Hoppa till huvudinnehåll

Mineralfibrer i Gammelbacka skola - städas under sportlovet

skolhus i trä
skolhus i trä Bild: Yle/Erica Vasama borgåskola

Höstens konditionsundersökning av Gammelbacka skola i Borgå är klar. I huvudbyggnaden finns spår av mineralfibrer som städas under sportlovet.

Gammelbacka skolas huvudbyggnad har under hösten genomgått en ny fukt- och inneluftsteknisk konditionsundersökning. Rapporten är nu klar.

Undersökningen gjordes av WSP Finland Oy på uppdrag av Borgå stads lokalitetsledning.

Fjolårets reparationer

I somras 2017 tömdes och städades huvudbyggnadens bottenbjälklag och regnvattensystemet reparerades.

Enligt entreprenören var bottenbjälklaget torrt och ingen fukt eller mikrobtillväxt upptäcktes. Under hösten byttes värmetermostatet ut och huvudbyggnaden tätades.

Den färska rapporten visar nu att huvudbyggnadens struktur och ytterväggar fortfarande är i gott skick och saknar mikrobtillväxt.

Hög fuktighet i bottenbjälklaget

I bottenbjälklaget mättes hög fuktighet som beror på tidvis hög luftfuktighet i krypgrunden. Bottenbjälklagets isolering är dock hel och varken fukt eller mikrobtillväxt upptäcktes.

Entreprenören rekommenderar att krypgrunden i fortsättningen städas och att material som är känsligt för mikrobskador avlägsnas.

Vidare rekommenderas spridda reparationer i bottenbjälklaget, ytterväggar och innertaket inom de kommande åren.

Gammelbacka skola och baracker.
Hösten 2019 flyttar eleverna till ny skola i Tolkis. Gammelbacka skola och baracker. Bild: Mikael Kokkola/yle gård

Projektschef Pekka Koskimies vid lokalitetsavdelningen tror inte att staden hinner utföra omfattande reparationer innan skolverksamheten upphör sommaren 2019.

- Om avsikten var att fortsätta verksamheten långt in i framtiden kunde man utföra fler reparationer, men eftersom eleverna flyttar till nya Tolkis skola räcker inte tiden till, säger Koskimies.

Enligt projektschefen är de rekommenderade reparationerna dessutom av den storleksklassen att de inte kan utföras medan skolan har verksamhet utan skulle skjutas upp till sommaren.

Reparationerna berör heller inte de aktuella inneluftsproblemen.

Mineralfibrer i inneluften

Vid provtagningarna konstaterades också för stora mängder partiklar av mineralfibrer i inneluften. Mineralfibrerna kan vara mineralull, till exempel glas- eller stenull.

Partiklarna härstammar möjligen från trasig bitumenisolering eller är nedfall från tidigare reparationer.

Entreprenören är övertygad om att de inte härstammar från ventilationsmaskinens ljuddämpare som har ett skyddat filter av mineralull.

- Mineralfibrerna kommer med stor sannolikhet att städas under sportlovet i februari. Efter det skall mängden partiklar vara så liten att de inte orsakar ögonirritationer, uppger Koskimies.

Enligt tillstånds- och tillsynsverket Valviras bestämmelser är åtgärdsgränsen för partiklar i damm som lagt sig på ytor under två veckor 0,2 fibrer/cm2.

Gammelbacka skolas arbetsgrupp för inomhusluften samlas nästa gång den 24 januari för att behandla rapportens resultat och eventuella kommande åtgärder.

Se hela rapporten för mera information. (på finska)