Hoppa till huvudinnehåll

Samfundsskatten minskade rejält i Ingå - som ändå ligger i täten i Västnyland

Enhet 1 vid kolkraftverket i Ingå. Innanför finns den jättelika kolpannan.
Samfundsskatten i Ingå sjönk rejält när kolkraftverket i Joddböle stängdes. Trots att det är över två år sedan påverkas samfundsskatten fortfarande av stängningen. Nu håller kraftverket på att rivas. Enhet 1 vid kolkraftverket i Ingå. Innanför finns den jättelika kolpannan. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Fortum,kolkraftverket i ingå,kolkraftverk

På två år har samfundsskatten halverats i Ingå. Stängningen av Fortums kolkraftverk påverkar fortfarande samfundsskatten i kommunen.

År 2015 fick Ingå kommun ungefär två miljoner euro i intäkter från samfundsskatten. Nu har siffran sjunkit till cirka en miljon.

Enligt Ingås ekonomichef Charlotta Lindvall finns det flera olika faktorer som orsakat sänkningen.

- Delvis handlar det om företag som lämnat orten men också om att hela kommungruppens samfundsskatteandel har sjunkit. Dessutom upphörde den tillfälligt höjda samfundsskatteandelen på fem procentenheter, säger Lindvall.

Charlotta Lindvall
Ekonomichef Charlotta Lindvall Charlotta Lindvall Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Ingå,charlotta lindvall

För Ingå kommuns ekonomi var det på flera plan en betydande förlust att kolkraftverket i Joddböle körde ner verksamheten år 2014.

I slutet av år 2016 stängdes kraftverket för gott och i dag är rivningsarbetena i full gång.

- Mindre kommuner som måste lägga ned en stor fabrik kan hamna i stora problem med alla sina skatteinkomster. För förutom samfundsskatten påverkas ju också kommunalskatten och fastighetsskatten, säger Benjamin Strandberg som är skatteexpert på Finlands kommunförbund.

Kolbunkern vid Ingå kraftverk rivs.
Rivningen av kolkraftverket i Ingå ska vara klar år 2019. Kolbunkern vid Ingå kraftverk rivs. Bild: Malin Karlberg/Yle Västnyland,Ingå,energibranschen,rivning,återvinning,grävmaskiner,kolkraftverk

Eftersom samfundsskatten tillkommer kommunerna med en viss fördröjning påverkar stängningen av kolkraftverket fortfarande kommunens siffror.

Trögt men tryggt

På motsvarande sätt påverkas samfundsskatten först två eller tre år senare om ett företag gör ett särskilt gott resultat.

- Det här kan anses lite trögt, men å andra sidan är det bra för om det sker stora förändringar i samfundsbeskattningen så kommer de med en fördröjning på två år och effekten delas på två enskilda skatteår, säger Strandberg.

År 2017 baserade sig kommunernas andel på skatteuppgifter från de två senast avslutade skatteåren, det vill säga 2014 och 2015.

Fakta om samfundsskatten

Samfundsskatten är skatt på resultat som samfund i Finland gjort.

Skatten är i dag 20 procent och fördelas mellan stat och kommun. Staten får knappt 70 procent medan drygt 30 procent tillfaller kommunen.

Den kommunvisa fördelningen baserar sig på de två senast slutförda beskattningsårens samfundsskatteuppgifter.

Samfundsskatten berör inte alla bolagsformer. Personbolag som öppna bolag och kommanditbolag betalar inte samfundsskatt utan de beskattas enligt den personliga beskattningen.

Källa: Benjamin Strandberg på Kommunförbundet

Nya och gamla företag bidrar med skattepengar

Det finns i alla fall också andra företag i Ingå som bidrar med skattepengar i alla dess former. Här nedan ser du de tio största samfundsskattebetalarna i kommunen.

Företag Vinst Skatt
Team Electric Oy Ab4 040 701811 140
Pedersen Invest Ltd 924 122187 130
Oy Ingvald Lindberg Ab 907 688185 150
Oy Team Electric International Ltd 869 641176 928
Peseba Oy 656 884133 639
Inkoo Shipping Oy Ab 575 133116 689
NMC Termonova Oy 480 44597 735
F-Secure Cyber Security Services Oy 470 26095 392
ProAir Oy Ltd 275 40856 260
Focus Neon Oy 136 57627 943

Den klarast lysande stjärnan när det gäller samfundsskatten är Team Electric som tillverkar elinstallationer för kryssningsfartyg.

Team Electric har vuxit stadigt sedan starten för femton år sedan. Numera har företaget hela världen som sitt arbetsfält.

Mannen bakom företaget heter Martin Pedersen. Tre av hans andra företag finns också med på listan över de tio företag som betalar mest samfundsskatt i Ingå: Pedersen Invest, Team Electric International och Pro Air som framställer luftreningsprodukter.

Välmående näringsliv i Ingå

I en jämförelse mellan de västnyländska kommunerna placerar sig Ingå rätt bra gällande samfundsskatteintäkter.

Efter Hangö lyckas Ingå knipa den största andelen samfundsskatt per invånare, det vill säga 261 euro.

KommunSamfundsskatt per invånare
Sjundeå:77 euro
Raseborg:126 euro
Lojo:129 euro
Ingå:261 euro
Hangö:270 euro

Vård- och landskapsreformen kommer - om den förverkligas - att ha stora följder för kommunernas skatteintäkter.

Samfundsskattens betydelse kommer att ändra. Även om andelen sjunker kommer ändå dess betydelse att öka något eftersom kommunalskattens andel sjunker så kraftigt.

Fastighetsskattens betydelse kommer att öka i förhållande till andra skatter. Även om variationer mellan kommuner förekommer kan det anses vara en utveckling i rätt riktning, menar Benjamin Strandberg.

- Samfundsskatten är trots allt väldigt konjunkturkänslig och svår att förutspå.

Fastighetsskatten hålls i hemlandet

Strandberg påpekar att fastighetsskatten däremot är en förutsägbar inkomstkälla som inte heller riskerar att försvinna utomlands.

- Ur den kommunala livskraftens synvinkel är det är trots allt viktigt att kommunerna får ta del av samfundsskatten, säger Strandberg.