Hoppa till huvudinnehåll

Press på dagvården i Österbotten – i Karleby har antalet dagisbarn ökat med 200

Barn på Barnabo i Jakobstad.
Barn på Barnabo i Jakobstad. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist barnabo

Behovet av dagvård ökar i Karleby. På några månader har antalet barn i dagvården ökat med 200. Också i Vasa och Jakobstad har man tryck på dagvården och nya avdelningar öppnas.

I Karleby har antalet barn de senaste två åren ökat med omkring 10 per år.

Nu är barngrupperna överfulla och staden kommer att anställa ny personal de närmaste veckorna.

Gamla utrymmen öppnas också på nytt, bland annat i Storby och Hakalax. Till finskspråkiga Storby daghem köar i dag omkring 40 barn.

Barn leker med tågbana
Barn leker med tågbana Bild: Nathalie Lindvall barn (familjemedlemmar),Dagisbarn,lekar,dagmamma

Ökningen förklaras bland annat av att fler föräldrar fått jobb eller studieplats.

I dag finns drygt 1200 dagisbarn i Karleby.

Stort tryck på dagvård för yngre barn i Jakobstad

Också i Jakobstad upplever man att fler barn behöver dagvård. Speciellt när det gäller dagvård på svenska för små barn, det vill säga barn under tre år.

Det droppar hela tiden in nya ansökningar om dagisplats och för tillfället har man cirka 20 barn i kö, säger Annika Rajakangas som är pedagogisk planerare i Jakobstad.

Barn som leker på daghemmet
Barn som leker på daghemmet Bild: Yle/ Stefan Paavola barn (familjemedlemmar),barn (åldersgrupper),lek,Barnträdgård,daghem,Dagisbarn

- Jag tror att fler ha fått jobb nu. Speciellt när det gäller små barn, barn under tre år har vi ett behov av mera dagvård.

Situationen för äldre barn, det vill säga barn mellan 3-5 år, är lite bättre. För sådana barn finns det ännu ströplatser på olika daghem.

Ny avdelning

Behovet av dagvårdsplatser finns mer eller mindre överallt i Jakobstad, men speciellt i Skata och i Kyrkostrandsområdet är behovet stort.

Om en månad, första februari, öppnas en ny avdelning vid Victoria daghem i centrum.

Jakobstad har 13 familjedagvårdare för närvarande, men trenden är minskande. I höst kommer två familjedagvårdare att sluta och nya finns inte i siktet.

Allt som allt har Jakobstad 587 barn mellan 1-5 år i dagvård.

Nytt dagis i Vasa nästa år

I Vasa har behovet av dagvårdsplatser varit stort under hösten och det behovet har åtgärdats från och med början av året med två nya grupper.

En ny svenskspråkig grupp vid Malmögårdens daghem och en ny finskspråkig grupp vid Inkeriparkens daghem.

Från och med januari är alla platser fulla, men om det uppstår behov av mer dagvård finns det ännu möjligheter att ordna med familjedagvård. Vasa stad har fortfarande 70 familjedagvårdare.

Störst tryck på dagisplatser finns i Lillkyro, Gerby-Västervik och i centrum.

Om ett år öppnar ett nytt privat daghem som staden köper tjänster av vid Infjärden i Vasa.

Lillemor Gammelgård, direktör för småbarnsfostran i Vasa.
Lillemor Gammelgåd. Lillemor Gammelgård, direktör för småbarnsfostran i Vasa. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist gammelgård

Lillemor Gammelgård, som är chef för dagvården i Vasa, uppskattar att antalet barn som är i behov av dagvård hålls rätt konstant.

Men vårdbehovet ökar ändå i och med att fler barn flyttar från familjedagvård till dagvård.

För närvarande finns det mellan 3300-3500 barn i dagvård i Vasa.

Läs också