Hoppa till huvudinnehåll

Yles enkät: Finländarna oroar sig för klimatförändringen

Julgran i regn vid Salutorget i Helsingfors.
Julgran i regn vid Salutorget i Helsingfors. Bild: Lehtikuva julgranar,regn,Helsingfors

Finländarnas oro över klimatförändringen har vuxit sedan finanskrisens dagar.

En enkät som Yle har låtit Taloustutkimus göra visar att 59 procent av finländarna anser att klimatförändringen är ett väldigt allvarligt problem.

Finländarna tillfrågades förra gången om klimatförändringen år 2012 och då var Finland inne i den ekonomiska krisen. Då ansåg bara 23 procent att klimatförändringen är ett väldigt allvarligt problem.

År 2008, när finanskrisen precis bröt ut, var andelen 43 procent.

- Det har säkert viss betydelse hur det går för ekonomin men å andra sidan levererar den akademiska världen hela tiden starka bevis för och iakttagelser av hur klimatförändringen avancerar, säger professor Jyri Seppälä.

Grafik över finländarnas åsikter om klimatförändringen.
Grafik över finländarnas åsikter om klimatförändringen. Bild: Yle/ Harri Vähäkangas Grafik,klimatförändring

Seppälä är direktör för konsumtion- och produktionscentret vid Finlands miljöcentral SYKE. Han tror att de ekonomiska konjunkturerna inverkar mindre på människors klimatattityder i framtiden.

Klimatförändringen är ett så stort hot att det inte längre går att nonchalera – inte ens om den egna arbetsplatsen är osäker.

Utbildade litar på fakta

Finländarnas åsikt om att klimatförändringen bör tas på allvar är en följd av såväl en hög utbildningsnivå som av att man litar på samhället och vetenskapen, säger Seppälä.

Följderna av klimatförändringen reflekteras också ibland annat flyktingkrisen. Den gav försmak av vad som händer när de områden där människorna kan bo och leva minskar och folk ger sig av för att kunna överleva.

- I Finland förstår vi att klimatförändringen har andra konsekvenser än att vi inte längre har snö, säger Seppälä.
Enkäten visar också att de flesta anser att klimatförändringen i huvudsak är ett resultat av människans agerande.

88 procent av finländarna håller helt eller delvis med om detta.

Däremot anser närmare en femtedel att Finland gynnas av klimatförändringen. Nyttan kan ändå vara kortvarig, påminner Seppälä.

Naturen viktig

Oron för vad klimatförändringen för med sig märks också i finländarnas natursyn.

- Internationellt sett är naturen fortfarande viktig för finländarna, även om en förändring såklart har ägt rum de senaste decennierna. Kopplingen till de olika årstiderna är starkare på våra breddgrader, säger forskaren Panu Pihkala.

Pihkala forskar i miljöångest vid teologiska fakulteten vid Helsingfors Universitet.

Han tror att finländarna har helhetsbilden klar för sig, snarare än att de skulle dra slutsatser direkt från de enskilda väderfenomen de upplever.

Många känner ändå ett stråk av ångest och maktlöshet.

- Många föräldrar undrar om vi, den äldre generationen, har varit oduglig när våra barn och barnbarn tvingas leva i sämre förhållanden. De här funderingarna är ofta kopplade till starka och tunga känslor – en mix av skuld och skam, säger Pihkala.

Finland bör välja sin egen väg

Kanske som en följd av ovanstående anser många att Finland bör agera för att hejda klimatförändringen, oberoende av vad andra länder gör.

Grafik över finländarnas åsikter om klimatförändringen.
Grafik över finländarnas åsikter om klimatförändringen. Bild: Yle/ Harri Vähäkangas Grafik,klimatförändring

Speciellt kvinnorna anser att Finland inte skall stanna upp och vänta på de andra medan männen inte tycker att Finland bör axla rollen som föregångare.

En liten överraskning är att det speciellt bland de unga finns många som inte är speciellt oroade över klimatförändringen.

I åldersgruppen 18 till 24 år anser nio procent att klimatförändringen är ett mindre problem.

Panu Pihkala säger att de unga först håller på att bilda sig en uppfattning om klimatförändringen.

- Många går in för drastiska förändringar i den egna livsstilen medan andra igen väljer att skjuta hela problematiken ifrån sig.

Pihkala påminner om att man inte kan oroa sig för allting, vilket också är trösterikt.

- Man skall inte känna skuld för att man inte kan påverka alla världens problem. Men samtidigt är det ju väldigt problematiskt om man funderar så mycket på annat att man inte har energi att stävja klimatförändringen. En sådan situation är farlig.

Taloustutkimus intervjuade 1 117 finländare för undersökningen 7.-13.12.2017. Felmarginalen är +/- 2,5 procentenheter.
Urvalet är viktat så att det är representativt för Finland med avseende på ålder, kön och boningsort, med undantag för Åland.

Källa: Yle

Läs också