Hoppa till huvudinnehåll

Nu ska resurserna för barnskyddet ses över

Man och barn fiskar.
Man och barn fiskar. Bild: Mostphotos barnskydd,familj,barn,fiske,sommar,hav,semester,samvaro

Nu ska det utredas hur det ska gå att minska på den belastning som barnskyddsarbetet är drabbat av.

Socialrådet Aulikki Kananoja fick i dag i uppdrag av social och hälsovårdsministeriet att utreda frågan.

Utredningen ska ske snabbt och i etapper. Till en början kartläggs de svåraste problemområdena. Man måste ta reda på var krisen är som allra störst, och vilka delar landet som är allra värst drabbade.

Sedan ska det snabbt vidtas åtgärder.

Det har varit kristillstånd inom det finländska barnskyddet redan länge.

Socialarbetarnas adress i fjol väckte reaktioner

Cirka tusen socialarbetare skrev under en adress förra året, och det blev starten för den reform som nu ska underlätta personalbristen.

I adressen påtalades den stora bristen på personal. Det finns för få socialarbetare - och jobbet handlar om stora och svåra frågor.

I adressen påpekades det att det kan finnas 60-80 klienter per socialarbetare.

Minister ger inga löften

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) ville i dag inte direkt lova att det ska stadgas i lag om mera personal inom barnskyddet.

Hon lovade ändå utreda det i samband med den kartläggning som nu ska göras.

Saarikko prisar socialarbetarnas upprop, och påpekar att det i sig ledde till åtgärder i vissa kommuner, till exempel vissa justeringar i budgeten.

Finland ligger långt efter i nordisk jämförelse

Mirjam Kalland, rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan och ordförande för Mannerheims barnskyddsförbund påpekar att forskning har visat att socialarbetarna i Finland är särskilt nedtyngda av sitt jobb - mycket mer än sina kolleger i de andra nordiska länderna.

Det finns ingenting som tär på en människa så mycket som då man upplever att man inte kan göra ett gott jobb - när man vet vad man borde göra― Mirjam Kalland

Hon pekar på en ond cirkel:

- Det är svårt att få folk att jobba inom barnskyddet, och det är svårt att få de som jobbar där att stanna kvar. De som jobbar orkar inte med det i längden, och det blir stor turbulens då arbetskamraterna hela tiden byts ut.

Mirjam Kalland poserar framför ett halvfärdigt hus.
Mirjam Kalland Mirjam Kalland poserar framför ett halvfärdigt hus. Bild: Yle / Ted Urho mirjam kalland

Kalland konstaterar att det här leder till att socialarbetarna upplever att de inte gör ett gott jobb.

- Och det finns ingenting som tär på en människa så mycket som då man upplever att man inte kan göra ett gott jobb - när man vet vad man borde göra.

Enligt Kalland är socialarbetarna välutbildade och kan göra sitt jobb om de får en chans att göra det.

- Men om det inte finns tillräckligt med människor så dignar man under bördan.

En annan sak som behövs är fortbildning, konstaterar hon.

Ett grundligt förebyggande arbete skulle spara mycket pengar

Resursfrågan är den största och viktigaste då det gäller att lösa problemen.

Men här finns en paradox, säger Kalland.

- Under åren har det skrivits en hel del rapporter som visar att om man satsar tillräckligt med resurser på det förebyggande arbetet och den öppna vården så sparar man pengar i längden.

- Det allra dyraste är ju att omhänderta barn och placera dem i olika former av vård.

Kalland tycker att det är märkligt att man i Finland måste klara sig med så mycket färre anställda än i andra nordiska länder.

- Det handlar ändå om en väldigt arbetsdryg och viktig sektor - om barn, deras liv och utveckling. Problemen är mångfacetterade: Vi talar om missbrukarproblem, familjevåld och fattigdom.

Man satsar inte på barn bara i festtal - man gör det på riktigt!― Mirjam Kalland

Om problemen ska kunna lösas bör en tillräckligt stor personalstyrka vara en del av lösningen.

- Det upprop som socialarbetarna gjorde i våras var allvarligt och måste tas på allvar. Man satsar inte på barn bara i festtal, man gör det på riktigt!

För få anställda och bristande organisation

Redan tidigare har man i många utredningar kunnat konstatera att kvaliteten på barnskyddet är helt beroende av storleken på personalen och hur arbetet är uppbyggt.

Många larmrapporter från barnskyddet har lett till att man nu i rask takt vill förnya det.

Barnets röst ska höras

Barnets röst måste höras när man slår fast vårdbehovet.

De som jobbar med barnskydd ska avlastas ordentligt så att de har tid att fokusera på barnet.

Det allra viktigaste är kunna sätta in stöd så tidigt som möjligt.

Olika problemområden bidrar till belastningen

För socialarbetarna finns det flera problemområden.

Jobbet är tungt, och personalbristen är det mest akuta problemet.

Dessutom har det i vissa kommuner varit mycket svårt att hitta folk som vill jobba inom barnskyddet. Man har tjänster obesatta för att jobbet är så oattraktivt.

Ytterligare en faktor som påverkar det ohållbara läget är att arbetsbilden är väldigt splittrad för de personer som arbetar inom barnskydd.

Det leder till att utsatta barn och utsatta familjer måste vända sig till en rad olika personer, och då blir det svårt både för klienter och personal att då få en bra helhetsbild. Kontakterna fungerar inte och därför faller saker och ting lätt mellan stolarna.

Landskapsreformen ska beaktas i förslaget

Utredaren Aulikki Kananoja ska också presentera ett förslag om hur man ska kunna säkerställa kvaliteten på barnskyddet då det individ- och familjeinriktade barnskyddet övergår från kommunerna till landskapen år 2020.

Avsikten är att omorganisera barnskyddsarbetet så att det baserar sig på teamarbete så att den enskilda arbetaren inte behöver vara ensam ansvarig.

Läs mera:

Litet barn vid staket.

Barnen i kläm inom barnskyddet - delar socialarbetare med 60 andra barn

Socialarbetarna slår larm om att kristillstånd råder inom det finländska barnskyddet. Över tusen sakkunniga inom barnskyddet lämnar över en adress till alla politiska partier där de kräver större resurser.


Läs mera:

Leksaker

Yle-enkät: Stora problem inom barnskyddet i hela landet

Bristen på socialarbetare har försatt barnskyddet i kris i Finland, slår de ansvariga överinspektörerna fast i Yles förfrågan.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes