Hoppa till huvudinnehåll

Donner frånvarokung i Helsingforsfullmäktige: "Ursäkta att jag skryter men jag ger ut en roman och en film"

Jörn Donner.
Jörn Donner (SFP) gjorde ett inlägg i Helsingforsfullmäktige i fjol. Han säger att han inte blev invald för att tjafsa. Jörn Donner. Jörn Donner,Yle TV1

SFP:s Jörn Donner har missat flest möten av alla ledamöter i nyvalda Helsingforsfullmäktige. En annan veteran, Paavo Väyrynen (KD), kommer inte långt efter när det gäller frånvaro. Han har hittills talat i sju sekunder i Helsingforsfullmäktige.

– Kommunalvalet kom som en chock för mig och att jag verkligen blev invald. Under hösten hade jag ett antal resor och filminspelningar och några gånger var jag förhindrad på grund av sjukdom. Resultatet av detta blev att jag slog alla rekord. Jag ska försöka förbättra mig, säger Jörn Donner (SFP).

Lovar du bot och bättring?

– Inte bot och bättring, men lite bättring. Ursäkta att jag skryter men jag kommer på vintern ut med en roman och en film och i samband med PR för romanen måste jag befinna mig i Sverige.

Det fullmäktige som valdes i april i fjol har hållit elva möten och Donner har missat sex möten helt och hållet och ett möte delvis.

De har missat flest möten

Jörn Donner (SFP), 6,5 möten
Jussi Chydenius (Gröna), 6 möten
Jussi Niinistö (Blåa), 5,5 möten
Paavo Väyrynen (KD), 5,5 möten
Jussi Halla-aho (Sannf), 5 möten
Satu Silvo (Gröna), 5 möten

29 ledamöter har inte missat ett enda möte.

Om en ledamot missar en del av mötet räknas det som 0,5.

Enbart ordinarie ledamöter finns med i statistiken.

Källa: Helsingfors stad.

Donner: Inte blev jag invald för att tjafsa

Donner har hittills gjort ett inlägg i fullmäktige. Det var i samband med att stadens strategi diskuterades.

– Inte blev jag invald för att tjafsa. Jag ska inte hålla låda. Jag kommer inte att öppna munnen särskilt ofta.

Som politiker hör det väl till att debattera och komma med förslag.

– Kalla mig inte politiker, varken på riksdagsnivå, på europarlamentsnivå eller på fullmäktigenivå. Jag är en upplyst amatör. Jag snackar inte om saker som jag inte är intresserad av att prata om. Man kan påverka saker och ting bakom kulisserna.

Hur förklarar du passiviteten för dina 980 väljare?

– Inte behöver jag förklara någonting. Jag är med all sannolikhet sista gången i fullmäktige, men jag har aldrig behövt förklara för mina väljare någonting. Vare sig när jag har haft många eller lite väljare. Jag håller inte på med sådan populistisk politik, säger Donner.

Väyrynen pratade i sju sekunder

Paavo Väyrynen (KD) som också sitter i Europaparlamentet har missat fem möten helt och hållet och ett möte delvis. Han har hållit ett anförande som varade i sju sekunder där han stödde sin partikollegas förslag att ett ärende ska återremitteras.

– Jag har varit närvarande varje gång det har varit möjligt. De som röstade på mig visste att jag sitter i Europaparlamentet. Och i Kristdemokraternas grupp är det naturligt att gruppledaren Mika Ebeling talar, förklarar Väyrynen.

Vem har gjort flest inlägg? Och vem har gjort minst?

Flest inlägg:

Petra Malin (VF), 27 inlägg
Paavo Arhinmäki (VF), 26 inlägg
Sami Muttilainen (VF), 26 inlägg
Pia Pakarinen (Saml), 24 inlägg
Terhi Peltokorpi (C), 21 inlägg

Minst inlägg:

Jussi Chydenius (Gröna), 0 inlägg
Jussi Niinistö (Blåa), 0 inlägg
Jörn Donner (SFP), 1 inlägg
Joel Harkimo (Saml), 1 inlägg
Jaana Pelkonen (Saml), 1 inlägg
Satu Silvo (Gröna), 1 inlägg
Juhana Vartiainen (Saml), 1 inlägg
Paavo Väyrynen (KD), 1 inlägg

I statistiken ingår inte repliker, utan enbart egentliga inlägg och bara ordinarie ledamöter finns med.

Efter varje fullmäktigemöte skrivs inläggen som gjorts av varje fullmäktigeledamot in för hand i en tabell.

Källa: Helsingfors stad.

Vänsterförbundare pratar mest

Etta när det gäller flest inlägg är Vänsterförbundets Petra Malin.

– Jag är medlem i fostrans- och utbildningsnämnden och vi har diskuterat mycket fostran och utbildning i fullmäktige i fjol. Jag har också fokuserat på sociala frågor då jag är socialarbetare och i och med social- och hälsovårdsreformen har vi haft många frågor om det, säger Malin.

Jörn Donner sade att han inte blev invald för att tjafsa. Blev du det?

– Jag hoppas att jag inte har tjafsat. Det finns ledamöter som gör mycket utanför salen, men det är också viktigt att tala om viktiga saker. Jag tycker att det jag har talat om är frågor som inte talas för mycket om.

Vänsterförbundet är också i övrigt det parti som oftast hörs i fullmäktigesalen. På delad andra plats när det gäller antalet inlägg kommer Paavo Arhinmäki (VF) och Sami Muttilainen (VF).

– Vi är en stor fullmäktigegrupp men saknar biträdande borgmästare. Fullmäktige är därför en viktig plats där vi kan lyfta fram frågor i den offentliga debatten och säkra att våra betoningar i strategin och budgeten blir verklighet.

porträtt på vänsterförbundets petra malin i helsingfors fullmäktige
Petra Malin (VF) är Helsingforsfullmäktiges pratkvarn. porträtt på vänsterförbundets petra malin i helsingfors fullmäktige Bild: Yle/Helena von Alfthan petra malin

Kvinnliga ledamöter pratade mer än manliga

Vänsterförbundare har också i medeltal gjort flest inlägg, alltså om antalet inlägg som gjorts av partiets ordinarie ledamöter delas med antalet ledamöter. Om grupper med bara en ledamot lämnas bort är Centerns ledamöter på andra plats när det gäller antalet inlägg och SDP på tredje plats.

Kvinnliga ordinarie ledamöter pratar mer än manliga. Varje kvinnlig ledamot gjorde i medeltal 8,5 inlägg i fjol medan de manliga gjorde 7,4. För samtliga ledamöter var medeltalet 7,9.

Efter varje fullmäktigemöte skrivs inläggen som gjorts av varje fullmäktigeledamot in för hand i en tabell.