Hoppa till huvudinnehåll

Församlingarna förlorade 2500 medlemmar i Raseborg

Bibeln.
De tre församlingarna i Raseborg hade 2016 endast 21 000 medlemmar då siffran sju år tidigare var närmare 24 000. Bibeln. Bild: Yle/Andy Ödman åbo domkapitel

De evangelisk-lutherska församlingarna i Raseborg har tappat 2 500 medlemmar sedan 2009. Det är drygt tio procent av församlingarnas medlemsantal.

De tre församlingarna i Raseborg hade 2016 endast 21 000 medlemmar då siffran sju år tidigare var närmare 24 000.

Det handlar om alla olika typer av förändringar, det vill säga in- och utflyttning, dop och dödsfall och inträden och utträden ur kyrkan.

Under samma period minskade församlingarnas personal med över en femtedel och personalkostnaderna minskade också betydligt men inte lika mycket.

Intäkterna ökade då församlingarna sålde mera hus och tomter

Skatteintäkterna ökade en del, drygt 8 procent. Mest ökade verksamhetsintäkterna, över 30 procent.

Den stora ökningen beror delvis på att församlingarna sålde mer fastigheter.

I Bromarv såldes 2016 den så kallade kantorsgården.

Dessutom såldes några tidigare arrendetomter.

- 2009 var det enbart tomter som såldes, uppger ekonomidirektören vid Raseborgs kyrkliga samfällighet Christer Lindvik.

Sålde mera virke

En annan orsak till ökade intäkter var att församlingarna hade betydligt mera intäkter från virkesförsäljning 2016 än 2009.

- Båda dessa faktorer är sådana att de varierar från år till år, det är alltså inte frågan om en lineär utveckling, säger Lindvik.

Kremeringarna blev nästan dubbelt fler

Utan vinsten från fastighetsaffärerna och virkesförsäljningen blir ökningen i intäkterna drygt 17 procent mellan 2009-2016.

En orsak till den här ökningen är större volymer och höjda taxor.

- Till exempel var antalet kremeringar år 2009 cirka 600 och år 2016 var de nästan 1000, förklarar Lindvik.

Artikeln uppdaterades klockan 17:13. Ordet långt ersattes med drygt.