Hoppa till huvudinnehåll

Dagvattenavgiften är på väg till Östnyland men ännu är många frågor obesvarade

Vatten ur stuprör.
Vatten ur stuprör. Bild: Yle/Jonas Blomqvist jlb

Dagvattenavgiften har stött på patrull i många kommuner men det oaktat är den på väg. I Borgå, Lovisa och Sibbo planerar man som bäst hur den nya lagen om dagvatten ska tillämpas.

Kort sagt handlar det om att täcka de kostnader som uppstår för att samla in eller leda bort regn- och smältvatten som inte sjunker ner i jorden.

I Lovisa blev invånare i höstas både förbryllade och förargade över Lovisa stads planer på en dagvattenavgift.

Många undrade då om inte fastighetsskatten och avgiften för avloppsvatten också täcker kostnaderna för att leda bort regnvatten.

Senare drog Lovisa stads tekniska nämnd ärendet från agendan. Orsaken var att förslaget inte motsvarade det som markanvändnings- och bygglagen föreskriver.

Vattenverket håller dagvattensystemet ajour

Som bäst hör alltså Lovisa till de städer som tar sig en ny funderare. Det gör också Borgå.

- Redan för ett par år sedan beslöt vi i Borgå att vattenverket fortsätter att ansvara för avloppsrören för dagvatten, vilket också efter lagändringen är okej, säger Risto Saarinen, vd för Borgå vatten.

Vi har investerat i de existerande systemen, underhållit dem och själva täckt driftskostnaderna, men enligt den nya lagen är det någon annan som ska täcka kostnaderna― Risto Saarinen

Den fråga som dock fortfarande är öppen är hur det hela ska finansieras. Enligt Saarinen finns det olika alternativ för det här.

- Eftersom ansvaret nu är hos kommunen så är det kommunens sak att betala vattenverket för de kostnader som uppstår. Varifrån och på vilket sätt kommunen i sin tur ska få de pengar som man betalar till vattenverket är en öppen fråga, säger Saarinen.

Regnvatten strittar ur en stupränna
Regnvatten strittar ur en stupränna Bild: Yle/Emma Pitkänen Stuprör,Hängränna,snösmältning

Kommunerna ansvarar - kommunerna debiterar

Det här är också orsaken till att vattenverket ännu inte fakturerar staden för det arbete som vattenverket utför för att hålla regnvattenssystemen ajour.

- Vi har investerat i de existerande systemen, underhållit dem och själva täckt driftskostnaderna, men enligt den nya lagen är det någon annan som ska täcka kostnaderna, förklarar Saarinen.

Vattenverket är kapabelt att sköta rörsystemen också i framtiden. När det gäller stadsplanering och byggande av diken, anläggningar ovan jord och infiltreringssystem, så är det stadens ansvarsområde.

- De som har berett den nya lagen har tänkt att eftersom det är kommunerna som har ansvaret så är det också kommunerna som ska debitera dem som har nytta av att dagvattnet leds bort, säger Saarinen.

Vem drar nytta av ett fungerande dagvattensystem?

Nyttan finns förstås hos fastighetsägarna, både företagare och privatpersoner. Som ett varnande nämner Risto Saarinen exempel de svåra översvämningarna i Björneborg för cirka tio år sedan.

Översvämningen är den svåraste stadsöversvämningen i Finlands historia. Den drabbade över tusen fastigheter och en stor mängd fordon till ett värde av närmare 22 miljoner euro.

Att avgiften kommer torde alltså vara klart. Frågan är bara vem som ska debitera och hur mycket.

- Dagvattenavgiften kommer garanterat i någon form i framtiden, för just nu sköts inte det här exakt enligt lagens alla paragrafer, säger Saarinen.

Vi ska ännu ha ett möte med Kommunförbundet och med Vattenverksföreningen för att dubbelkolla att vi den här gången är inne på rätt spår― Ulf Blomberg
Höstrusk.
Höstrusk. Bild: YLE/Rolf Granqvist Stuprör,regnvatten

Lovisa stad dubbelkollar

Saarinen säger att alternativen i praktiken är två: Om Borgå blir den som debiterar så blir det enligt systemet kommunalskatt, men den begränsas till de områden som drar nytta av ett dagvattensystem.

Om det är vattenverket som blir den som debiterar, så behöver det hela basera sig på avtal.

I Lovisa håller man fortfarande på med att utreda hur dagvattenavgiften ska indrivas.

- Vi ska ännu ha ett möte med Kommunförbundet och med Vattenverksföreningen (VVY) för att dubbelkolla att vi den här gången är inne på rätt spår, säger Ulf Blomberg, Lovisa stads tekniska direktör.

Blomberg antar att frågan utreds under vårens lopp men att debiteringen av dagvattenavgifterna i Lovisa skulle starta först från och med årsskiftet. Det samma gäller för Borgå stad.

Läs också