Hoppa till huvudinnehåll

Åbo stad hjälper företagen och arbetslösa att hitta varandra – antalet långtidsarbetslösa 1 000 färre

Arbetsförmedlingen Työpiste i Åbo.
Arbetsförmedlingen Työpiste i Åbo. Bild: Yle/Lina Frisk. arbetslöshet

Bättre ekonomiska tider har ökat sysselsättningen i regionen, men nya tjänster för arbetslösa och företag kan också ha haft sitt finger med i spelet. Åbo stad hoppas att fler skulle utnyttja de avgiftsfria tjänster som staden erbjuder.

I augusti 2017 inledde Åbo stad ett pilotprojekt för att förbättra sysselsättningen i staden. Työpiste skapades och staden gav över ansvaret för att förmedla de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna.

Työpiste är en arbetskraftsbyrå för alla Åbobor under 25 år, eller personer som har varit arbetslösa utan avbrott i minst 12 månader. Työpistes uppgift är att sysselsätta, handleda och rehabilitera sina kunder så att de ska kunna hitta jobb, utbilda sig eller förbättra sin arbetsförmåga.

Matchar jobb med sökande

Från TE-byrån övergick 26 anställda till Työpiste för att arbeta sida vid sida med stadens personal.

Sanna Järvi, ansvarig karriärplanerare vid Työpiste säger att projektet hittills varit lyckat.

- Anställningarna fungerar bättre eftersom vi nu är tillsammans med Arbets- och näringsbyrån. De har kunderna i sina system, vi har företagen, och nu hjälper vi dem att mötas.

Sanna Järvi.
Sanna Järvi. Sanna Järvi. Bild: Yle/Lina Frisk. arbetslöshet,Sanna Järvi

Järvi säger att de gör drygt 20 företagsbesök i veckan och har en stor grupp som söker så kallade gömda jobb. De här jobben finns inom företagen, men företagen vill, eller har inte tid eller resurser, att själva sköta rekryteringen. Då står Työpiste för rekryteringen.

Työpiste hjälper också till med eventuella lönebidrag eller andra tjänster som gör det lättare för företagen att anställa.

- Vid Työpiste finns alla stöd och tjänster som Åbo stad har att erbjuda angående sysselsättning. Alla våra tjänster är dessutom avgiftsfria. Jag hoppas att fler företag skulle bekanta sig med oss.

Väldigt konkret hjälp

Tröskeln att söka hjälp hos Työpiste är låg, och tjänsterna är väldigt konkreta. Järvi säger att de hjälper kunderna att hitta lediga jobb, skriva ansökningar, och ibland till och med följa med på arbetsintervjun.

- Vi samarbetar också med Åbo yrkesinstitut och försöker få både unga och vuxna att utbilda sig. Med ganska små åtgärder kan man förbättra sitt kunnande och få rätt papper för att komma framåt.

Hur viktig är den här tjänsten för att motverka arbetslöshet?

- Det har en stor betydelse, speciellt för unga eftersom de saknar erfarenhet på sitt cv och gör det svårt att hitta jobb.

Enligt Järvi är det problematiskt för många vuxna arbetslösa att många branscher inte finns kvar i Åbo. Då försöker Työpiste hjälpa till att kartlägga alternativ för bland annat långtidsarbetslösa som fortfarande är i arbetsför ålder i ytterligare 20 år.

Aktiveringsmodellen oroar inte

Den nya lagen om arbetslöshetsskydd, den så kallade aktiveringsmodellen har väckt kraftig kritik. Den innebär att en arbetslös, för att få full arbetslöshetsförmån, måste vara aktiv och bland annat delta i sysselsättningsfrämjande service. Enligt Järvi innebär det här mer jobb för personalen vid Työpiste.

- Vi försöker erbjuda tjänster som hjälper våra kunder att visa sin aktivitet. Det är en pågående diskussion om hur vi ska göra det på bästa sätt.

Vid Työpiste pågår ett seminarium för unga.
Det ordnas flera seminarier i veckan som ska hjälpa arbetslösa med att hitta jobb. Vid Työpiste pågår ett seminarium för unga. Bild: Yle/Lina Frisk. arbetssökning

- När arbetsbördan växer för vår personal innebär det såklart allt mindre tid för personliga möten. Men vi är inte oroliga över situationen.

Saknar svenskt namn

Työpiste är fortfarande i startgroparna för sin verksamhet, vilket bland annat syns i att det saknas ordentlig information på deras webbsidor – samt ett svenskt namn.

- Jag kan inte svara på varför vi inte har ett svenskt namn. Men vår verksamhet inleddes så nyligen så våra webbsidor är under arbete.

Järvi säger att den bristande informationen på speciellt de svenska webbsidorna kommer att åtgärdas. Hon poängterar att verksamheten är tvåspråkig och att det finns svenskspråkiga i personalen som kan erbjuda svensk service.

Goda utsikter för sysselsättningen

Åbos stadsdirektör Minna Arve är också nöjd med den stigande sysselsättningen i staden och Työpistes verksamhet.

Hur ser du på stadens ansvar gällande sysselsättningen i Åbo?

- För staden är det viktigt både att företag hittar kunniga människor och att unga människor hittar jobb. Därför är det viktigt att vi har de här projekten, och att de kan fortsätta.

Många söker sig fortfarande till huvudstadsregionen på grund av arbetsmöjligheter. Hur kan Åbo förbättra sin konkurrenskraft i förhållande till huvudstadsregionen?

- Vi har väldigt mycket arbetsplatser inom flera olika områden. Problemet är att människor som är arbetslösa inte hittar de lediga arbetsplatserna, medan företagen inte har tillräckligt med ansökande till sina lediga arbetsplatser. Det är ett strukturellt problem som vi har i hela Finland.

Minna Arve
Minna Arve. Minna Arve Bild: Yle/Kalle Mäkelä Minna Arve

Men siffrorna pekar uppåt för Åbo. Långtidsarbetslösheten har minskat med över 1 100 personer under 2017. I november låg siffran på 4 400 i Åbo.

Bland unga under 25 år har arbetslösheten sjunkit med 600 personer. I november 2017 var 1 300 ungdomar utan jobb medan motsvarande siffra var 1 900 i januari samma år.

Varför har arbetslösheten gått ner så pass mycket?

- Det beror främst på den bra ekonomiska situationen i hela Egentliga Finland. Företag sysselsätter, speciellt de stora sysselsättarna bilfabriken i Nystad och Meyer Turku. Sysselsättningen ser ut att gå åt rätt håll ännu i flera år så framtiden ser ljus ut för Åbo.

Läs också