Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg står fast vid rivningsbeslut för gammal stockstuga i Pojo centrum

Den gamla lärarstugan i Björkkulla i Pojo framifrån i vinterlandskap.
Den gamla stuga det nu handlar om. Den gamla lärarstugan i Björkkulla i Pojo framifrån i vinterlandskap. Bild: Privat Pojo, Raseborg,skolbyggnader,kulturhistoria

En gammal stockstuga på kyrkbacken i Pojo har väckt debatt efter att Raseborgs stad beslutade riva byggnaden. På måndagen (15.1) beslutade stadsstyrelsen förkasta begäran om omprövning av beslutet.

I stället fortsätter man med processen att ansöka om rivningslov för stugan.

Det är journalisten Tommi Lempinen som har motsatt sig stadens beslut att riva den gamla lärarbostaden.

Tommi Lempinen utomhus vid ett vattendrag med en bil i bakgrunden.
Tommi Lempinen. Tommi Lempinen utomhus vid ett vattendrag med en bil i bakgrunden. Bild: Privat Pojo, Raseborg,tommi lempinen

Han menar att det är förkastligt att riva stugan utan att ta områdets museala värde i betraktande.

Museiverket ser kulturhistoriskt intresse i området

Stugan är byggd på 1800-talet och hör till Björkkullafastigheten i Pojo kyrkby intill kyrkbacken. Enligt Museiverket har området ett kulturhistoriskt intresse.

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist påpekar å sin sida att stugan inte är i närheten av vare sig kyrkan eller andra byggnader som har beskrivits som byggnader med ett kulturhistoriskt intresse.

En kyrka i soluppgången.
Byggnaden hör inte till helheten kring kyrkan, säger Lundqvist i beredningen. En kyrka i soluppgången. Bild: Petra Thilman / Yle Pojo,Raseborg,kyrka,soluppgång,pojo kyrka

I sin beredning till stadsstyrelsen understryker Ragnar Lundqvist också att byggnaden är omgiven och i skymundan av andra byggnader som är betydligt modernare och som därför inte är av kulturhistoriskt intresse.

Raseborg följer regelverket

Enligt Ragnar Lundqvist följer staden normal praxis då det gäller rivningar av byggnader.

När det handlar om rivningslov som gäller en kulturmiljö av riksintresse ska myndigheterna alltid försäkra sig om att det inte innebär att traditions- eller skönhetsvärden förstörs.

Kommunen underrättar miljöcentralen om alla rivningslov och därtill bör Museiverket höras.

Därför finns det inga skäl att återta stadsstyrelsens beslut från slutet av november 2017.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland