Hoppa till huvudinnehåll

Rigorösa kontroller av finländska fartyg i ryska hamnar - Berner lovar utreda varför

Fraktfartyg
Fraktfartyg Bild: Alexander Saverkin / AOP fraktfartyg

De finländska rederierna har problem med de ryska myndigheternas nya påfund att rigoröst kontrollera finländska fraktfartyg i ryska hamnar. Nu ska Kommunikationsministeriet ta itu med saken.

Kommunikationsminister Anne Berner (C) säger till nyhetsbyrån STT att de ryska kontrollerna innebär att fartygen försenas i hamnarna och därmed minskar rederiernas förtjänster.

Förseningarna kan också minska frakterna i och med att de ges högre riskklassificering.

Ryska myndigheter kontaktas

Berner säger att ministeriet ska vara i kontakt med de ryska myndigheterna inom kort. Man försöker ordna en telefonkonferens mellan kanslichef Harri Pursiainen och den ryske vice-kommunikationsministern Sergej Aristov.

Trafiksäkerhetsverket Trafis försök att kontakta kolleger i Ryssland i det här ärendet har inte burit frukt.

Sju fartyg har stoppats

Efter julen har sju finländska fartyg stoppats i ryska hamnar och granskats ovanligt detaljerat och strängt. Ryssland har inte meddelat varför granskningarna har gjorts.

I genomsnitt brukar finländska fraktfartyg som anlöper internationella hamnar granskas ett par gånger per år.

Berner tror inte granskningarna beror på att ett ryskt fartyg stoppades för ett oljeutsläpp i finska vatten i november.