Hoppa till huvudinnehåll

Tvåspråkiga skolbarn i Borgå har inte samma möjligheter att läsa sitt andra hemspråk – debatt att vänta kring modersmålsinriktad svenska

Barn i ett klassrum
(illustrerande arkivbild) Barn i ett klassrum Bild: Yle/Mika Kanerva skolklass

Borgå kan utreda möjligheten att ta i bruk modersmålsinriktad svenska i de finska grundskolorna, men engelskan bör inte äventyras, anser den finska utbildningsdirektören.

- Det är viktigt att barnen blir jämlikt behandlade. I dag har inte alla samma möjligheter, säger Anette Karlsson (SDP), fullmäktigeledamot och stadsstyrelseledamot i Borgå.

Hon lämnade den 11 juni 2017 in en fullmäktigemotion om att Borgå borde ta i bruk modersmålsinriktad svenska i sina finska grundskolor. Motionen stöddes av nio andra socialdemokrater.

"Det andra hemspråket kan bli svagare"

Ett tvåspråkigt barn som går i en svensk grundskola i Borgå får ofta möjligheten att läsa modersmålsinriktad finska (Mofi).

Om ett tvåspråkigt barn däremot börjar i en finsk skola får eleven inte samma stöd för sitt andra hemspråk, svenskan.

- Då kan det andra hemspråket (svenskan) bli svagare än vad det skulle bli om man skulle ha rätten att läsa modersmålsinriktad svenska, säger Karlsson.

I en tvåspråkig stad som Borgå borde det enligt Karlsson vara möjligt att låta barnen lära sig båda språken lika bra.

- I Helsingfors prövar man på det här och jag tycker att Borgå skulle vara en bra plats att fortsätta det här försöket på, eftersom vi har många tvåspråkiga familjer här.

Anette Karlsson
Anette Karlsson (SDP) flaggar för modersmålsinriktad svenska i Borgå. Anette Karlsson Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,anette karlsson

Del av en större helhet

Motionen som lämnades in i juni har ännu inte behandlats. Enligt stadens förvaltningsstadga ska motioner få ett svar ”inom en skälig tid”.

Jari Kettunen, finsk utbildningsdirektör i Borgå, förklarar att motionen ska behandlas under våren.

Orsaken till att den ännu inte har fått ett svar är att staden har haft en större utredning på gång gällande hela språkundervisningen.

På torsdag ska till exempel språkprogrammet diskuteras i den finska utbildningssektionen. Motionen hör delvis ihop med de här diskussionerna.

Jag tycker inte att Borgå på försök ska slopa svenskan― Jari Kettunen

- Det har funnits en oro för att finska elever inte tillräckligt mångsidigt lär sig övriga språk. I samband med det har svenskan också diskuterats.

Staten har gett kommunerna möjligheten att på försök lämna bort svenskan som obligatoriskt språk i de finska grundskolorna. Det här för att eleven ska kunna satsa på övriga språk.

Kettunen föreslår ändå för beslutsfattarna att man inte i Borgå som tvåspråkig stad ansöker om lov för det. Också den här frågan behandlas i sektionen på torsdag.

"Intresset har inte varit tillräckligt stort"

Dessutom ser man som bäst över planen för språkbadsundervisningen i Borgå. Arbetet borde bli klart under våren.

- Språkbad har inte under de senaste två åren lockat lika mycket som tidigare. Vi utreder orsaken och hur man kan få fart på verksamheten.

I dagens läge erbjuds inte språkbad på finska för svenskspråkiga barn i Borgå. Kettunen känner inte heller till att det skulle ha diskuterats på sistone.

- Det här beror säkert på att man har modersmålsinriktad finska i de svenska grundskolorna.

Varför erbjuder inte Borgå modersmålsinriktad svenska i de finska grundskolorna?

- Det har inte funnits ett tillräckligt stort intresse för det i Borgå. Dessutom söker sig de tvåspråkiga barnen som vill satsa på svenskan till språkbadsundervisning.

Elever i skola.
Elever i skola. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist kyrkbackens skola

"Viktigt att satsa på svenskan"

Förutom språkbad kan de finska eleverna i Borgå välja svenskan som frivilligt språk (A2-språk) från och med årskurs fyra.

- Vi erbjuder också de finska barnen flera timmar B-svenska än på annat håll. Det är viktigt för oss att satsa på svenskan i vår tvåspråkiga stad, säger Kettunen.

De finska elever som inte väljer svenska från fjärde klass läser svenska som B-språk från och med årskurs 6.

De finska elever som går i språkbad inleder oftast språkbadet redan som femåringar och fortsätter med det under hela grundskolan.

Kettunen tycker att man ska fortsätta satsa på de nuvarande alternativen.

- Familjerna har varit nöjda. Om vi ytterligare börjar satsa på modersmålsinriktad svenska blir det besvärligt, eftersom det är mycket viktigt att de finska barnen börjar med engelskan tidigt.

"Språkstigen blir splittrad och för dyr"

Alla finska barn i Borgå läser i dagens läge engelska som A1-språk (obligatoriskt språk) från och med våren i årskurs två.

De finska barnen behöver läsa engelska tidigt, med tanke på både fortsatta studier och arbetslivet, anser Kettunen.

- Om barnen skulle välja modersmålsinriktad svenska istället för engelska skulle hela språkstigen bli både splittrad och dyr. Därför har vi sökt en kompromisslösning.

Kettunen anser att det skulle bli utmanande att flytta på undervisningen i engelska.

De finska barnen har också svårare att lära sig engelska än de svenska barnen har, säger han.

- Det svenska språket har mer gemensamt med engelskan än vad finskan har.

Skolväska i skolan.
Skolväska i skolan. Bild: Yle/Carmela Walder grännäs skola

"Barnen i Borgå behandlas orättvist"

En del anser att det är orättvist att de finska skolorna inte erbjuder samma möjlighet som de svenska skolorna. Undervisningen i svenska som A2-språk blir lätt för tråkig för ett tvåspråkigt barn. Hur ser du på det?

- Klart man kan se det som orättvist om man vill. Men det har inte funnits ett stort behov av modersmålsinriktad svenska i Borgå.

Kettunen konstaterar att det är klart att en tvåspråkig elev kan tycka att undervisningen går för långsamt framåt. Men läraren kan också dela in gruppen i mindre grupper och ge svårare uppgifter.

- Det finns mycket man måste lära sig om språkets struktur. Det handlar inte bara om att kunna prata.

Anette Karlsson har själv gått i en svenskspråkig skola där hon fick läsa modersmålsinriktad finska.

- Det var jättenyttigt för framtiden och för livet. Jag hoppas att alla barn får samma möjlighet, säger hon.

"Man gör det lätt till en jämlikhetsfråga"

Karlsson tror att också politiker från andra partier i Borgå kan komma att stöda modellen med modersmålsinriktad svenska.

Tror du att intresset för modersmålsinriktad svenska skulle vara större bland familjerna i Borgå om alternativet verkligen erbjöds?

- Jag tror inte att det skulle inverka så mycket. Man gör lätt det här till en jämlikhetsfråga, trots att vi redan jobbar för att främja inlärningen av svenska. Det är klart att vi kan prova modellen om efterfrågan finns, men det är också en resursfråga, säger utbildningsdirektör Jari Kettunen.

Elever på väg till Näse skola
Elever på väg till Näse skola Bild: Yle/Stefan Paavola Skolbarn,barn i skolåldern,elever,baracker,näse skola i borgå

Läs mera:

"Finska skolor har inte vaknat upp till modersmålsinriktad svenska" - en möjlighet för tvåspråkiga familjer

Det finns en läroplan för modersmålsinriktad svenska i finska skolor men bara några skolor utnyttjar den i Finland. Stark svenskundervisning kunde locka tvåspråkiga familjer att välja finsk skola, särskilt om den ligger närmare än den svenska, säger professor.

Läs också