Hoppa till huvudinnehåll

Vem som helst kan ändra din adress - Posten och Magistraten medger bristande säkerhet

Flyttanmälan
Flyttanmälan Bild: Yle/Niklas Fagerström blanketter,flyttanmälan

Att ändra en annan persons officiella adress utan tillåtelse är ganska lätt, eftersom ansökan kan skickas in per post och identiteten kollas då inte. Det här är en stor säkerhetslucka som möjliggör flera bedrägerier. Men det går att skydda sig.

En 30-årig kvinna ändrade i fjol en 20 år gammal kvinnas adress utan hennes vetskap. Bedragaren beställde sedan ett trettiotal varor och tjänster till den nya adressen i 20-åringens namn.

Helsingforspolisen har nyss utrett fallet och det är på väg till åtalsprövning.

Adressändringen gjordes via pappersblankett och var möjlig eftersom Posten och Magistraten inte bekräftar vem som faktiskt gör en adressändring på det här sättet.

Blanketten kan alltså returneras per post och en underskrift räcker som bevis på identitet, men ingen kollar om underskriften är korrekt eller inte.

Ett personnummer ska också anges, men att få tag på en annan persons personnummer är fullt möjligt - det finns många olika metoder för det.

I exemplet i början av artikeln hade 30-åringen fått tag på offrets personnummer genom att bryta sig in i hennes hem, där det fanns id-kort.

Ungefär 20 procent av adressändringarna görs fortfarande på det här traditionella och relativt osäkra sättet.

Resten görs elektroniskt, med identifiering via internetbanken, vilket alltså är ett betydligt säkrare sätt.

Digital flyttanmälan.
Digital flyttanmälning via Postens webbplats. Digital flyttanmälan. Bild: Skärmdump / posti.fi Posti (Estland),adressändring

Kriminalkommissarie Hannu Kortelainen på Helsingforspolisen bekräftar att en del brottslingar använder sig av obehöriga adressändringar som metod, gång på gång, för att mer ostört kunna kapa någons identitet och beställa varor i dennes namn.

– Den kriminella får mer tid för att kunna utföra bedrägerier när han gör en adressändring i offrets namn. Räkningar och indrivningsbrev skickas då till fel adress och det kan ta månader innan offret inser att något är fel, påpekar han.

Polisen Hannu Kortelainen.
Hannu Kortelainen. Polisen Hannu Kortelainen. Bild: Yle/Christoffer Kaski nätbedrägeri,helsingforspolisen

Kortelainen säger att det skedde flera felaktiga flyttanmälningar under fjolåret - även om det inte är helt vanligt. På nationell nivå var det uppskattningsvis några tiotals fall som kom till polisens kännedom, men mörkertalet kan vara stort.

– Flyttanmälningar görs både i bedrägerisyfte, och för att jävlas - till exempel med en tidigare partner, berättar Kortelainen.

Någon flyttade också för cirka ett år sedan ett par Tammerforspolitikers post till poste restante, alltså till avhämtning på postkontoret.

It-expert Petteri Järvinen säger att adressändringar är alldeles för lätta att göra utan tillstånd. Han anser att det är ett stor säkerhetsproblem.

– Posten och Magistraten borde definitivt bekräfta identiteten på den som gör en adressändring, säger han.

Petteri Järvinen
Petteri Järvinen. Petteri Järvinen Bild: Yle

Han tillägger att nuläget handlar om en balans mellan användarvänlighet och säkerhet.

– Man har velat göra tjänsterna trevliga. Men samtidigt har man glömt datasäkerheten, betonar Järvinen.

Posten: Inte vårt fel

På Posten medger produktchef Ulla Kankkunen att det är lätt att missbruka adressändringssystemet. Men hon förklarar att den dåliga säkerheten beror på att Befolkningsregistercentralen kräver det.

– Myndigheten kräver att en flyttanmälan måste vara möjlig att göra så här per post, säger Kankkunen.

Timo Salovaara som är direktör på Befolkningsregistercentralen hänvisar i sin tur till lagen.

– I förvaltningslagen sägs det att medborgaren har rätt att inleda ett ärende skriftligen, och det innebär i praktiken att vi måste godkänna adressändringar per post och att vi inte förutsätts dubbelkolla identiteten. Underteckningen räcker, säger Salovaara.

Professor Markku Suksi, september 2016.
Markku Suksi vid Åbo akademi. Professor Markku Suksi, september 2016. Bild: Yle/Mattias Simonsen professor,markku suksi

Markku Suksi som är professor i offentlig rätt vid Åbo akademi bekräftar det här.

– Det verkar inte finnas något krav i lagstiftningen om att identiteten för en individ som lämnar in ett adressförändringsärende skulle behöva verifieras.

Han säger att myndigheterna inte utan stöd i lag kan börja förutsätta att individen infinner sig till exempel på Magistraten för underskrift och bestyrkande av identiteten när en adressförändring inleds.

Suksi tillägger att om myndigheterna hade en allmän möjlighet att förutsätta sådant här så skulle man antagligen "få springa benen av sig" hos olika myndigheter för att bestyrka sin identitet i alla möjliga ärenden.

"Inga missbruk ska få ske"

Kankkunen berättar att Posten och Befolkningsregistercentralen har diskuterat de osäkra adressändringarna flera gånger, men man har inte kommit fram till någon lösning på problemet.

– Vi anser att det är mycket viktigt att alla adressändringar i korrekta. Inga missbruk ska få ske, säger Kankkunen på Posten.

Däremot är inga omedelbara förändringar att vänta, så folk kommer enligt allt att döma att fortsätta missbruka systemet.

Så här skyddar du dig

Om du är rädd för att någon ska ändra din adress utan att du känner till det så rekommenderar kriminalkommissarie Hannu Kortelainen att du spärrar adressändringar.

– Man kan meddela Posten och Magistraten om att man vill ha ett flyttskydd eller flyttspärr, säger han.

Det här är en funktion som inte marknadsförs särskilt tydligt i Finland, till skillnad från till exempel i Sverige där det finns en elektronisk tjänst för det här ändamålet.

I Finland kan flyttspärren aktiveras genom att man skickar ett fritt formulerat och undertecknat brev om det till både Posten och Magistraten.

Flyttspärr via Posten.
Flyttspärr via Posten. Bild: Skärmdump / posti.fi Posti (Estland),flyttspär

Magistraten uppger att de inte har information om flyttspärren på internet, men Posten har det - däremot bara på finska.

Spärren innebär i praktiken att myndigheterna i framtiden måste dubbelkolla att det verkligen är du som vill flytta eller ändra din adress, när det kommer in en adressändring i ditt namn.

Antingen ringer de dig för att kolla, eller så krävs det att du fysiskt tar dig till deras lokaler för att ta bort flyttspärren eller för att bekräfta adressändringen, genom att visa upp någon form av identitetsbevis.

En läsare som har råkat ut för en obehörig adressändring berättar ändå - efter att den här nyheten publicerades - att Magistraten i praktiken går med på att ta bort spärren också per post. Det beskedet fick han.

Om det stämmer innebär det att flyttspärren är mer eller mindre onödig. Så resonerade åtminstone läsaren, som lät bli att aktivera spärren.

Han bad också Magistratens kundtjänst föra vidare informationen om att spärren är för lätt att stänga av. Svaret blev att beskedet har förts fram flera gånger till olika chefer, men att ingenting har skett.

– I dagens samhälle borde det inte vara för mycket begärt att man bekräftar identiteten på ett eller annat sätt, kommenterar läsaren.

Hannu Kortelainen på Helsingforspolisen nämner att särskilt de 16 000 finländare vars personnummer stals år 2011 borde spärra obehöriga adressändringar, i tillägg till att de har kreditspärr.

De personuppgifterna kommer från register vid Östra Finlands universitet och organisationen Työtehoseura och används regelbundet i olika slags bedrägerier.

9.1.2018 kl. 13.36: Nyheten uppdaterades med information om att flyttspärren uppenbarligen kan vara lätt att stänga av.