Hoppa till huvudinnehåll

Finnlinesdirektör: Hangö har en attraktiv och flexibel hamn

Finnlines fartyg
Allt flere Finnlinesfartyg kommer att anlöpa Hangö hamn. Finnlines fartyg Bild: Finnlines fraktfartyg

Rederiet Finnlines flyttar all sin Finlandstrafik från Rostock och Gdynia till hamnen i Hangö. Både hamnen och stuveriet fungerar väldigt flexibelt säger Staffan Herlin som är kommersiell direktör på rederiet.

Det att bolaget ökar sina trafikmängder över hamnen i Hangö hänger ihop med bolagets produktutveckling, säger Staffan Herlin.

Rederiet förlänger några av sina fartyg.

- Det möjliggör att vi kan kombinera tyska Rostock och polska Gdynia och det medför en fungerande produkt med en bättre ekonomi. På sikt kan vi också öka frekvensen.

Markant ökning för Hangö

Herlin säger att Finnlines trafikmängder till Hangö hamn kommer att öka märkbart under år 2018.

- Exakt hur mycket trafiken ökar vill jag inte säga. Jag kan ändå säga att det handlar om femsiffriga tusentals enheter så visst är det frågan om en signifikant ökning.

Trots att den finländska marknaden inte i global jämförelse är särskilt stor är de mängder gods som nu kommer in i landet via Hangö mycket större än de var för 20 eller 30 år sedan.

- Tidigare var också godset som transporterades till havs mycket brokigare. Förr i världen lastades det mera lösgods.

- Nu lastar man i enheter, lasten är så att säga uniformerad.

Kan ge mer klirr i kassan för Hangö

För Hangö stad är Finnlines ökade trafikmängd en väldigt god nyhet.

- Det innebär ju i slutändan större affärsmöjligheter för hamnen och alla företag som är inkopplade i hamnverksamheten och det betyder också flera arbetstillfällen, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

Dennis Strandell
Denis Strandell är stadsdirektör i Hangö. Dennis Strandell Bild: Yle/Christoffer Westerlund hangö stadsdirektör

Staden äger Hangö hamn vilket innebär att mer båttrafik också kan ge mera klirr i kassan.

- Intäkterna brukar gå i någon typ av korrelation med helhetsvolymen och det tror jag att det gör här också, säger Strandell.

Så vitt han vet behövs det inte just nu göras några nya större investeringar i hamnen.

- Den kapacitet som nu finns i form av kajutrymme och sådant borde räcka till även för de större fartygen.

Däremot har man redan tidigare beslutat att göra investeringar.

Hangös läge ger både för- och nackdelar

Hangös geografiska läge har både för- och nackdelar anser Staffan Herlin.

- Fördelen är att Hangö ligger närmast Europa.

Han säger att Hangös läge också gör att tidtabellerna eventuellt kan göras attraktivare.

Hangö centrum sett från vattentornet
Hangö. Hangö centrum sett från vattentornet Bild: Yle/Linus Westerlund Västnyland,Hangö,vinter,centrum,hamn,stadsregioner

Hangö är däremot inte en stor stad med stora marknader, vilket Herlin ser som en nackdel.

- Där finns inte så mycket invånare eller konsumtion vilket gör att lasten måste flyttas till större orter. Läget är förstås helt annat i till exempel huvudstadsregionen.

Tillräckligt stora volymer

Han säger att det är viktigt att den övriga logistiken fungerar och upplevs som attraktiv för kunderna.

- För att uppnå det här också i en mindre hamn måste volymerna vara tillräckligt stora.

Å andra sidan, säger Herlin, distribueras mycket av det vi hämtar till olika delar av Finland.

- Därför är det kanske inte av så stor vikt till vilken hamn vi hämtar godset.

Väldigt flexibel hamnverksamhet

Staffan Herlin öser lovord över hamnfunktionerna i Hangö.

- Både hamnen och stuveriet fungerar väldigt flexibelt. Vi litar på att Hangö också klarar av att fungera under större press och därför är vi villiga att satsa på Hangö.

Han säger att man i Hangö har förstått vikten av att erbjuda tjänstvillighet och attityd.

Semitrailers och lösgods

Ombord på Finnlines fartyg finns mest långtradarekipage.

- Många av ekipagen är semitrailrar, alltså så kallade lösa trailrar (släpvagnar) som inte kör med chaufförer. På våra båtar körs också en del lösgods och papper. Containrarnas antal är ganska få.

- I lasten finns också en del udda produkter som stål och styckegods som till exempel arbetsfordon, maskiner och olika projektlaster, säger Herlin.

Han säger att containrarnas antal i Östersjötrafiken blir allt färre.

- Det som inte får plats på långtradarna eller semitrailrarna skeppas som lösgods.

Över tjugo fartyg

Finnlines har drygt tjugo fartyg och över tusen anställda. Omsättningen är över en halv miljard euro.

Rederiets större lastfartyg rymmer ungefär fyra kilometer körfil. Det betyder att ett fartyg kan ta närmare 300 ekipage ombord.

I praktiken kan vi väl räkna med en ankomst per dag

Rederiet förlänger allt som allt fyra fartyg. De fartyg som förlängs blir snäppet över 200 meter långa.

Hur många av de förlängda båtarna som kommer att trafikera på rutten Rostock – Hangö är inte ännu fastslaget.

- I maj ska alla de fyra fartyg som vi nu förlänger vara klara för trafik. Tidtabellerna är inte ännu fastslagna och inte heller hur många av de förlängda fartygen vi sätter på Hangö, säger Herlin.

Han säger att det är kundernas behov som avgör hur många av de längre båtarna som kommer att komma i trafik till Hangö hamn.

En ankomst om dagen

Hur många Finnlinesfartyg som anlöper Hangö hamn i veckan kan Staffan Herlin inte säga exakt.

- I praktiken kan vi väl räkna med en ankomst per dag.

En del västnylänningar har uttryckt sin oro över den allt ökande trafiken på landsvägarna på grund av de allt större trafikmängderna över hamnen i Hangö.

Långtradare kör ut på riksväg 25 i Karis.
Det kör en hel del tung trafik på riksväg 25. Långtradare kör ut på riksväg 25 i Karis. Bild: Yle/Marica Hildén långtradare riksväg 25 läpp karis,Raseborg

Staffan Herlin lugnar ner dem som är oroliga genom att konstatera att allt är relativt.

- Jämför vi våra trafikmängder med de europeiska trafikmängderna är de ganska små. Det är i och för sig klart att stamväg 51 inte är den bästa möjliga vägen för långtradarrally.

Å andra sidan, säger han, att det bilrallyt som tidigare gick till Ryssland medförde mera trafik på de västnyländska landsvägarna.

Inte kritiskt ännu

Herlin säger att en stor del av den ryska importen av nybilar kom via Hangö för ett par decennier sedan.

- Det rallyt var mycket större än det här nu kommer att bli, slår Herlin fast.

Han säger att rederiet ändå är medvetet om logistikproblemen på land.

- Det är en del av planeringen att lösa det här. Det är förstås våra kunder som planerar hur trailrarna forslas.

- Läget är ändå långt ifrån kritiskt om man jämför hur det var under bilrallyt till Ryssland.

God kommunikation

Staffan Herlin säger att Finnlines som bolag försöker påverka beslutsfattare i trafikfrågor. Åtminstone till en del.

- Vi sitter med i olika instanser och kan berätta hurdana flöden det blir inom trafiken. Kommunikationen är väldigt livlig på den fronten.

18:58 2.1.2018 lades till om att man i somras beslöt att göra stora investeringar i Hangö hamn. Läs mera här.

Läs också