Hoppa till huvudinnehåll

Högt vatten i Svartån men kraftverken går inte på maximieffekt

Ett vattenkraftverk i rödtegel, vatten som forsar förbi i en å.
Mycket vatten. Kraftverket i Åminnefors söndagen 7.1.2017. Ett vattenkraftverk i rödtegel, vatten som forsar förbi i en å. Bild: Pia Santonen / Yle Västnyland,Raseborg,Pojo, Raseborg,Svartån,vattenstånd,Åminnefors, Raseborg,vattenkraft

Energibolaget Koskienergia har inte någon större nytta av allt vatten som just nu strömmar i Svartån. En stor del av vattnet måste nämligen styras förbi kraftverken.

Det rinner med andra ord inte in i turbinerna för att producera el utan förbi dem. Det är det förbitappade vattnet man ser forsa genom översvämningsluckorna vid kraftverken.

Kraftverket i Billnäs är ett av dem som inte producerar el på full effekt.

- Maskinerna går med planerad effekt. Vi får ingen extra nytta utan överloppsvattnet avtappas så att det rinner förbi kraftverket, förklarar Arto Koski, den ena av två som ansvarar för Koskienergias 20 vattenkraftverk.

Myndigheterna reglerar

Det är noggrant reglerat hur mycket vatten som får och ska avtappas.

- När kraftverken får sina tillstånd, har myndigheterna bestämt hur de ska sköta regleringen av vattennivåerna, förklarar ledande hydrologen Bertel Vehviläinen vid Finlands miljöcentral.

Tanken med regleringen är bland annat att hindra översvämningar.

För Svartån är maximiavtappningen 50 kubikmeter per sekund. När vattennivån i Lojo sjö är så hög som nu, kan det till och med handla om 52 kubikmeter per sekund, drar sig Vehviläinen till minnes.

Allt vatten producerar inte el

Just nu går väldigt mycket vatten i Svartån förbi turbinerna.

- I Billnäs tappas 28 kubikmeter per sekund förbi kraftverket, säger Koski vid Koskienergia.

Det finns fyra kraftverk i Svartån mellan Lojo sjö och Pojoviken: Svartå fors, Åkerfors, Billnäs och Åminnefors. Koskienergia äger samtliga.

- För närvarande avtappas så mycket som hälften av vattnet i ån förbi kraftverken, säger Koski.

Högt vattenstånd kan sänka elproduktionen

Koskienergia och andra energibolag ger inte ut noggranna siffror om effekter och elproduktion.

Arto Koski konstaterar att kraftverken i Svartån för närvarande nog går på full effekt. Men det är inte samma som kraftverkens maximieffekt.

- Det är den största effekten man kan köra med just nu.

Något förvånande beror på just det höga vattenståndet att turbinerna inte kan köras till max. Då vattnet är högt, närmast i Lojo sjö, måste avtappningen vara större än när vattennivåerna i Lojo sjö är normala.

- Då mycket vatten måste köras förbi turbinerna, blir kraftverkens fallhöjd sämre och strömningsförhållandena försvagas. Då sjunker effekten också lite.

Kan köras maximalt till och med hela året

Men också om kraftverken inte just nu går på maximieffekt, gör de det under långa tider varje år.

- De kan köras maximalt i månader eller till och med hela året, beroende på hur mycket det regnar och hur mycket vatten det därmed finns i Svartån.

För att förstå hur mycket el kraftverken i Svartån kan producera, jämför Koski effekten med elförbrukningen i småhus.

- När kraftverken går på hundra procent, kan de producera lika mycket el som 3 000 eluppvärmda småhus förbrukar - det handlar då om hus med direkt elvärme, alltså värmeelement på väggen.

Vattennivån sjunker när det blir kallare

Finlands miljöcentral uppgav på fredagen (5.1) att vattennivåerna i Lojo sjö och lite längre upp i Hiidenvesi fortfarande motsvarar vårliga översvämningshöjder.

Nivån i Lojo sjö är 30 centimeter högre än normalt vid den här årstiden.

Vattnet börjar sjunka när vädret blir kallare. Det väntas ske i mitten av januari.

- Om temperaturen sedan till exempel nattetid sjunker till under minus tio grader, kan det uppstå problem med issörpning, säger Vehviläinen på miljöcentralen.

Issörja i vattnet kan då skapa problem också för kraftverken.

Här kan du läsa prognoser för Åkerfors, en av forsarna i Svartån:

Koskienergia är ett aktiebolag som ägs av tre lokala energibolag: Etelä-Savon Energia, Äänekosken Energia och Kuoreveden Sähkö.