Hoppa till huvudinnehåll

I Nickby samarbetar skolelever och lärare över språkgränserna

Skolcentret Nickby hjärta
Skolcentret Nickby hjärta Bild: Mikael Crawford/Yle Sibbo,Nickby,skolan (fenomen),nickby hjärta

I skolcentret Nickby Hjärta i Sibbo samarbetar lärare och elever från Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu över språkgränserna. Skolorna har varit verksamma under samma tak sedan augusti 2016 och samarbetet går framåt.

Hanna Graeffe har jobbat vid Sipoonjoen koulu som svensk- och tysklärare i drygt tolv år och hon har sett en tydlig förändring.

– När jag började jobba här i Sibbo låg skolorna helt intill varandra, men inget samarbete syntes till. Vi delade nog matsal, men det enda samarbete var en gemensam luciatillställning.

I dag samarbetar de två skolornas elever i betydligt större grad.

Eleverna kan stöda varandra i undervisningen

Eftersom undervisningen ska ske på elevernas modersmål har skolorna inte gemensamma kurser. Det är ändå inte ett hinder för ett samarbete.

Graeffe berättar om ett tandemprojekt som skolan nyligen gått in för.

– Klasstandem är ett projekt där svenskspråkiga elever som läser finska och finskspråkiga elever som läser svenska kan hjälpa varandra med läxor och andra uppgifter, förklarar Graeffe.

Eftersom möjligheten till samarbete inom undervisningen är begränsad kan eleverna komma i kontakt med varandra också på annat sätt.

– Elevkårerna samarbetar sinsemellan och sköter till exempel skolans kiosk tillsammans.

Lärarnas samarbete viktigt

För att eleverna ska kunna samarbeta över språkgränserna krävs det också att skolans personal har ett fungerande samarbete.

– Det är viktigt att vi vuxna också samarbetar. Vardagen i skolan är hektisk och det behövs både formella och informella möten oss vuxna emellan för att lära känna varandra påriktigt, säger Graeffe.

Trots att lärarnas samarbete är viktigt, har de två skolorna skillda lärarum.

– Det är något jag kanske inte tycker så mycket om. Det känns lite lustigt att vi har två dörrar brevid varandra till de olika lärarrummen, men så blev det nu bara.

Förutom lärarrummen berättar Graeffe att skolorna har några gemensamma utrymmen där lärarna till exempel kan sitta och jobba.

– Det finns ännu utrymme för mera samarbete, men riktningen är rätt och man har redan kommit långt.

Läs mera:

Taxells paradox får mothugg – den är gammal och borde ses över: Inga klassrum med enspråkiga barn numera

Gammal paradox som borde revideras. Så kommenterar professorn i språkbad, Siv Björklund, den så kallade taxellska paradoxen för att bevara svenskan, som debatteras livligt på svenska.yle.fi. Låter gammaldags, kommenterar den politiska specialmedarbetaren Lotta Backlund.

Läs också