Hoppa till huvudinnehåll

Nej till ansökan om att få skjuta tre vargar i område kring Ingå och Raseborg

Varg i en snöig skog.
Vargarna kring Ingå och Snappertuna är rätt orädda. Varg i en snöig skog. Bild: Robesus Inc. varg

En privatperson ansökte om tillstånd att med undantagslov få skjuta tre vargar i området kring Ingå och Raseborg.

Finlands viltcentral medger att vargarnas beteende kan utgöra ett hot för människan, men vargens behov av skydd är för tillfället ännu starkare.

I ansökan om undantagslov har privatpersonen lyft fram flera fall där vargen har kommit nära människor och gårdsplaner. Beteendet är inte normalt för vargen, motiveras i ansökan.

Många olika typer av besvär

För tillfället får nio barn i Raseborg antingen understöd för transport till skolan eller skolskjuts närmare hemmet på grund av varghotet. Och flera ansökningar har lämnats in.

Fastighetsmäklare vittnar om att fastighetspriserna i området har sjunkit på grund av rädslan för vargen och barnfamiljer undviker att flytta till området, heter det i ansökan.

Djurägare är oroliga för sina husdjur som också har blivit anfallna av vargen.

Det finns en flock på sex vargar i området och dessutom rapporteras om en ensam varg.

Vargen skyddad

Finlands viltcentral motiverar sitt beslut med att det skydd vargen åtnjuter är starkt. Det ska finnas välmotiverade skäl för att få fälla en varg.

Vargen utgör inget hot mot naturen i området. Vargen har rivit får, men så här års är risken för angrepp mot får som minst.

En hund har angripits en gång av en varg i området och ett angrepp räcker inte för att bevilja undantagslov.

Kan vara farlig

Det finns många observationer om att vargen har besökt gårdar och att vargarna inte är rädda för människan.

Vargen har också flera gånger försökt skrämmas bort, men har inte låtit sig skrämmas nämnvärt.

Det är oundvikligt att det uppstår många olika besvär för människor som lever i ett vargrevir, säger viltcentralen i sitt beslut.

Det är helt klart att det i ansökan och också i övrigt har kommit fram sådana faktorer som stöder ett beviljande av ett undantagslov, heter det i beslutet.

Det handlar om bland annat ekonomiska och social faktorer, men också orsaker för att säkra den allmänna tryggheten.

Vargen har minskat i antal

Men här måste hoten mot människan vägas mot hotet mot vargen. Vargstammen i Finland har minskat med 25 procent från året 2016 till 2017.

I höstas sköts en varg i området med hjälp av undantagslov. Bestämmelserna om hur och när vargen fick skjutas var mycket stränga. Vargen skulle till exempel vara mycket orädd.

Det var sannolikt flockens förökande hane som sköts. Det innebär att flocken knappast kommer att få nya ungar år 2018.

Om man beviljar lov för att fälla tre vargar finns en stor risk för att också flockens alfahona skjuts.

En helhetsbedömning just nu är alltså att det inte beviljas något nytt undantagslov för att fälla varg i området.

Artikeln uppdaterades 15.1.2018 klockan 16.22 med ett förtydligande om att det är i ansökan till viltcentralen som fastighetsmäklare vittnar om sjunkande fastighetspriser på grund av vargen.

Läs mera:

Privatperson ansöker om att få skjuta tre vargar i Västnyland

Jaktchef Visa Eronen vid Finlands viltcentral bekräftar att en person har ansökt om tillstånd att få fälla tre vargar i Västnyland. Ansökan lämnades in på fredagen (15.12).