Hoppa till huvudinnehåll

Personalen vid Vasa nödcentral är utmattad – över tusen timmar övertid tar ut sin rätt

Alarmcentralen vid Vasa nödcentral.
Alarmcentralen vid Vasa nödcentral. Bild: Yle/Kati Enkvist vasa nödcentral

Av alla nödcentraler i landet har nödcentralen i Österbotten mest sjukfrånvaro. Det här beror på rejäl ökning av övertidsarbete under de senaste åren.

Problemen vid Vasa nödcentral har sitt ursprung i nödcentralreformen 2014.

Då slogs nödcentralerna i mellersta Finland ihop med Österbottens nödcentral och blev Vasa nödcentral. Efter sammanslagningen har det varit svårt att rekrytera personal.

- Efter sammanslagningen flyttade sex personer från Mellersta Finland till Vasa och det räckte inte till för att täcka behoven vi hade säger Minna Andrejeff som är förtroendeman i Vasa för ( HAL), Nödcentralpersonalens fackförbund.

Minna Andrejeff
Minna Andrejeff. Minna Andrejeff Bild: Yle/ Tuomo Rintamaa nödcentraler,minna andrejeff

På grund av rekryteringssvårigheterna har antalet samtal per person ökat och tiderna innan man kan svara vi telefon har ökat. Personalens trivsel i sitt arbete har minskat i samma takt.

Övertidsarbetet mångdubblades

Innan nödcentralsreformen gjorde man minst övertidsarbete vid Vasa nödcentral sett till hela landet.

I fjol gjorde personalen på 66 personer vid Vasa nödcentral 1369 timmar övertid. I till exempel Björneborg gjorde man 252 timmar övertid på 65 personer.

- Vi kom inte till de mål som nödcentralen lade upp. Det betyder att vi inte hade tillräckligt med personal för att svara i telefon. Om man gör övertid en längre tid så blir man nog trött. Det här har varit en dålig ekvation säger Kai Paldanius som är biträdande chef vid Vasa nödcentral.

Kai Paldanius, kommunikationschef för Österbottens nödcentral.
Kai Paldanius. Kai Paldanius, kommunikationschef för Österbottens nödcentral. Bild: Yle/Roger Källman kai paldanius

Flera av de som kommit längre ifrån för att jobba vid Vasa nödcentral har flyttat tillbaka närmare sina hemknutar så fort det fått ett jobb där.

Bristen på tvåspråkig personal försöker man nu avhjälpa med en ett och ett halvt år lång utbildning för nödcentralpersonal som börjar på hösten i Vasa.

- Vi skulle vilja ha finskspråkiga som pratar svenska och svenskspråkiga som pratar finska till kursen, säger Paldanius.

- Situationen är oroväckande, men nu är vi på väg mot det bättre. Det finns ljus i tunneln, säger Andrejeff.

Tuomo Rintamaa- Yle Pohjanmaa
Översättning: Malin Hulkki