Hoppa till huvudinnehåll

Österbottens handelskammare vill ha mer arbetskraftsinvandring

Universitetsbyggnad på Brändö i Vasa.
Till exempel på Vasa universitet finns utländska studerande som handelskammaren vill nyttja effektivare. Universitetsbyggnad på Brändö i Vasa. Bild: Yle/Rolf Granqvist Vasa universitet,högskolor

Finland behöver mer arbetsrelaterad invandring och regelverket måste luckras upp. Österbottens handelskammare tror att det kunde lösa bristen på kunnig arbetskraft.

Finland klarar sig inte utan utländsk arbetskraft. Det hävdar Österbottens handelskammare.

Därför anser man att Finland måste öka på den arbetsrelaterade invandringen.

- Den nuvarande arbetskraftsbristen och den framtida befolkningsutvecklingen kräver drastiska åtgärder för att öka tillgången på arbetskraft. Det här innebär också en betydligt större arbetsrelaterad invandring än för närvarande. Vi måste göra allt vi kan för att Finland internationellt sett ska vara ett attraktivt land att jobba i, skriver man i ett ställningstagande.

Enligt handelskammaren syns bristen på arbetstagare redan nu på olika håll i landet.

Ta efter Kanada?

I konjunkturbarometern som Österbottens handelskammare genomförde i november rapporterade 41 procent av företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten att arbetskraftsbristen hämmar verksamheten.

VD Juha Häkkinen är orolig för att produktionen flyttas utomlands om Finland inte har kunnig arbetskraft. Han anser att Finland borde ta efter Kanada som erbjuder permanenta uppehållstillstånd åt utbildade arbetssökanden inom sådana områden där det finns arbetskraftsbrist eller där kompetensen anses vara värdefull för samhället.

Juha Häkkinen på Österbotten handelskammare poserar i Yle Österbottens nyhetslandskap.
Juha Häkkinen. Juha Häkkinen på Österbotten handelskammare poserar i Yle Österbottens nyhetslandskap. Bild: Yle/Kati Enkvist. österbottens handelskammare

Utländska studerande kunde nyttjas av företagen

- Vi kunde tillämpa modellen omedelbart på de 20 000 utländska studerande som studerar här genom att ge dem möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd, säger Häkkinen.

Häkkinen fortsätter med att påpeka att det till exempel i Österbotten finns en stor grupp internationella studerande som har sådana språk- och kulturkunskaper som det exportorienterade området kunde dra nytta av.

Enligt Häkkinen och handelskammaren borde Finland också genast avskaffa tillgångsprövningen av de personer som kommer från länder utanför EU- och EES-området och som anhåller om arbetstillstånd i Finland.

Avskaffandet av tillgångsprövningen skulle förbättra sysselsättningen, främja den ekonomiska tillväxten och hjälpa företagen att snabbare kunna rekrytera yrkeskunniga personer som det i dagsläget råder brist på.

För invecklat i dagsläget

Resultatet av en enkät riktad till företag i Österbotten och Mellersta Österbotten visar att 29 procent har utländska arbetstagare på sina lönelistor och att 18 procent skulle vara intresserade av att anställa utländsk arbetskraft.

- Den invecklade rekryteringsprocessen avskräcker tyvärr många, säger handelskammarens direktör Paula Erkkilä.