Hoppa till huvudinnehåll

Med Natoflaggan högt går Nils Torvalds till val

Karikatyr av Nils Torvalds.
Karikatyr av Nils Torvalds. Bild: Sebastian Dahlström Nils Torvalds,Presidentvalet i Finland 2018,karikatyrer

Nils Torvalds väljer att inte ta ställning till frågan om frivillig skolsvenska. Däremot är han den enda presidentkandidaten som tydligt tar ställning för ett Natomedlemskap. På axeln höger-vänster placerar han sig själv något höger om mitten.

Som president skulle Nils Torvalds låta bli att tillönska folket guds välsignelse i nyårstalet. Han skulle gärna se fler flyktingar i Finland och skulle också vilja återkalla nedskärningarna i utvecklingsbiståndet. Torvalds är orolig för den politiska utvecklingen i USA men tycker inte att Ryssland utgör ett hot mot Finlands säkerhet. Det här och mycket mer kan du läsa i Nils Torvalds svar i Yles valkompass.

Tre orsaker att gå med i Nato

Torvalds flaggar öppet för Nato av tre orsaker: Ryssland, Donald Trump och den vapenteknologiska utvecklingen.

- Om vi tittar på 10 till 30 års sikt har Ryssland en ekonomi som inte kommer att hålla, ett dåligt politiskt system, ett illa fungerande medborgarsamhälle och en militaristisk tradition som kan föda nya konflikter, säger Torvalds.

Vi har en ganska stor säkerhetspolitisk utmaning som jag inte tror vi löser på nolltid, men någon måste öppna den här frågan och jag har valt att göra det― Nils Torvalds om Nato

Om Donald Trump säger Torvalds att det är uppenbart att USA kommer att vara tvunget att satsa mer på sin egen utveckling och minska på sin andel i Natos försvar som just nu är tre fjärdedelar.

- Europa måste klara av att stå lite mer på egna ben.

- Vi har en ganska stor säkerhetspolitisk utmaning som jag inte tror vi löser på nolltid, men någon måste öppna den här frågan och jag har valt att göra det, säger Torvalds.

Finlands starka medborgarsamhälle skyddar mot hybridhot

Torvalds säger att en folkomröstning om Nato till slut kommer att behövas för att legitimera beslutet, men vill att statsledningen först ska ta sitt ansvar och säga att vi ska ansluta oss till Nato. Folkets inställning är beroende av det, menar han.

- Det mest beklagliga nu är att den politiska eliten leder Finland bakifrån och gömmer sig bakom en folkomröstning. Jag tror att politiska ledare ska gå framför sina väljare, säger Torvalds.

Jag tror att Ryssland också har fått sin varning om att vi ser spåren och spåren kan förskräcka― Torvalds om trollverksamhet och yttre påverkan

Gällande folkomröstningar överlag, säger Torvalds att man ska vara försiktig med allt för direkt beslutsfattande. Samtidigt sätter han sin tilltro till Finlands starka medborgarsamhälle när det kommer till yttre hot och påverkan utifrån i till exempel val:

- Det görs ganska mycket arbete i EU i dag kring den här typens trollverksamhet, så de närmaste månaderna och åren kommer vi att lära oss mycket. Och jag tror att Ryssland också har fått sin varning om att vi ser spåren och spåren kan förskräcka.

Så svarar Nils Torvalds i Yles valkompass

Nedan ett plock ur Nils Torvalds svar i Yles valkompass.

Valkompassen: "Finland borde ta ansvar för flyktingkrisen genom att ta emot fler flyktingar."

Torvalds svar: "Delvis av samma åsikt. Världens flyktingkris kommer att vara vår stora utmaning i årtionden framåt. Därför måste vi, tillsammans med de andra EU-länderna, skapa bestående och hållbara lösningar. Vi löser inte problemet genom att skjuta över det på andra, inte heller genom att vi godkänner att vissa länder försöker slingra sig ur sitt ansvar."

Valkompassen: "Klimatförändringen bör bekämpas även om det skadar ekonomin."

Torvalds svar: Delvis av annan åsikt. Kina, vars koldioxidutsläpp har ökat med en tredjedel under de senaste årtiondena, är för närvarande den största miljöboven. Samtidigt vet vi att utsläppshandeln inte har fungerat och bördefördelningen ("effort sharing"), vars krav står i förhållande till den ekonomiska bärkraften, förutsätter redan eftergifter från vår sida. Alla påståenden om att de finländska skogarna kunde rädda vår jord (eller åtminstone vår världsdel) från klimatförändringarnas effekter saknar grund.

Valkompassen: "Myndigheterna borde beviljas rätt att läsa medborgarnas privata meddelanden i syfte att förhindra terrorism."

Torvalds svar: "Helt av annan åsikt. Hur många tusentals läsare skulle behövas för att systemet skulle fungera? Också i det här fallet behövs lite mera förnuft och sinne för proportioner i beslutsfattandet."

Resten av Nils Torvalds svar i Yles valkompass hittar du här.

Men inför ett propagandakrig måste diskussionerna öppnas upp så att medborgarna vet vad som händer i samhället, påpekar Torvalds.

- Ju bättre förberedda vi är, ju mera vi får diskutera, ju bredare argumenteringar vi för, desto bättre förberedd är också befolkningen.

Tomt svar om den obligatoriska skolsvenskan

På frågan "Det borde vara frivilligt att lära sig svenska i grundskolan", fråga nummer 11 i Yles valkompass, har SFP:s presidentkandidat valt att inte ta ställning.

Han har tidigare sagt att den obligatoriska svenskan kunde slopas om man i stället förstärkte det juridiska stödet för det svenska språket.

- Nu har vi en diskussion om att polisernas kunskaper i svenska är otillräckliga, vilket är ett tecken på att det här systemet inte riktigt fungerar, säger Torvalds.

Om man snappar upp språk i 3-4 års åldern så går det som en lek. Att då börja tala om obligatorier är kontraproduktivt― Torvalds om att slopa obligatorisk skolsvenska

Han skulle gärna se att språkundervisningen för barn inleddes redan i dagisåldern, för 4-5-åringar.

Men skulle vi då slopa den obligatoriska svenskan i skolorna?

- Nej, jag skulle gå en annan väg, med undervisning i dagis. Det skulle vara mycket mera effektivt.

Det vill säga ha obligatorisk dagissvenska ?

- Obligatorisk undervisning i främmande språk.

Men inte direkt svenska då?

- Nå jag tror att det kanske är onödigt. Vi ser att om man snappar upp språk i 3-4 års åldern så går det som en lek. Att då börja tala om obligatorier är kontraproduktivt.

Ändå ser Torvalds det som självklart att medborgare ska ha rätt att tala svenska inte bara med myndigheterna utan också vid många lägen inom vården, särskilt med en befolkning som blir allt äldre.

- Jag såg det till exempel med min mor när hon hade lämnat sitt yrkesliv, då blev hennes finska sämre av den orsaken att hon inte talade det dagligdags. Att sen beskriva sina krämpor utgående från en stapplande finska kan vara ganska besvärligt.

Val