Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeås Pickala kunde bli attraktivt fritidscenter - ska locka också utländska besökare

En golfbana i vinterskrud.
Många känner i dag till Pickala bara som en populär plats för golf. Men hela Störsvikområdet kan bjuda på mycket mera och det vill man nu utveckla och marknadsföra bättre under namnet Pickala. En golfbana i vinterskrud. Bild: Veronica Montén / Yle Sjundeå,golf,pickala

Pickalaområdet upplevs som ett slutet samhälle dit bara golfare är välkomna. Många känner inte till områdets övriga utbud samtidigt som det finns stort utvecklingspotential för området.

Det anser fastighetsbolaget Asuntosäätiö Kiinteistöt och Pickala Golf som i samarbete med konsulter har gjort upp en utvecklingsplan för Pickala, alltså i praktiken Störsvik.

Förutom att området är rätt okänt är tomtutbudet sådant att det upplevs som för dyrt. Planläggningen är för långsam och samarbetet mellan olika aktörer fungerar inte.

Det behövs någon som tar tag i utvecklingen för området och för det framåt.

En skylt som informerar om lediga tomter.
Asuntosäätiö marknadsför tomter i Störsvik. En skylt som informerar om lediga tomter. Bild: Veronica Montén / Yle Sjundeå,bostadsområden,småhus,tomter,asuntosäätiö

Området kunde bli ett levande fritidscenter med många typer av aktiviteter för stora och små.

Det kunde ha inkvartering och bostäder både för dem som vill ha fritidsbostad i området och för dem som vill bo året om i Störsvik, heter det i visionerna.

Medvind för golfen, men allt ska inte bara vara golf

Det går bra för Pickala Golf. Ekonomin står på stabil grund och banan är populär. För att utveckla verksamheten och bredda användarbasen behövs insatser både på kort och på lång sikt, heter det i planen.

För att locka flera golfare behövs det också verksamhet för de familjemedlemmar som inte idkar golf. Att bara satsa på golfen hämtar inte särskilt stora massor av människor.

Klätterställningar i en skog.
En äventyrspark i stil med Åbos Flowpark har efterlysts. Klätterställningar i en skog. Bild: Yle/Johan Nordström Åbo,äventyrspark

Utvecklingsplanen och den allmänna så kallade masterplanen ska ligga som stomme och grund för planeringen av Pickala. Tankarna och visioner sträcker sig ända fram till år 2030.

En del mål kunde förverkligas i snabbare takt medan andra mål kräver mera tid för att kunna förverkligas.

Sjundeå kommun har i det här skedet inte varit med i den arbetsgrupp som har dragit upp riktlinjerna. Men kommunens visioner har hörts av arbetsgruppen.

Dessutom kommer kommunen ha en viktig roll i den framtida planeringen av området. För att planerna ska bli verklighet behövs bland annat en del nya detaljplaner.

I sina tankar har kommunen lyft fram bland annat trafiken, behovet av nya arbetsplatser och olika möjligheter till nya bostadsområden.

Företagarnas åsikter

Då de här visionerna har gjorts upp har man också genom workshoppar hört lokala aktörer och företagare om vad de har för åsikter för området.

De efterlyste många olika typer av inkvartering i området från hotell till airbnb och övernattning i naturen. Det behövs både fritidsboende och fastboende i området, anser företagarna.

Ett bostadsområde.
Det finns redan en del bostättning i Störsvik, men det behövs mera. Ett bostadsområde. Bild: Veronica Montén / Yle Sjundeå,bostäder,bostadsområden,småhus,störsvik

Företagarna önskar att det erbjuds många olika typer av service i området, från klubblokaler till spa och uthyrning av sportutrustning.

Det ska vara möjligt att idka en bredd av aktiviteter i området. Aktiviteter för barn efterlyses också.

Klätterställning
Det bör finnas något för barn också, anser de som har intervjuats. Klätterställning Bild: Yle/Fredrika Sundén Borgå,klätterställning,skolgård,lekparker,kevätkummun koulu

Det som hindrar utvecklingen är behovet av investeringar och pengar.

Det finns också för lite samarbete mellan Pickala Golf, Asuntosäätiö samt Sjundeå kommun. Också brister i samarbetet mellan de övriga företagarna i området lyftes fram.

En viktig fråga är också att det saknas ett "lokomotiv", alltså någon som skulle leda projektet framåt.

Frågan var också om Pickala Golf vill vara sitt eget varumärke och om det är en verksamhet som är öppen bara för medlemmar.

Mera visioner

Förutom de lokala företagen och aktörerna har man också intervjuat golfspelare, lokala invånare och besökare om hur de tycker Pickala borde utvecklas.

Under intervjuerna lyftes det fram önskemål om små och stora saker. Det handlade bland annat om restauranger, motionsstigar, olika aktivitetsmöjligheter både för vuxna barn samt bättre trafiksäkerhet.

Också behovet av ytterligare golfplaner och planer i världsklass lyftes fram.

En golfbana i vinterskrud.
En golfbana i vinterskrud. Bild: Veronica Montén / Yle Sjundeå,golf,pickala

Det efterlystes också bättre marknadsföring av Pickala som varumärke. Bland golfare är Pickala ett känt namn, men inte utanför de kretsarna.

Man efterlyste också en föryngring av varumärket även om Pickala redan i dag upplevs som mera ungdomligt än många andra golfklubbar. Samtidigt rådde en viss förvirring om vad som egentligen avses med Pickala.

Att bosätta sig i Pickala kändes lockande, men tomterna upplevdes som dyra. Det finns en tydlig efterfrågan på mindre hus, men också hyresboende eller möjlighet till att hyra boende under en veckas tid.

En gata med hus.
Det behövs också mindre tomter i Störsvik, ansåg de som hördes. En gata med hus. Bild: Veronica Montén / Yle Sjundeå,bostäder,bostadsområden,småhus,störsvik

Man efterlyste också möjligheten att ha fritidshus i området och inte bara fastbosättning.

Ingen ville ha våningshus på området.

Framtiden

Visionerna ska alltså ligga som grund för kommande planering. De ska också användas under diskussioner med potentiella investerare, kommunen och byggföretag.

Lokala aktörer och företagare kan ha nytta av visionerna då de själva utvecklar sin verksamhet, sägs det i utvecklingsplanen.

Det finns också planer på att ansöka om EU-bidrag till exempel tillsammans med föreningen Nylands friluftsområden.

Det som är viktigt att komma ihåg är att det i det här skedet handlar om visioner. Hur det går beror på många olika faktorer såsom ekonomin och planläggningen.

Men visionerna ligger som grund för planläggningen av området.

Utvecklingen av området har planerats i tre stadier.

Åren 2017-2019

En av de stora frågorna är alltså behovet av någon som skulle leda utvecklingsprojektet.

Det är klart att det inte kan vara en enskild aktör som är ledaren utan det behövs en gemensam organisation för de olika aktörerna i området.

Det kunde vara en organisation som skulle heta Visit Pickala.

En skylt med texten Störsvik.
Det är namnet Pickala som lyfts starkt fram trots att stora dela av området heter Störsvik. En skylt med texten Störsvik. Bild: Veronica Montén / Yle Sjundeå,Stamväg 51,skylt,pickala

Den skulle koordinera marknadsföringen och leda arbetet med att göra upp gemensamma strategier samt arbetet med investeringar.

Själva området borde få en enhetligare identitet som man märker genast då man svänger av stamväg 51 till området. Man ska komma till området via en rondell och det ska se snyggt ut med bra gatubelysning.

En landsväg.
Infarten från stamväg 51 till Störsvik och Pickala borde ske via en rondell och skyltningen borde vara mera enhetlig än i dag, anser man i planen. En landsväg. Bild: Veronica Montén / Yle Sjundeå,Stamväg 51,Landsväg,trafik,pickala

Man ska också fortsätta utveckla golfen och jobba vidare på att få en fjärde plan.

Verksamheten kring golf utvidgas så att den gamla ladugården rustas upp så den kan användas för fester och evenemang i samband med golfen.

Pizza.
En pizzeria hör till det man har önskat sig i området. Pizza. Bild: Yle/Robin Lindberg pizza

Den service såsom restaurangen som finns i samband med golfen marknadsförs också till icke-golfare.

På det sättet hoppas man att familjemedlemmar till golfare ska lockas med liksom invånare i området. Det ska också finnas lekrum och lekplatser för barn.

På sikt kan det här sänka tröskeln för nya golfare att komma med.

Inkvarteringen är en svaghet. Det är något man måste satsa på. Det finns fritidshus som står tomma en stor del av året och kunde hyras ut för airbnb-verksamhet.

En telefon som visar appen airbnb.
Airbnb innebär att du hyr ut din bostad eller ditt hus för en kortare tid via nätet. En telefon som visar appen airbnb. Bild: Mostphotos \ http://noppz.com Airbnb,Airbnb Android app

En större kapacitet inom inkvarteringen skulle också öka antalet besökare i området och göra det mera lockande för aktörer att satsa på större serviceutbud.

Det behövs flera tomter för mindre hus i området. Också lättskötta hus för fritidsboende efterlyses.

Kring Pickala finns några av de finaste rekreationsområdena i södra Finland, heter det i planen. Men hela området är en välbehållen hemlighet, till och med bland ortsborna.

En havsstrand i vinterskrud.
Det ska bli lättare att ta sig till stränderna i Störsvik. En havsstrand i vinterskrud. Bild: Veronica Montén / Yle Sjundeå,Strand,hav,störsvik

Det är ett område där man kan plocka bär och svamp, men stränderna är svåra att nå. Det ska bli lättare att komma fram till stränderna.

Nuvarande naturstigar bör märkas ut tydligare och man planerar stigar för löpning och terrängcykling.

Ett fågeltorn byggs vid stranden Seaside.

De tennisplaner som finns på området snyggas upp.

Åren 2020-2023

I det här skedet stärker man också annan verksamhet än bara golfen.

Nu ska Pickala bli ett mångsidigt område för många olika typer av fritidsaktiviteter.

En aktivitetspark i stil med Flowpark och en gräsplan där man kan idka olika bollsporter ger området en bredd för hobbyverksamheten.

Om vintrarna finns det skidspår som är välskötta. Man kan också satsa på specialevenemang såsom en iskarusell.

Man skidar längs ett spår i en stor park.
Skidspåren ska vara snyggt skötta. Man skidar längs ett spår i en stor park. Bild: Derrick Frilund / Yle längdskidåkning,vintersport,skidspår,Helsingfors centralpark,skidor,längdskidåkare

Hela området får tydliga och enhetliga informationsskyltar. Det är tryggt att röra sig i området. Golfbilar och andra elektriska bilar ska användas i den interna trafiken i så hög utsträckning som möjligt.

Utvecklingen av en fjärde golfbana går vidare. Finansieringen samt förverkligandet av banan och ett hotell kunde kanske slås ihop. Om hotellet fick sin egen bana kunde det ha synergieffekter med Pickala Golf.

En grön golfbana i Sjundeå som heter Pickala golf.
Golfen ligger hela tiden starkt i fokus. En grön golfbana i Sjundeå som heter Pickala golf. Bild: Marica Hildén / Yle västnyland

I det här skedet utvecklas ännu inte möjligheten till vintergolf förutom en golfsimulator och puttgreen i ladugården.

I det här skedet behövs mera inkvarteringskapacitet förutom airbnb och saneringen av det så kallade Vita huset.

I masterplanen för området har man placerat hotellet mitt på Kasaberget på den högsta platsen i Pickala. I hotellet kan det finnas spa och rum för både konferens- och fester.

Det bör finnas minst 150 rum i hotellet.

Två sängar i ett hotellrum i Kristinestad.
Behovet av hotellrum är stort. Två sängar i ett hotellrum i Kristinestad. Bild: Yle/Juho Karlsson hotell,sängar,Skaftung,Kristinestad,Österbotten,hotellrum,kummelgrund

För boende satsar man fortfarande på små och funktionella fritidsbostäder.

I det här skedet försöker man främst främja planerna för Dyviken, Långberget och Långmossen.

Man undersöker också olika möjligheter vid Seaside.

Nu är det meningen att tomterna vid tennisplanerna, Tennisgränden och Kasaberget ska kunna börja bebyggas och förverkligas.

De fritidsbostäder som planeras kring sandgropen (en konstgjord sjö som används som badstrand) kunde också börja förverkligas under ledning av kommunen som är markägare.

En simstrand i vinterskrud.
Sandgropens badstrand i Sjundeå. En simstrand i vinterskrud. Bild: Veronica Montén / Yle Sjundeå,Strand,badstränder,sandgropen i Sjundeå

De intäkter som kommer från tomterna kunde användas för investeringar i sandgropen.

Bottnen i sandgropen behöver renas så att vattenkvaliteten blir bättre. Stranden är populär, men saknar bra omklädningsmöjligheter, duschar och kioskservice.

En vintrig badstrand.
Det finns väldigt lite service vid stranden som är populär. En vintrig badstrand. Bild: Veronica Montén / Yle Sjundeå,Strand,badstränder,sandgropen i Sjundeå

Åren 2024-2030

I det tredje skedet satsar man på att verksamheten vid Pickala ska verka året om och vara intressant också internationellt. Man riktar in sig på turism från Europa och Asien.

Golfen stöds av de andra aktivitetsmöjligheterna. Det ska kunna ordnas tävlingar i bland annat maraton, terränglöpning och cykling.

Det går att ordna konferenser, bröllop, seminarier och mässor i området.

En bricka med champagne eller mousserande vin står på ett bord. I bakgrunden synd flera personer i festkläder.
Det kunde ordnas olika slag av fester i området. En bricka med champagne eller mousserande vin står på ett bord. I bakgrunden synd flera personer i festkläder. Bild: Mostphotos alkoholdrycker,aperitifer,catering,fester,champagne,bröllop,examensfester,studentdimission

Informationsmaterialet över området hålls hela tiden á jour både på ort och ställe men också på Visit Pickalas applikation och nätsidor.

Ingen marknadsför sig på egen hand utan allt görs tillsammans. Man kan samarbeta med olika företag så som Finnair och Visit Finland.

Två turister.
Man hoppas på turister från många olika håll i världen. Två turister. Bild: Mostphotos turism,turister,turister

Vid stranden Seaside i Störsvik har man muddrat så att man kan ha båtar där. Med muddringsmassorna har man byggt nytt land som ger mera plats för bygge vid stranden i Pickala.

Förutom båtplatser kunde det finnas en landningsplats för sjöflygplan vid båthamnen. Det skulle också kunna ges plats för lagring av flygplan i samband med båtplatserna.

Ett sjöflygplan vid en brygga.
Sjöflygplan kunde få en landningsplats vid stranden i Störsvik. Ett sjöflygplan vid en brygga. Bild: Mostphotos Sjöflygplan,flygplan

Byggandet vid Långberget, Långmossen, Dyviken och Seaside framskrider som enskilda byggprojekt eller via större byggbolag.

Vid Pickala Golf finns tre planer. En av de här planerna uppfyller kraven som ställs för att man också ska kunna ordna större internationella tävlingar på den.

Den fjärde planen håller på att bli klar tillsammans med hotellet så att man kan inkvartera stora mängder människor med tanke på de internationella tävlingarna.

Det ska gå att öva golf också om vintrarna då man i samband med hotellet kan öva inomhus.

Förutom hotellet finns det fortfarande billigare inkvartering i form av airbnb samt rum i Vita huset.