Hoppa till huvudinnehåll

Ekenäs sparbank vill kunna bygga mera bostäder i centrum

Byggnader vid en gata.
Hörnet av Skillnadsgatan och Stationsvägen i Ekenäs. Den vita byggnaden är Ekenäs sparbanks byggnader. Invid finns obebyggd mark. Byggnader vid en gata. Bild: Petra Thilman / Yle Ekenäs,Raseborg,centrum,skattebyrå,ekenäs sparbank

Ekenäs sparbank äger fyra tomter i centrum av Ekenäs där också själva bankfastigheten står. Banken vill att detaljplanen ändras så att man får bygga mera bostäder och färre affärslokaler än vad dagens plan tillåter.

I nuvarande plan ligger tyngdpunkten på affärslokaler, men eftersom efterfrågan på affärslokaler har minskat och det istället finns efterfrågan på bostäder i centrum vill banken ha en förändring i detaljplanen.

De fyra tomterna angränsar mot Skillnadsgatan, Ystadsgatan och Stationsvägen.

Högre procent bostäder

Bankfastigheten med tillhörande annex har i dag enligt detaljplanen rätt att bestå till 20 procent av bostäder. I den nya planen skulle andelen öka till 25 procent.

Byggnader i en stad.
I dag finns det i bankhuskomplexet bostäder ovanför skattebyrån. Det kunde finnas flera bostäder i byggnaderna, anser Ekenäs sparbank. Byggnader i en stad. Bild: Petra Thilman / Yle Ekenäs,Raseborg,centrum,skattebyrå,ekenäs sparbank

I fastigheten finns bland annat skattebyrån. Tomten bredvid skattebyrån nedanför det gamla polishuset är i dag tom. För många år sedan fanns den gamla metodistkyrkan på tomten, men den har rivits.

En tom tomt i centrum av en stad.
Den tomma tomten. I bakgrunden gamla polishuset som numera är bostäder. En tom tomt i centrum av en stad. Bild: Petra Thilman / Yle Ekenäs,Raseborg,centrum,ekenäs sparbank

På tomten finns det enligt nuvarande detaljplan byggrätt för ett våningshus på 3-4 våningar som till hälften ska bestå av bostäder och till hälften av affärslokaler.

Banken önskar nu att det här förhållandet ändras så att byggnaden till 80 procent kan bestå av bostäder.

På baksidan av fastigheten finns i dag en parkeringsplats dit man kan köra in från Ystadsgatan. På den platsen finns en byggrätt för ett hus på 600 kvadratmeter.

Banken önskar att byggrätten för den fastigheten också blir sådana att den till 80 procent kan bestå av bostäder.

Helhet eftersträvas

Någon konkret byggtidtabell för projektet finns inte.

I ansökan till Raseborgs stad heter det att "genom att samtidigt ändra detaljplanerna på de fyra tomterna skapas förutsättningar att planera området som en helhet".

Byggnader i en stad.
Torget framför bankkomplexet ska bli kvar. Det är på baksidan det kan komma ytterligare ett hus. Byggnader i en stad. Bild: Petra Thilman / Yle Ekenäs,Raseborg,centrum,skattebyrå,ekenäs sparbank

Raseborgs stadsstyrelse behandlade frågan på sitt möte på måndagen (15.1) och godkände initiativet till planändring.

Det är staden som utför planläggningen medan Sparbanken betalar.

Innan planläggningen kommer igång måste parterna göra upp ett avtal om planläggningen. Dessutom ska ett markanvändningsavtal ingås med markägaren.

Artikeln uppdaterades 15.1.2018 klockan 20.59 med beslutet från stadsstyrelsen. Styrelsen godkände förslaget.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland