Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöter: Säkerhet och el till rälsen behövs då Hangö hamns trafik ökar

Maarit Feldt-Ranta och Thomas Blomqvist skrattar och pratar.
Maarit Feldt-Ranta och Thomas Blomqvist tycker att Finnlines beslut är goda nyheter för hela regionen. Maarit Feldt-Ranta och Thomas Blomqvist skrattar och pratar. Bild: Tove Virta / Yle Maarit Feldt-Ranta,Thomas Blomqvist,Raseborg,stadsfullmäktige,Västnyland

I och med att Finnlines koncentrerar sin båttrafik till Hangö ökar vägtrafiken med flera tiotusentals långtradare. Riksdagsledamöterna har nu bättre argument då de arbetar för mer pengar för trafiken i regionen.

De västnyländska riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist (SFP) och Maarit Feldt-Ranta (SDP) är båda väldigt nöjda över att trafiken i Hangö hamn ökar.

- Det här är en positiv nyhet och jättebra för Hangö och hela regionen, säger Blomqvist.

Feldt-Ranta tillägger per mejl att det här kan ge regionen livskraft och arbetstillfällen. Hon menar att förutom hamnen så gynnas serviceproducenter, handel och restaurangbranschen av ökade trafikmängder.

Arbetat länge för bättre vägar

Blomqvist säger att han redan under flera år har lämnat in budgetmotioner för att vägarna i Västnyland ska förbättras.

Han tillägger att det finns en plan på vad som bör förbättras på riksväg 25. Det är endast pengarna som fattas.

- Vi vet att riksväg 25 och stamvägarna 51 och 52 inte är i sådant skick som vi vill att de ska vara, säger han.

Tror du att den ökade trafiken kan göra att mer pengar används på vägar i Västnyland?

- Jag tror och tycker personligen att våra argument stärks. Det här är viktigt inte bara för Hangö utan för hela Finlands import och export, säger Blomqvist.

Riksväg 25 i Raseborg.
Speciellt vid Mjölbolsta behöver vägen förbättras anser Blomqvist. Riksväg 25 i Raseborg. Bild: Yle/Marica Hildén snö på vägen,Raseborg

Blomqvist vill ändå vara realistisk om långtradartrafiken. Han anser att det åtminstone enligt nuvarande siffror inte handlar om en alltför stor ökning av antalet långtradare på vägarna.

- Jag tycker att vi nu först ska förbättra säkerheten på vägarna med vägbelysning och fler filer vid korsningar.

Han hoppas att planerna för riksväg 25 väldigt snart ska få finansiering. Speciellt mellan Karis och Lojo borde vägen förbättras eftersom den är både smal och krokig.

Elektrifiera Hangöbanan

I och med en ökad trafik till Hangö hamn blir frågan om Hangöbanans elektrifiering åter aktuell.

Maarit Feldt-Ranta anser att det i längden inte är hållbart att transportera allt på gummihjul.

Att elektrifiera Hangöbanan är enligt Feldt-Ranta inte bara ett regionalt projekt utan även något som gynnar hela Finland och exportindustrin.

En hållplats vid en järnväg. Järnvägen är omringad av skog.
Rälsbussen stannar bland annat i Skogby. En hållplats vid en järnväg. Järnvägen är omringad av skog. Bild: Malin Valtonen / Yle Raseborg,Västnyland,Skogby, Raseborgs stad,järnvägstrafik

Om trafikvolymen ökar så påverkas banans nyttokostnadsindex till det mera positiva. Det gör att Hangöbanan stiger på listan av investeringar hos trafikmyndigheterna, anser Feldt-Ranta.

Thomas Blomqvist är inne på samma linje. Han säger att även vägar prioriteras enligt hur lönsamt det är att göra förbättringarna.

Jobba vidare som en enad front

Maarit Feldt-Ranta anser att beslutsfattare och regionens aktörer, såsom stadsdirektörer, hamnens representanter och näringslivsorganisationer, nu tillsammans ska arbeta vidare.

Tillsammans kan man göra nya beräkningar för en elektrifiering av Hangöbanan och utreda vilka trafikåtgärder som bör göras. Sedan kan man träffa de trafikmyndigheter som är centrala för att föra fram frågorna.

"Vi måste som region, tillsammans med Lojoregionen, jobba som lag för att få gehör för regionens behov", skriver Feldt-Ranta.