Hoppa till huvudinnehåll

Anders Walls: På 20 år kan Ekåsen förvandlas till ett område med bostäder, företag och kommunal förvaltning

Byggnad på Ekåsens område.
Enligt stadens beräkningar kräver byggnaderna de följande tio åren investeringar på mellan 4 och 6,5 miljoner euro. På bilden huset där Ekåsens skola har verkat. Byggnad på Ekåsens område. Bild: Veronica Montén / Yle Västnyland,Ekenäs,Raseborg,ekåsen

Den pampigaste och största byggnaden på Ekåsens område - huvudbyggnaden - omvandlas som bäst till Raseborgs nya stadshus. Men vad ska det bli av alla de övriga byggnaderna som finns på området?

Den frågan får raseborgspolitikerna fundera på. Byggnaderna är 15 till antalet och de är byggda mellan 1910-talet och 1980-talet.

Som bäst pågår planeringen av Ekåsens område.

Stadsstyrelseordföranden Anders Walls (SFP) hoppas att Ekåsen om 20 år ska vara ett mångsidigt område.

Staden ska ha verksamhet på Ekåsen men inte vara den enda aktören på området.

- Planeringen möjliggör sannolikt boende och förhoppningsvis olika former av företagsamhet.

Ekåsens byggnader

A-huset 1957: HNS arkiv och konditionssal. Byggföretaget Hartelas kontor. HNS flyttar ut 1.1.2018.

D-huset 1952: Uthyrt till HNS fram till 1.1.2018

E-huset 1931: Uthyrt till HNS fram till 1.2.2018

G-huset: Uthyrt till HNS tills Raseborgs mentalvårdscenter är inflyttningsklart

F-huset 1930: Raseborgs nya stadshus som enligt planerna står färdigt hösten 2018

Karta över Ekåsenområdet.
Copyright: Raseborgs stad Karta över Ekåsenområdet. Bild: Raseborgs stad Ekenäs,Raseborg,Västnyland,ekåsen

H-huset 1912/13: Uthyrd externt. Ekenäs fotoklubb.

I-huset 1912/13: Depå för fastighetsskötare och parkskötare.

J-huset 1979: HNS hjälpmedelcentral, sysselsättningsavdelningen, företaget Ravioli och mötesrum

K-huset 1961: Används av sysselsättningsavdelningen och fastighetsskötare

ML-huset 1962: Stadens verksamhet: Sicsaccenter och Rehabcenter.

N-huset 1912: Raseborgs stads daghem Mäntykoto, Nylands brigads hälsovårdscentral plus HNS som flyttar ut i början av 2018.

O-huset 1912/13 Uthyrt till HNS tills Raseborgs mentalvårdscenter är inflyttningsklart.

P-huset 1912/13: Uthyrt till Försvarsmakten. Tandläkarmottagning för beväringar

R-huset 1912/13: Stadens verksamhet: invandrarbyrån och social- och handikappservice

S-huset: 1912/13 Fungerar som stadens nödinkvartering för papperslösa flyktingar.

En stor byggnad fotograferad nerifrån. Det är Ekåsens sjukhus i Ekenäs.
I höst ska tjänstemännen i Raseborg flytta in i huvudbyggnaden på Ekåsen. Husets ägare är ett finansieringsbolag. Staden kommer att betala högre hyra för att täcka renoveringskonstnaderna. På det här sättet behövde staden inte själv just nu låna pengar för att betala för renoveringen. En stor byggnad fotograferad nerifrån. Det är Ekåsens sjukhus i Ekenäs. Bild: Yle/Maria Wasström ekåsens huvudbyggnad,Ekenäs

Raseborgs stad har granskat byggnadernas användningsgrad i en utredning som stadsstyrelsen behandlade på sitt senaste möte (11.12). Målet är nu att maximera användningen av byggnaderna.

Enligt stadens beräkningar kräver byggnaderna de följande tio åren investeringar på mellan 4 och 6,5 miljoner euro.

Anders Walls
Anders Walls (SFP) Anders Walls Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Anders Walls

Dels har Raseborgs stad själv användning av husen, dels blir det aktuellt med försäljning eller uthyrning, berättar Walls.

Ekåsens område är knappt 14 hektar stort. Byggnaderna har en total yta på runt 23 500 kvadratmeter.

Hur stor del av fastighetsmassan kan staden använda själv, tror du?

- Kanske en tredjedel, åtminstone. Något i den storleksordningen, gissar Anders Walls.

Mäntykoto dagisgård.
I N-huset finns daghemmet Mäntykoto och Nylands brigads hälsovårdscentral. Helsingfors och Nylands sjukvårddistrikts (HNS) psykiatriska öppna vårdenhet flyttar ut från byggnaden den 1 februari 2018. Mäntykoto dagisgård. Bild: Yle/Christoffer Westerlund raseborg,Ekenäs

Redan nu har stadens parkavdelning, utrymmesavdelning och ett av stadens daghem sina lokaler på Ekåsens område.

Också stadens social- och handikappservice, Västra Nylands invandrarbyrå, Vård i hemmet, Sicsaccenter och Rehabcenter finns på området.

Under 2018 flyttar fler enheter från social- och hälsovårdssektorn in, berättar Walls.

Staden strävar efter att ha byggnader i full användning så att stadens verksamhet är så koncentrerad som möjligt. Det ger i sin tur staden möjlighet att frigöra andra byggnader som sedan kan hyras ut.

Tegelhus på Ekåsens område
Försvarsmakten hyr den här byggnaden som tandläkarmottagning. Tegelhus på Ekåsens område Bild: Veronica Montén / Yle Västnyland,Ekenäs,Raseborg,p-byggnaden

Enligt utredningen Raseborgs stad har låtit göra kunde staden ha verksamhet i ungefär hälften av byggnaderna, fyra av byggnaderna kunde säljas och en del kunde hyras ut.

Också i dagsläge hyr staden ut flera lokaler på Ekåsen till utomstående hyresgäster.

S-huset som enligt utredning kunde säljas står i praktiken tom redan nu. De andra tre - D-huset, E-huset och A-huset- blir så gott som tomma i början av 2018 när Helingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) efter årsskiftet flyttar de sista psykiatriska enheterna från Ekåsens område.

Ekparkens skola vid Ekåsens sjukhus.
När HNS flyttar ut kunde den här byggnaden förslagsvis säljas står det i utredningen. Ekparkens skola vid Ekåsens sjukhus. Bild: YLE / Robin Lindberg barnpsykiatrisk avdelning,Ekenäs
Byggnad på Ekåsens område.
Enligt stadens utredning kunde E-huset också säljas. Byggnad på Ekåsens område. Bild: Veronica Montén / Yle Raseborg,Ekenäs,Västnyland,L-huset

För A-husets del finns också alternativet att hyra ut huset eller att staden flyttar sitt arkiv till byggnaden.

Om byggnader säljs blir det aktuellt med en ny detaljplan och tomtstyckning.

Rivning aktuellt

Det kan också bli aktuellt att riva ett par av byggnaderna som är i riktigt dåligt skick, berättar Walls, och nämner då just A-huset som ett möjligt rivningsobjekt.

Byggnad på Ekåsens område.
Det här huset kunde rivas anser Walls. Byggnad på Ekåsens område. Bild: Veronica Montén / Yle Ekenäs,Raseborg,Västnyland,ekåsen

För tillfället har byggfirman som renoverar huvudbyggnaden kontor i A-huset. Byggnaden är enligt Walls i dåligt skick.

I huset finns också Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts konditionssal.

Man kunde tänka sig att i stället bygga bostadshus på platsen intill huvudbyggnaden där A-huset nu står, föreslår Walls.

Nytt centralkök på Ekåsen?

Det så kallade J-huset på Ekåsens område kunde enligt stadens kartläggning användas som centralkök. Anders Walls är inte förtjust i tanken.

- Jag är lite skeptisk. Om det är så att det blir ett centralkök så måste det parallellutredas med en ny byggnad. Ofta visar det sig att det kan vara mer effektivt och totalekonomiskt vettigare att bygga nytt. Man får se när man granskar J-huset skick om det är lämpligt.

Grå byggnad.
Så här ser J-huset ut som eventuellt kunde inrymma ett centralkök. Grå byggnad. Ekenäs,Raseborg,Västnyland,o-huset

Utmaningar och möjligheter

Anders Walls erkänner att området är en utmaning för staden men konstaterar i samma andetag att det också är en möjlighet.

Tack vare de externa hyresgästerna har Ekåsen hämtat in pengar så det har hittills inte driftsmässigt varit en ekonomisk belastning för staden, påpekar Walls.

Det var en svår fråga.― Anders Walls svar på frågan om han i dag hade röstat för att köpa Ekåsens område.

Raseborgs stad köpte Ekåsens psykiatriska sjukhusområde för 3,9 miljoner euro av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt år 2012.

Anser du fortfarande fem år senare att det var ett lyckat drag att köpa Ekåsens område?

- Man ska minnas grundtanken som var att få ner kostnaderna för vården, säger Walls.

Raseborgs stad betalade i praktiken största delen av vårdkostnaderna på Ekåsen trots att det var HNS som ordnade vården. Det var de kostnaderna som staden ville få ner.

- Den biten har lyckats ganska bra med, säger han.

Ekåsens ungdomspsykiatriska avdelning
Invandrarbyrån har mottagning i R-huset. Ekåsens ungdomspsykiatriska avdelning Bild: YLE/Minna Almark ungdomspsykiatriska avdelning,Ekenäs

Skulle du rösta för ett köp om det nu vore aktuellt att rösta för eller emot ett köp?

- Det var en svår fråga. Det är klart att renoveringen av huvudbyggnaden blev ganska mycket dyrare affär än de första beräkningarna visade.

- Men det är inte så stor vits att se i backspegeln. Man måste se framåt.

Byggnad
Så här ser K-huset huset ut. Byggnaden används av stadens fastighetsskötare och sysselsättningsavdelningen. Byggnad Bild: Yle/Robin Lindberg Ekenäs,ekåsens sjukhus


Bildtexten för huvudbyggnaden fick ett tillägg tisdagen 2.1.2018 klockan 15.26. Där beskrivs hur renoveringen finansieras.

Läs mera:

Finansieringsbolag blir ägare till Raseborgs nya stadshus

Staden Raseborg säljer Ekåsens huvudbyggnad till bolaget Kommunfinans.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland