Hoppa till huvudinnehåll

Åland vill stoppa alkoläsken genom att ta lagen i egna händer

bild föreställande blanddrycker
bild föreställande blanddrycker Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press Blanddryck,urval (objekt),vodka,alkoholdrycker

På Åland finns förhoppningar om att förhindra starka alkoholdrycker som alkoläsk från att säljas i matbutiken i landskapet genom egen alkohollagstiftning. Den offentliga debatten om att ta över bestämmanderätten har nu kommit igång.

Från och med årsskiftet har det varit tillåtet att sälja 5,5-procentiga alkoholdrycker i vanliga matbutiker också på Åland.

Men den åländska regeringen är inte nöjd.

När den åländska landskapsregeringen gav sitt utlåtande över lagförslaget i våras kritiserades bland annat att alkoläsk ska säljas i matbutikerna.

Redan då nämnde social- och hälsovårdsminister Wille Valve att det fanns en möjlighet för Åland att försöka ta över bestämmanderätten av alkoholpolitiken, på samma sätt som ön i dag styr sin egen tobakspolitik.

Den möjligheten nämns i Ålands självstyrelselag.

Porträtt på Ålands social- och hälsovårdsminister Wille Valve.
Ålands social- och hälsovårdsminister Wille Valve. Porträtt på Ålands social- och hälsovårdsminister Wille Valve. Bild: Pressbild, Ålands landskapsregering Åland,Wille Valve

Juridiskt sätt finns inget hinder, på den punkten är självstyrelselagen tydlig. Men hur överförandet av bestämmanderätten i praktiken skulle ske finns det ännu ingen vetskap om.

– Just nu är vi mitt inne i en offentlig diskussion. Det finns inget färdigt initiativ från landskapsregeringen ännu – det är något som väntas komma under det här året, efter diskussioner med våra rikskollegor. Men ett helt eller delvist övertagande av behörigheten är arbetshypotesen, säger Wille Valve.

Enligt Valve skulle det här ändå inte innebära någon radikal förändring.

– Att överta behörigheten för alkoholen låter som en väldigt stor sak. I praktiken skulle den ideala lagstiftningen ändå se ut som den som finns i Finland i dag, men med vissa justeringar.

”Undantaget för hantverksöl kunde vara mer ambitiöst”

Tidigare har Åland inte varit intresserad av en egen alkohollagstiftning, eftersom den finländska alkoholpolitiken långt har överensstämt med den åländska uppfattningen.

Men nu börjar den avvika på vissa punkter, menar Valve.

Dessutom anser han att en egen lagstiftning kunde förenkla främjandet av mat- och dryckeskulturen på ön.

– Vi tycker att undantaget för hantverksöl kunde vara mer ambitiöst. Också på andra punkter kunde lagen stärka näringslivet, det skulle gynna Åland och Finland.

Men att nya alkoholprodukter blir tillgängliga – i praktiken alltså att alkoläsken flyttar in i detaljhandeln – är en stor sten i skon.

– Det är en ny produkt som riktar sig till barn och unga och i viss mån också till kvinnor. I socialutskottets betänkande ansåg man att det inte finns skäl att göra nya produkter tillgängliga som är smaksatta och marknadsförs på det här sättet. Det här är ett problem, tycker vi.

Splittrad alkoholpolitik omöjliggör ett helhetsansvar

Alkoläsken är ändå inte den enda orsaken till att Åland gärna skulle bestämma över sin egen lagstiftning.

Enligt Wille Valve är den nuvarande alkoholpolitiken på Åland splittrad. Det gör det svårt att ta ett helhetsansvar för folkhälsan och näringslivet.

I dagsläget har Åland behörighet över restaurangbranschens alkoholutskänkning, medan detaljhandeln kontrolleras av fastlandet.

Valve anser att ett sådant arrangemang gör det så gott som omöjligt för Åland att uppnå hälso- och näringspolitiska mål.

– Rättsläget inom vår alkoholpolitik i dag är väldigt hipp som happ och improviserad. Det är inte så en alkoholpolitik ska vara.

Alkoläsken kan regleras på olika sätt

Tanken med en egen alkoholpolitik är ändå inte att dra tillbaka drycker som redan nått butikshyllan.

– Tillgången till alkoläsk kan begränsas på flera sätt, till exempel höjd skatt uttryckligen för alkoläsk och att läsken blir svårare att få tag på i detaljhandeln.

– Eller som riksdagens socialutskott föreslog – att det inte är möjligt att köpa alkoläsk i den dagliga varuhandeln, utan att den finns på alkoholmonopolet och i utrikestrafiken.

Studier visar att både åländska och finländska ungdomar konsumerar mindre alkohol.

Wille Valve anser att det inte är något som har kommit gratis. I stället är det ett resultat av en medveten politik som man bör fortsätta med.

– FN:s kommitté för barnens rättigheter har rekommenderat att Finland effektiverar sina insatser för att unga ska supa mindre. Nu går vi i motsatt riktning. Det har vi framfört under hela lagprocessen. Och på den punkten står Åland oförändrad.

Tidningen Nya Åland var först ute med nyheten om Ålands förhoppningar om en egen alkoholpolitik.