Hoppa till huvudinnehåll

Kaotiskt eller fungerande – åsikterna om utbildningsreformen vid Helsingfors universitet är delade

Studerande i bibliotek
Har universitetsreformen ökat på de studerandes stress? Studerande i bibliotek Bild: Mikael Crawford/Yle helsingfors universitets bibliotek

I höst inleddes den nya utbildningsreformen vid Helsingfors universitet som bland de involverade ofta kallas för ”Stora hjulet”. Den första terminen har varit stressig och kaotisk för många studerande medan de anställda vid universitetet verkar vara rätt nöjda med omändringarna.

I korthet innebär reformen att man inte längre läser huvudämne och biämnen utan utbildningsprogram som erbjuder undervisning inom olika ämnesområden. Senare under studierna riktar man in sig på ett specifikt ämnesområde.

Hur har reformen då fungerat i praktiken? Jag åker till Helsingfors universitets campusområde för att höra vad studerande och anställda själva tycker om förändringarna efter en termins erfarenhet av Stora hjulet.

”Det är kort sagt väldigt råddigt”

Vid Social- och kommunalhögskolan träffar jag Katarina Heikkinen som läser sociologi för andra året.

- Jag har verkligen påverkats av utbildningsreformen. Jag påbörjade mina studier året innan den här reformen trädde i kraft så det känns som att jag har blivit i kläm mellan det gamla och nya systemet, berättar Heikkinen.

Jag har blivit i kläm mellan det gamla och nya systemet

- Jag får ta min examen enligt den gamla modellen men alla kurser och all utbildning går enligt den nya modellen. Så det är hemskt svårt att jämföra hur de gamla kurserna motsvarar de nya.

Heikkinen menar att informationen varit bristfällig och att hon varit tvungen att ta reda på det mesta själv. Dessutom verkar väldigt få på universitetet ha tillräckligt med information för att kunna hjälpa.

Katarina Heikkinen på ett café
Katarina Heikkinen studerar sociologi för andra året. Katarina Heikkinen på ett café Bild: Julia Erginöz utbildningsreform,Stora hjulet

- Det finns helt klart en allmän frustration bland dem jag studerar med. Det är kort sagt väldigt råddigt.

Lättare för dem som börjat i höst

Julia Rehn studerar första året samhällsvetenskaper och tycker att det varit relativt lätt att komma igång med studierna.

Rehn menar att det varit en lättnad att inte genast vara tvungen att välja inriktning. Dessutom anser hon att det varit nyttigt att få läsa lite olika ämnen.

Trots allt märker också hon att läget är förvirrat och att väldigt få verkar ha koll på situationen.

- Ofta känns det som att man måste ta reda på saker på egen hand. Då man frågar en lärare är det ganska sällan man får direkta svar. De erbjuder sig förstås att ta reda på information men det innebär en lång väntan.

Mer stress än tidigare

Ida-Maria Keisala som studerar teologi på finska för andra året är också besviken över hur informationen har skötts.

- Jag har varit väldigt osäker och haft svårt att veta vilka kurser jag ska ta för att bli klar i tid. Jag och mina studiekamrater har varit mycket mer stressade i år på grund av reformen, det är det ständiga samtalsämnet när vi träffas.

Ida-Maria Keisala står vid en bokhylla
Ida-Maria Keisala känner av stressen efter utbildningsreformen. Ida-Maria Keisala står vid en bokhylla Bild: Julia Erginöz Helsingfors universitet,Stora hjulet

Keisala nämner ändå att det också finns goda sidor med Stora hjulet. I och med omändringarna behöver man inte ta lika många grundkurser som tidigare utan kan välja de kurser som passar bäst för ens examen.

Hon påpekar i alla fall att det kan vara svårare nu att bli färdig med studierna ifall man till exempel har familj eller jobbar vid sidan av studierna.

Jag och mina studiekamrater har varit mycket mer stressade i år på grund av reformen

- Många kurser kräver nästan fullständig närvaro vilket kan bli problematiskt för många. Det borde vara flexiblare att studera på universitetet speciellt när kraven på att studera i snabb takt ökat, avslutar Keisala.

Nyttigt med bred utbildning

Om många studerande ser problem med reformen verkar de anställda jag talat med däremot rätt så nöjda. Lotte Granberg-Haakana, chef för Svenska ärenden vid Helsingfors universitet, tycker att reformen gått överraskande bra.

Det fanns plötsligt 32 nya kandidatprogram

- Starten var självklart belastande för alla eftersom det var helt nytt. Det fanns plötsligt 32 nya kandidatprogram och många magisterprogram. Med tanke på det så tycker jag att det har gått ganska bra, säger Granberg-Haakana.

Granberg-Haakana är också positivt inställd till utbildningsprogrammen.

- Iden med Stora hjulet har varit att skapa kandidatprogram där studenten inte genast behöva inrikta sig så snävt utan kan få en bredare kandidatutbildning som basutbildning.

Charlotte Granberg-Haakana i Helsingfors universitets huvudbyggnad
Lotte Granberg-Haakana är nöjd med reformen. Charlotte Granberg-Haakana i Helsingfors universitets huvudbyggnad Bild: Julia Erginöz utbildningsreform,Stora hjulet

Granberg-Haakana tror att det kan vara nyttigt att få en bredare inblick i det vetenskapsområde man väljer. Hon menar att man på magisternivå sedan kan fördjupa sig i ett ämne.

Reformen är egentligen en fortsättning på den s.k. Bolognaprocessen, vars mål är att göra Europa till ett sammanhållet område för högre utbildning.

- I Finland har vi ganska långt antagit till både kandidat- och magisterstudier på en gång och många har avlagt båda vid samma universitet. I och med Stora hjulet har man kandidat- och magisterprogram skilt, säger Granberg-Haakana.

- Vi vill gå i den riktningen att folk känner att de kan röra sig friare mellan olika ämnen och universitet under kandidat- och magisterutbildningen. I och med Stora hjulet har man också försökt göra studierna mer arbetslivsrelevanta.

Bra reform men svår tidpunkt

Jag träffar också Kai Nordlund som är professor i fysik vid Helsingfors universitet och som varit ansvarig över utbildningsreformen vid matematiska och naturvetenskapliga fakulteten. Han är glad över att reformen har genomförts.

Kai Nordlund står vid en glasvägg
Professor Kai Nordlund ser mycket positivt med reformen. Kai Nordlund står vid en glasvägg Bild: Julia Erginöz Kai Nordlund,Stora hjulet

Att reformen råkade sammanfalla med regeringens omfattande nedskärningar inom utbildningen ser han däremot som olyckligt.

- Personligen är jag nöjd att vi gjorde den här reformen men det var ju inte meningen att den skulle göras under så svåra tider. Vi började planera allting ett halvt år innan regeringen började med de stora nedskärningarna, berättar Nordlund.

- Om vi inte skulle ha haft nedskärningarna på gång samtidigt så hade det ju säkert gått mycket smärtfriare. Nu var vi tvungna att avskeda människor samtidigt som vi hade en stor reform på gång. Jag tror ändå inte att det skulle ha varit bättre om vi hade dröjt med det här. Det skulle antagligen bara ha blivit svårare att vara i ett förändringsskede i flera år i stället.

”Vi har involverat våra elever från början”

På matematisk- naturvetenskapliga fakulteten verkar reformen inte ha inneburit en så dramatisk förändring. De nya undervisningsprogrammen fungerar också om det fortfarande finns en del oklarheter som alltid när det gäller förändringar i den här storleksklassen.

- Förutsättningen för att alla ska vara nöjda är ändå att man måste se till att informationen sköts. Jag räknade just förra veckan att jag har hållit 60 presentationer om Stora hjulet under de senaste två åren. Vi har involverat våra elever i det här från första början, vilket var avgörande för att det skulle fungera

Jag har hållit 60 presentationer om Stora hjulet under de senaste två åren

Trots att Nordlund är nöjd med reformen, finns det en del problem som ännu borde åtgärdas.

- Det är olyckligt att de elektroniska systemen för kursinformation förnyas samtidigt som den stora utbildningsreformen träder i kraft. Det har nog varit och är mycket förvirrande eftersom en del information finns på det gamla systemet och en del på nya. Vi hoppas att vi ska få igång det nya systemet så snabbt som möjligt och att det inom ett år skall vara enhetligt igen.

Efter mina samtal med studerande och anställda vid Helsingfors universitet minns jag hur det kändes när jag själv inledde mina studier där för ett år sedan.

I handen fick jag en ett år gammal studieguide med kommentaren ”Det mesta där stämmer inte längre eftersom hon som skulle göra årets studieguide fick sparken”.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes