Hoppa till huvudinnehåll

President Niinistö: Klimatförändringen är ingen åsiktsfråga

Sauli Niinistö, Helsinki, 29.12.2017
Sauli Niinistö, Helsinki, 29.12.2017 Bild: Antti Haanpää / Yle Sauli Niinistö,nyår

Republikens president uttryckte i sitt nyårstal oro över FN:s roll, klimatförändringen och ungdomars otrygghet.

President Niinistö inledde med att konstatera att jubileumsåret varit lyckat och feststämningen i landet gripande.

Samtidigt menar han att vi trots att årets tema varit ”Tillsammans”, ska våga vara ärliga i fråga om vår historia och ta chansen till självrannsakan. Finlands självständighet inleddes inte tillsammans utan präglades av starka motsättningar.

– Självständighetsåret förvandlades till ett år av inbördeskrig och inte ens den långa tid som förflutit har läkt alla sår, sa presidenten.

Han sa att vi måste försona oss med vårt förflutna men också acceptera att motsättningarna inte går att stryka bort i ett svep.

Niinistö konstaterade att förbindelse är ett bra ord. Lika väl som likheter kan förbindelse enligt presidenten också betyda att vi förstår varandra trots våra olikheter.

Ekonomin växer men Finland måste hänga med

Presidenten tog upp landets ekonomi i sitt tal och manade där till en viss försiktighet. Även om ekonomin börjat växa efter ett svårt årtionde är Finland mycket beroende av de stora centralbankernas politik.

Nu gäller det att iaktta tillbörlig försiktighet

– En stramare penningpolitik, som världen i något skede säkert kommer att stå inför, leder till en svårare situation. Nu gäller det att iaktta tillbörlig försiktighet, sa Niinistö.

Han poängterar att Finland måste hänga med i konkurrensen då det gäller den tekniska utveckling som kommer att leda till omvälvande förändringar i världsekonomin.

Finland har dessutom den kunskap som behövs – inte bara för att hänga med utan för att faktiskt gå i täten för utvecklingen.

De unga känner sig otrygga

Presidenten uttryckte oro för de unga medborgarna. Undersökningar visar att finländska ungdomars trygghetskänsla har försämrats. Känslan av hot kommer inte utifrån, utan inifrån samhället.

– Fortfarande finns det unga som blir utslagna i Finland, mobbningen fortsätter såväl direkt som på sociala medier och #metoo-rörelsen har gjort alla medvetna om hur mycket även unga blir utsatta för trakasserier, sa Niinistö i sitt tal.

Presidenten efterlyste förståelse för andra människor för att öka ungdomarnas känsla av trygghet.

– Situationen skulle bli mycket bättre om det fanns en känsla av empati eller åtminstone förmåga att respektera andra människor, sa Niinistö.

Få goda nyheter inom utrikespolitiken

President Niinistö tog också upp utrikespolitik i sitt nyårstal.

Han sa att turbulensen i världen påverkar oss även om Finlands egna säkerhetspolitiska situation är stabil. Han konstaterade att det gångna året bjudit på ytterst få goda nyheter från den internationella politiken.

Nordkoreas tillspetsade vapenutveckling har varit ett nytt inslag på listan över hot, poängterade Niinistö.

Trots sina brister är FN en oersättlig aktör då det gäller att främja internationell fred och säkerhet

Niinistö sa att det är bra att det finns en dialog mellan stormakterna Kina, Ryssland och USA men han bekymrar sig för de stolar som saknas vid förhandlingsbordet.

– EU har fått en biroll och FN:s roll verkar bli allt mindre och mindre, sa Niinistö.

Han är orolig för den kritik som USA har uttryckt gällande FN och understryker att Finland understöder det reformförslag som FN:s generalsekreterare António Guterres har lagt fram gällande organisationen.

– Målet är att öka genomslaget och ansvaret i FN:s verksamhet. Och det är helt rätt, för trots sina brister är FN en oersättlig aktör då det gäller att främja internationell fred och säkerhet, sa presidenten.

Klimatförändringen ingen åsiktsfråga

Niinistö konstaterade att vi lever i en tid som är avgörande för hela mänskligheten.

– Klimatförändringen är ingen åsiktsfråga utan ett verkligt hot, sa presidenten.

Han menar att vi har kommit till insikt gällande klimathotet alldeles för sent och att det nu är dags att agera snabbt. Vi ligger efter.

Enligt Niinistö tar Finland ändå sitt klimatansvar.

– Vi har förbundit oss att fullgöra Parisavtalet och vi har nyss ökat vår internationella klimatfinansiering. Också den finländska cleantech-industrin är med genom att utveckla nya hållbara lösningar, sa presidenten.

Men vi måste också ta ansvar för mänskorna i utvecklingsländerna. De hotas mest av klimatförändringen samtidigt som de redan nu är mest utsatta.

Kvinnornas insats har varit ovärderlig för Finlands egen historia. Det är svårt att tänka sig att mänskligheten skulle ha råd att inte ta vara på denna resurs

Enligt Niinistö måste vi främst satsa på kvinnorna i utvecklingsländerna.

– Flickor måste få gå i skola och bestämma över sina liv. Detta är rätt för deras egen skull men samtidigt ytterst viktigt för oss alla. Kvinnornas insats har varit ovärderlig för Finlands egen historia. Det är svårt att tänka sig att mänskligheten skulle ha råd att inte ta vara på denna resurs, sa presidenten.

Han avslutade nyårstalet med att citera karaktären Juhani i Aleksis Kivis roman Sju bröder.

– ”… allt går väl om blott alla för sin egen del beflitar sig om enighet och försonlighet. Men se om vi söker gräl så finner vi alltid skäl för att resa nackborsten”, sa Niinistö.

Läs också