Hoppa till huvudinnehåll

Så går vårens skrivningar av stapeln - öva med gamla prov

Bild med text: datum och övningsmaterial
Bild med text: datum och övningsmaterial studentskrivningar

Här listar vi provdagarna för studentskrivningarna våren 2018 och leder dig vidare till tidigare studentexamensprov i respektive ämne.

Datumen för proven kommer direkt från Studentexamensnämndens sidor. Under provdagarna finns en länk till gamla prov som finns i Abimix. Där kan du bekanta dig med provuppgifterna och öva.

Provdagarna våren 2018

Hörförståelseprov

Onsdag 14.2
ryska, lång lärokurs (på papper)
ryska, kort lärokurs (på papper)

Till tidigare studentprov i ryska

De skriftliga proven

Måndag 12.2
modersmålet (finska och svenska), textkompetensprovet (på papper)

Till tidigare studentprov i modersmål

Måndag 12.3
modersmålet (finska och svenska), essäprovet (på papper)
finska/svenska som andra språk (på papper)

Till tidigare studentprov i modersmål

Onsdag 14.3
religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi (på papper), geografi, hälsokunskap

Till tidigare studentprov i religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi och hälsokunskap

Fredag 16.3
främmande språk, lång lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska (på papper)

Till tidigare studentprov i engelska, franska, spanska, tyska och ryska

Måndag 19.3
det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs

Till tidigare studentprov i finska

Onsdag 21.3
psykologi, filosofi, historia, fysik (på papper), biologi

Till tidigare studentprov psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi

Fredag 23.3
främmande språk, kort lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska (på papper)
italienska
portugisiska
latin
samiska (på papper)

Till tidigare studentprov i engelska,
franska, spanska, tyska, italienska,
latin,
ryska och övriga språk


Måndag 26.3

matematik, lång och kort lärokurs (på papper)

Till tidigare studentprov i matematik

Onsdag 28.3
modersmålsprovet, samiska (på papper)

(Tidigare studentprov finns inte i Abimix.)

Vetamix

Nyligen publicerat - Vetamix