Hoppa till huvudinnehåll

Karjalainen: en femtedel av Finlands städare har utländsk bakgrund

Kvinna tvättar fönster
20 procent av landets städare har utländsk bakgrund, och de flesta är kvinnor. Kvinna tvättar fönster Bild: Copyright © Michael Folmer, All Rights Reserved. fasader,klockor,kvinnor,städare,Helsingfors,fönster,Fönsterputs,2013

En femtedel av alla städare har invandrarbakgrund, och 12 procent av alla invandrare jobbar som städare, visar tidningens undersökning.

Tidningen Karjalainens siffror baserar sig på myndighetsuppgifter från bland annat arbets- och näringslivsministeriet. Det är speciellt kvinnor med utländsk bakgrund samt färgade män som jobbar som städare.

Personer med utländsk bakgrund utgör ungefär sex procent av landets arbetsföra befolkning. Nästan hälften jobbar i servicebranschen eller som städare.

Nästan en fjärdedel jobbar i andra ändan av inkomstskalan, som någon form av experter.

Hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå

Karjalainen har också utrett andra faktorer som tvingar invandrare eller personer med invandrarbakgrund till lågavlönade yrken som städare.

Arbetslösheten för den här delen av befolkningen är en dryg fjärdedel, 27 procent. Det här är ungefär fyra gånger större andel än landet i sin helhet.

I Karjalainens hemregion Norra Karelen är siffran 37 procent.

Personer med utländsk bakgrund är också i medeltal mindre utbildade än befolkningen i sin helhet: över 90 procent av finländarna har en utbildning efter grundskolan, medan hälften av de med utländsk bakgrund saknar sådan utbildning.