Hoppa till huvudinnehåll

Vårdpersonal: Robotar behövs inom vården, men de kan stjäla våra jobb

En operationsrobot demonstreras vid universitetssjukuhuset i Halla, Tyskland
Arkivbild. En operationsrobot demonstreras vid universitetssjukhuset i Halla i Tyskland. En operationsrobot demonstreras vid universitetssjukuhuset i Halla, Tyskland Bild: EPA/PETER ENDIG operationsrobot

Största delen av vårdpersonalen anser att robotar är nödvändiga. Kanske lite överraskande är äldre ofta mer välvilligt inställda än unga.
40 procent av de tillfrågade ansåg ändå att robotar stjäl människors arbeten.

70 procent av vårdpersonalen i Finland anser att robotar behövs i branschen, eftersom de kan utföra arbeten som är för tunga eller farliga för människor.

Det här kom fram i en undersökning som publicerats i tidningen Yhteiskuntapolitiikka.

Attityderna till robotar är ändå reserverade. Ungefär hälften av de som svarat på enkäten ansåg att robotar inte är menade att användas inom vårdarbete.

En tredjedel av de som svarat ansåg att robotar nog kan användas inom vården medan resten inte kunde bestämma sig.

Mindre än en tiondel av de som svarade på enkäten hade själva använt robotar på jobbet eller annanstans.

Man var ändå inte rädd för ny teknologi, för 90 procent litade på att de skulle lära sig att använda robotteknologi vid behov.

3 800 arbetstagare inom vårdyrken svarade på enkäten.

Varför var äldre mer positivt inställda?

Det var fler äldre än yngre som ansåg att robotar passar inom vårdarbete. Enligt forskarna Lina van Aerschot, Tuuli Turja och Tuomo Särkikoski är det här överraskande.

- Kanske de yngre ser på robotteknologin ur perspektivet av hur den påverkar deras egen yrkesbild. De yngre vårdarna kanske oroar sig mera över att robotiseringen för med sig osäkerhet på arbetsmarknaden, medan äldre arbetstagare ser den som en möjlighet att påverka innehållet i arbetet och slippa fysiskt tunga uppgifter, sägs det i undersökningen.

Forskarna påpekar att män och äldre personer är överrepresenterade i undersökningen. Det kan hända att personer som är välvilligt inställda till robotisering svarade på enkäten oftare än personer som inte är det.

Källa: STT

Rättelse kl.17.37:

Några tal hade kastats om i texten. Hälften, och inte en tredjedel, av de som svarat på enkäten ansåg att robotar inte är menade att användas inom vårdarbete.

En tredjedel av de som svarat, inte hälften, ansåg att robotar nog kan användas inom vården medan resten inte kunde bestämma sig.

Läs också