Hoppa till huvudinnehåll

Studie: Kärnvapensystem är sårbara i dagens digitala värld

En illustration av hur en hackare kan se ut
En illustration av hur en hackare kan se ut Bild: Sergei Konkov/TASS All Over Press datorer,hackande (databehandling),cybersäkerhet,hackers

Kärnvapensystem är sårbara för cyberattacker, och det finns klara risker till exempel då det används föråldrade program, sägs det i en ny brittisk rapport.

Enligt studien kan personalens bristande kompetens och långsamma institutionella förändringar innebära att både USA och Storbritannien är utsatta för risker.

Då det sker snabba förändringar och framsteg på området är det skäl att hänga med, påpekas det i en studie som utförts vid en studie den utrikespolitiska tankesmedjan Chatham House i London.

I studien, som citeras av tidningen The Guardian konstateras det att hotet inte har uppmärksammats särskilt mycket av de personer som är involverade i militärens anskaffning av kärnvapen.

Kärnvapensystem utvecklades redan innan datorteknologin avancerade och då beaktades inte den här typens potentiella sårbarhet och cyberangrepp.

Det resulterade i att de som sysslar med kärnvapenstrategier förbiser den allmänt spridda användningen av digital teknik i nukleära system, säger författarna till studien.

Militärens kontakt med privata aktörer också riskfyllt

Fientligt sinnade stater, kriminella grupper och terroristorganisationer kan utnyttja svagheterna.

I studien påpekas det också att transport av radioaktivt material är en mycket känslig fråga.

Författarna till skriften konstaterar vidare att det finns ett dilemma: Den privata sektorn behövs för att myndigheterna ska kunna följa med den tekniska utvecklingen - och samtidigt innebär kontakten med privata aktörer en säkerhetsrisk.

(Källa:The Guardian)