Hoppa till huvudinnehåll

Bjurböle förskola planeras flytta till Vårberga skola

Vårberga bildningscentrum i Borgå.
Vårberga bildningscentrum i Borgå. Bild: Yle / Hanna Othman vårberga

Den svenskspråkiga förskolundervisningen som ordnats i Bjurböle daghem föreslås flytta till Vårberga skola. Det här enligt ett tjänstemannaförslag inom Borgå stad.

- Så ser förslaget ut just nu, bekräftar Marjaana Kantonen, ledare för småbarnspedagogik vid Borgå stad.

Bjurböle daghem fortsätter sin verksamhet utan förändringar, medan de barn från Bjurböle, Kråkö och Vessö som börjar förskolan hösten 2018 med största sannolikhet får gå i Vårberga skola.

Bildningssektorn förväntas presentera sitt förslag för bildningsnämnden och stadsfullmäktige i mars.

Borgå stad planerar att ordna svenskspråkig förskoleundervisning i Ebbo daghem, Haikobrinkens daghem, Hindhår daghem (bildningscentret), Kullo daghem, Pepot daghem (Näse skolas ersättande lokaler), Sagobackens daghem, Vårvindens daghem (bildningscentret) och Äppelgårdens daghem.

Sista anmälningsdagen till förskolorna i Borgå är den 31 januari 2018.

Läs också

Östnyland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik
  • Tipsa oss - var finns våra värsta vägar?

    Svenska Yle söker de sämsta vägarna i Svenskfinland.

    Guppiga vägar. Vägar med ojämn yta. Vägar med gropar. Våra vägar mår inte särskilt bra. Vägnätet förfaller sakta men säkert och klagomålen tilltar i takt med att bilar förstörs och säkerheten försämras. Men var finns de allra sämsta vägarna i våra trakter?

Nyligen publicerat - Östnyland