Hoppa till huvudinnehåll

Borgå ordnar frivilligkurs för vård i livets slutskede: "En människas behov av närhet blir ännu större inför döden"

En yngre person håller en äldre person i handen.
Arkiv. En yngre person håller en äldre person i handen. Bild: Mostphotos äldre,hälsa,åldringar,pensioner,sjukvård,sjukskötare,Rynka,senior,grandmother,Äldste,elderly,care,Beröring,Tvärhand,eutanasi

Den som närmar sig livets slutskede känner ofta ett behov av att få dela med sig av sina känslor, att helt enkelt ha någon att prata med. Du kan vara den som finns bredvid för att lyssna.

Borgå kyrkliga samfällighet och Borgå stad ordnar i vår en frivilligarbetarkurs i vård i livets slutskede.

Med vård i livets slutskede avses holistisk vård av en människa som närmar sig döden och att ta hänsyn till patientens behov.

- Som frivillig går man som en helt vanlig människa, en medmänniska, till patienten. Det räcker att man har normal förmåga att samtala och lyssna, säger Petra Bärlund-Hämäläinen, stadens koordinator för frivilligarbete.

Hon påpekar att alla inte har anhöriga som kan närvara under den sista tiden.

Enligt sjukhuspastor Sarri Päiväsaari-Vestenius vid Borgå kyrkliga samfällighet vill man gärna få med frivilliga i vården i livets slutskede, eftersom en människas behov av närhet och beröring blir ännu större inför döden.

Också den anhöriga känner sig tryggare om patienten inte behöver vara ensam. Vårdpersonalen sköter det egentliga vårdarbetet.

Välkommet initiativ

Petra Bärlund-Hämäläinen berättar att tanken bakom verksamheten uppkom redan i fjol då en frivilligarbetare lyfte fram idén.

- Vi prövade och märkte ganska snabbt att det finns ett behov. Samtidigt märkte vi att det här är en ganska utmanande form av frivilligarbete. Därför måste vi bygga upp en skolningsbas, säger Bärlund-Hämäläinen.

Den frivilligas uppgift är att i lugn och ro finnas vid den döendes sida. Man kan också läsa högt eller till exempel sjunga om det känns bra för en själv och för patienten.

- Det handlar om att kunna möta en annan människa, att lyssna och att finnas till hands då en annan person behöver det, säger Bärlund-Hämäläinen.

På kursen tas bland annat upp kursdeltagarnas egen relation till döden, att ta hänsyn till de anhöriga och att ta hand om sig själv.

Alla intresserade intervjuas innan de väljs med på kursen.

De frivilliga får stöd av utsedda kontaktpersoner, och det finns möjlighet till regelbunden arbetshandledning.

- Det här är en av de svårare frivilliguppgifterna, men tanken är ju inte att det ska bli betungande för någon, säger Bärlund-Hämäläinen.

Avdelning 3

Kursdeltagarna bekantar sig också med avdelning 3 vid Näse sjukhus där den palliativa vården ges.

Enligt avdelningsskötare Päivi Salolainen på avdelning 3 känner många patienter naturligtvis framför allt en rädsla för vad som väntar när livet håller på att slockna.

Närvaron av en annan människa får patienten att känna sig tryggare.

Kursen ordnas tillsammans med Borgå kyrkliga samfällighet, men den frivilliga kan gå kursen oberoende av världsåskådning.

- Det är bra att kunna ordna sådana här projekt tillsammans med andra aktörer. I livets slutskede växer många svåra tankar fram. Den biten är redan bekant för sjukhusprästen som kan hjälpa, stöda och komma med sin sakkännedom, säger Bärlund-Hämäläinen.

Att gå kursen förpliktar inte deltagarna till någonting, men verksamheten kräver engagemang. Då får också den frivilliga mest ut av sin uppgift.

Hittills har Bärlund-Hämäläinen redan fått några förfrågningar av intresserade.

Den som vill veta mer eller anmäla sig kan göra det via webbplatsen www.vapaaehtoistyo.fi/porvoo. Kursen börjar den 7 mars vid Äppelbackens servicecenter. Därefter träffas deltagarna under fyra onsdagskvällar.