Hoppa till huvudinnehåll

Kineserna ska börja röra på sig - finländarna drar nytta av det

Sport i Hongkong
Sport i Hongkong Bild: Yle / Björn Ådahl Hongkong,Sport,idrott,motion,Kina

Bristen på gymnastiklärare i skolorna i Kina åskådliggör nu ett allt svårare problem. Kineserna har länge motionerat på tok för lite, och det tar sig uttryck i att en ständigt växande del av dem är överviktiga.

Sjukdomar såsom diabetes blir snabbt vanligare. En ny undersökning tyder också på att hela en tredjedel av de fullvuxna kineserna lider av högt blodtryck och att bara en liten del av dem är medvetna om sjukdomen.

Problemen har blivit så allvarliga att också presidenten Xi Jinping har uppmanat ungdomar att börja idrotta.

Yle / Björn Ådahl
Yle / Björn Ådahl Bild: Yle Hongkong,Sport,idrott,motion

Det styrande kommunistpartiets mål är att en tredjedel av befolkningen, det vill säga ungefär 430 miljoner människor, ska motionera regelbundet år 2020.

Att vara gymnastiklärare är inget drömyrke

Målsättningen anses vara ambitiös, i synnerhet som det har framkommit att största delen av dagens föräldrar tycker att gymnastik är det minst viktiga skolämnet.

Det är vanligt att föräldrar önskar att deras barn pluggar andra ämnen i stället för att delta i gymnastiklektionerna.

Gymnastikläraryrket har följaktligen låg status. I och med att gymnastiklärarna dessutom i regel får lägre löner än sina kolleger har det uppstått en svår brist på dem.

Till exempel finns det i medeltal bara en gymnastiklärare per 500 elever i högstadierna och gymnasierna i det välmående sydliga landskapet Guangdong. Bara i Guangdong skulle det behövas flera tusen nya gymnastiklärare.

Lejondans i en allaktivitetspark i Hongkong
Lejondans uppförs under de flesta viktiga evenemangen i Hongkong, här i Superparks variant. Lejondans i en allaktivitetspark i Hongkong Bild: Yle / Björn Ådahl Hongkong,motion,superpark esbo

Finsk satsning på motion i Hongkong

I det autonoma Hongkong har många människor däremot insett hur viktigt det är att hålla sig i trim. För tjugo år sedan såg man sällan Hongkongbor jogga, men i dag finns det en hel del löpare i alla åldrar.

Det finska bolaget Superpark gör nu sitt till för att sporra allt fler Hongkongbor att röra på sig.

Superpark har öppnat sin första anläggning utanför Finland i Hongkong, och i den kan gästerna spela och motionera i en annorlunda miljö.

- Också här har man förstått hur skadligt det är att barnen inte motionerar. Det är både ett fysiskt och ett psykiskt problem, säger Superparks verkställande direktör Juha Tanskanen.

Familjerna i blickpunkten

Superparks mål är att locka allt från småbarn till tonåringar och fullvuxna, bland annat genom att göra aktiviteterna så mångsidiga som möjligt. Det är också av största vikt att helheten är familjevänlig.

- Det finns till och med ett område för småbarn. Mina två barn stortrivs och också min man säger att låt oss spela det här och pröva på det där, säger mexikanen Nabille Ballesteros som är på plats tillsammans med sin kinesiska man och två söner.

Människor åker rutschbana i Superparks anläggning i Hongkong
Många av Superparks aktiviteter är nya för Hongkongborna. Bolaget har därför utbildat instruktörer som kan hjälpa gästerna. Människor åker rutschbana i Superparks anläggning i Hongkong Bild: Yle / Björn Ådahl Hongkong,motion

Största delen av de många spelen är främmande för Hongkongborna. De uppskattar därför att de vid behov kan be personalen visa hur de ska gå till väga och att Superpark garanterar att alla aktiviteter är trygga.

Bättre luft inomhus än ute

I Hongkong är luftkvaliteten då och då så usel att det är direkt ohälsosamt att motionera utomhus. Den rena inomhusluften i anläggningen är således ett verkligt trumfkort.

- Det bidrar till lockelsen. Det är viktigt att kunna motionera och spela i en reglerad och ventilerbar miljö, konstaterar ekonomen Alexander Li.

Pappa med dotter i famnen i Superparks anläggning
Alexander Li säger att det i Hongkong länge har funnits ett behov av en anläggning där familjer kan motionera och spela tillsammans i en inspirerande miljö. Pappa med dotter i famnen i Superparks anläggning Bild: Yle / Björn Ådahl Hongkong,motion

Lis hustru Carmen är av samma åsikt. Ända sedan deras första barn föddes har de varit oroliga för att den förorenade luften skadar dotterns hälsa.

Flera inomhusanläggningar på kommande

I andra kinesiska storstäder är luftkvaliteten ännu sämre än i Hongkong.

Sperparks vd Juha Tanskanen
Superpark öppnar flera nya anläggningar i Europa och Asien nästa år, säger vd Juha Tanskanen. Sperparks vd Juha Tanskanen Bild: Yle / Björn Ådahl Hongkong,motion,juha tanskanen

Verkställande direktören Tanskanen är också medveten om kommunistpartiets kampanj för att få folket att röra på sig, och han berättar att Superpark följaktligen ämnar öppna flera anläggningar i Kina.

- Om ett bolag verkligen vill bli internationellt måste det satsa på Kina. Vi förvånades över att det där inte finns motsvarande anläggningar som Superpark, och vi vill introducera vårt finska kunnande, säger Tanskanen.