Hoppa till huvudinnehåll

Skarven och dålig fiskeövervakning oroar fritidsfiskare

Fiskare lägger ut nät från båt
Fiskare lägger ut nät från båt Bild: Yle/Jouni Aikio fiske,fiskeredskap,fisknät,fiskevatten,Utsjoki (älv)

Fritidsfiskare i Österbotten har fått säga sitt om fisket i regionen och föga överraskande var skarven ett orosmoment bland fiskarna. Det framkommer i en enkät som Österbottens fiskarförbund låtit göra.

Enkäten riktade sig till alla fritidsfiskare i Österbotten och allt som allt fick man in 209 svar från samtliga fiskeområden i regionen.

- Jag har fokuserat på önskemålen om vad som kan göras och vilka problemen är. Det är viktigt att det kan kartläggas och att vi får information om hur fritidsfiskarna upplever fiskevattnen, säger Marina Nyqvist, projektchef på Österbottens fiskarförbund.

Marina Nyqvist
Marina Nyqvist. Marina Nyqvist Bild: Yle/Markus Bergfors korsnäs-malax fiskeområde,skarvar (släkte),projektledare,fiske

Enligt Nyqvist var skillnaderna i hur man upplever fisket inte så stora beroende på var man fiskar. I stället framkom skillnader mellan handredskaps- och nätfiskare.

- Handredskapsfiskare ville ha mera fiskeövervakning och mera begränsningar på nätfiske, medan nätfiskarna hade andra åsikter och där kom ju skarven fram. De ansåg att skarvbeståndet ska minskas.

Fiskbeståndet har minskat

Majoriteten av de som svarade på enkäten ansåg att fiskbeståndet har minskat och speciellt abborren har minskat i de österbottniska vattnen.

- Båda grupperna ville att fiskbeståndet skulle förbättras genom restaureringsåtgärder i lekplatser och utplantering av fisk, konstaterar Nyqvist.

Ahven kalahaavissa
Abborrbeståndet har minskat i Österbotten. Ahven kalahaavissa Bild: Arja Lento abborre

Enkäten är en del av projektet Förvaltningsplaner för abborre och gädda i Österbotten. Svarsmaterialet ska användas för att bygga upp förvaltningsplanerna för båda arterna.

- Vi kommer att diskutera resultaten i styrgruppen och tillsammans med fiskeområdena se hur saker kunde förbättras.