Hoppa till huvudinnehåll

Justitieministern: Grundlagen måste ändras brådskande så att underrättelselagarna kan träda i kraft

Antti Häkkänen
Antti Häkkänen Bild: Petteri Sopanen / Yle Antti Häkkänen,riksdagsledamot i Finland,Justitieministeriet i Finland,Samlingspartiet

Justitieminister Antti Häkkänen (Saml) vill ändra grundlagen i brådskande ordning, föra att driva igenom de nya underrättelselagarna.

Häkkänen säger i ett pressmeddelande att han tänker föreslå att regeringen ska rekommendera för riksdagen att den ändring av grundlagen som ingår i underrättelselagstiftningspaketet ska behandlas i brådskande ordning.

- Ändringarna i säkerhetssituationen i Finland och behovet av att bereda sig på verksamhet som hotar Finlands nationella säkerhet utgör en sådan exceptionell situation där det föreligger ett nödvändigt behov att snabbt ändra grundlagen för att ge underrättelsemyndigheterna behövliga befogenheter, säger Häkkänen.

Meddelandehemligheten står i vägen för underrättelselagarna

För att de nya underrättelselagarna ska kunna drivas igenom måste grundlagens skrivelser om meddelandehemligheten ändras.

I vår nuvarande grundlag är brev- och telefonhemligheten okränkbar.

I vår nuvarande grundlag är brev- och telefonhemligheten, och också hemligheten i fråga om andra förtroliga meddelanden, okränkbar och det går inte ihop med de underrättelselagar som regeringen planerar.

Grundlagen ger i dag möjlighet att i lag begränsa meddelandehemligheten bara om det är nödvändigt vid utredning av brott som äventyrar individens eller samhällets säkerhet eller hemfriden, vid rättegång och säkerhetskontroll samt under frihetsberövande, slår justitieministeriet fast.

Enligt den nuvarande tolkningen kan man alltså inte i lag frångå meddelandehemligheten för att säkra den nationella tryggheten eller förbereda sig för hot mot den tryggheten.

För att ändra grundlagen i brådskande ordning, så att det kan ske under en och samma riksdagsperiod, krävs fem sjättedelars majoritet i riksdagen.

Läs mera:

Person tittar genom ett nyckelhål

Luddiga kriterier, massövervakning och tortyr - här är farorna med de nya underrättelselagarna

Ska Skyddspolisen få rätt att bryta sig in i din bil eller avläsa din datatrafik utan att någonsin berätta det för dig? Kan jakten på terrorister i själva verket leda till att du åker dit för alkohol- eller mutbrott? Vi listar de öppna och svåra frågorna i de nya underrättelselagarna.

Läs mera:

Händer som skriver på en dator.

Bättre övervakning av Skyddspolisen föreslås i utkast till ny underrättelselagstiftning

Den planerade nya underrättelselagstiftningen har tagit ett steg framåt. Nya utkast presenterades på fredagen. Justitieministeriet ska dryfta frågan om påskyndad behandling i riksdagen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes