Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors universitet får fyra miljoner euro för Nordenforskning

Skylt vid Helsingfors universitet.
Skylt vid Helsingfors universitet. Bild: Lehtikuva Helsingfors universitet

Forskningskonsortiet Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW) har beviljats ca 4,3 miljoner euro av Nordforsk.

ReNEW består av sex universitet med avsikt att skapa strategiskt samarbete och nytt perspektiv på Norden, såväl inifrån som globalt. Konsortiet leds av Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet

Norden har attraherat ett förnyat globalt intresse det senaste årtiondet. Konkurrenskraften, innovationerna, jämlikheten och välfärden har bland annat fått tidningen Economist att utnämna Norden till The Next Supermodel.

- De nordiska länderna ligger alltid i toppen i olika internationella mätningar. Vi har inte stannat upp och funderat på innebörden och värdet av det här, säger Peter Stadius, professor i Nordenstudier vid Helsingfors universitet

- Vi behöver experter som kan svara på efterfrågan på information om den nordiska samhällsmodellen och i kritisk anda skapa ny information om Norden.

Tvärvetenskaplig forskning

Det tvärvetenskapliga konsortiet representerar samhälls- och humanistiska vetenskaper och samlar ihop redan fungerande forskargrupper.

Förutom Helsingfors universitet består konsortiet av universitet i Oslo, Islands universitet, Aarhus universitet, Södertörns högskola och handelshögskolan i Köpenhamn.

ReNEW-konsortiet strävar efter att vara det ledande centret för toppforskning och –undervisning inom bland annat nordiskt samarbete, kön och jämlikhet, välfärd, arbetsmarknad och globalisering.