Hoppa till huvudinnehåll

Dagisbarn som är ute mycket är bättre i test

Barn leker utomhus.
Barn leker utomhus. barn (familjemedlemmar),lek (barnlek),daghem

Allt fler barn i Jakobstadsregionen går på friluftsdaghem. Och det är helt rätt om man ska tro forskning i Sverige. Den visar att barn som vistas i daghem med mycket natur klarar flera test bättre än övriga barn.

Forskare har gjort flera olika undersökningar som gäller allt från empati, styrka och snabbhet till balans och koncentrationsförmåga. Resultaten pekar i samma riktning.

- Resultaten är entydiga när det gäller motorik och koncentrationsförmåga. Barn som vistas på en naturrik gård är bättre i allt, säger professor Patrik Grahn vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Forskarna har alltså jämfört daghem med naturrik miljö med daghem som har lite natur eller så kallad naturfattig miljö.

I höstas öppnade både Pedersöre och Jakobstad avdelningar där barnen är ute så gott som hela dagarna. Näst i tur är Kronoby som öppnar ett utedagis till hösten.

Barn leker i snön.
Barn leker i snön. barn (familjemedlemmar),lek (barnlek),Snö

- Det är en trend just nu, säger dagvårdschef Carina Ahlström i Kronoby.

- Det ligger i tiden. Jag har länge haft en tanke att vårt dagis är placerat på ett ställe där vi inte utnyttjar möjligheterna. Så nu passar vi på och förverkligar visionerna, säger föreståndare Kerstin Granroth på Vestersundsby daghem i Jakobstad.

Larsmo öppnade sin friluftsavdelning hösten 2016.

Mer empatiska barn

Forskning visar alltså att daghem som har mycket natur på gården skapar barn som är både starkare, friskare och kan koncentrera sig bättre än barn på daghem med naturfattiga gårdar.

De visar dessutom mer empati mot kamrater. Bristande hänsyn är bara hälften så vanligt på daghem med naturrika gårdar som på övriga daghem.

- Alltså att man till exempel rycker leksaker av andra eller tränger sig för i kön, säger Grahn.

När det gäller farligt beteende, till exempel att barnen hoppar på stolar eller springer på bord, är skillnaden ännu större till fördel för daghem med naturrik miljö.

Impulsivitet och bristande koncentrationsförmåga är dubbelt vanligare på daghem med naturfattiga gårdar.

Margita Rajahalme, Kerstin Granrot och Annika Sandelin.
Margita Rajahalme, Kerstin Granroth och Annika Sandelin. Margita Rajahalme, Kerstin Granrot och Annika Sandelin. daghem

- Det var väldigt stora skillnader, och de studierna har vi upprepat flera gånger. Barn i Ur och Skur-förskolor var i stort sett bara på den gröna delen, alltså full koncentration. De som hade betydande brister, var förskolor med anlagda lekplatser och där barnen var ute väldigt lite.

I Jakobstad håller barnträdgårdslärare Annika Sandelin med om att koncentrationen är bättre när man vistas mycket utomhus.

- Man trollbinder dem bra på utsidan. Och höga ljud blir mindre eftersom vi har ett oändligt tak och inga väggar. Man behöver inte heller stå och säga tyst eller schh åt barnen hela tiden, säger Sandelin.

Personalen i Sverige skrev också dagbok som en del av forskningen.

- I daghem där man vistades inne mycket fick personalen oftare agera polis och avstyra bråk, säger Grahn.

Snabbare och uthålligare

Grahn har också gjort upprepade undersökningar i motorik hos barnen. De har bland annat testats på 11 olika delområden som balans, vighet, styrka, uthållighet och snabbhet.

- I alla övningarna var barn som var ute mycket, och särskilt i Ur- och Skur skolor, betydligt bättre.

Och skillnaderna blev större ju längre de gick på sådana daghem.

- Hos 3-åringar var det en stor skillnad, hos 4-åringarna större skillnad och hos 5-åringarna ännu större skillnad. Så det var väldigt tydligt, säger Grahn.

Skillnad i pedagogik

Enligt Grahn är skillnaden ännu större då det handlar om regelrätta friluftsdaghem, det vill säga sådana som nu öppnas i Jakobstadsregionen. I Sverige kallas sådana daghem Ur och Skur.

- Ser man på barn i Ur och Skur- förskolor är det ännu större skillnader. Deras resultat var ännu mycket bättre.

Så enligt Grahn handlar skillnaderna dels om att barnen får vara ute mycket, men också om någon typ av pedagogik som gör att det blir ännu bättre för barnen.

I Jakobstadsregionen har man sneglat på den svenska modellen och gjort studiebesök till Sverige. Samtidigt har personalen gjort upp planer som passar det egna daghemmet.

Barn i friluftsdagis i Jakobstad.
Barn i friluftsdagis i Jakobstad. daghem

- Det finns en tanke bakom allt. Vi får gratis motorisk träning och ett naturligt intresse för djur och natur och sunt leverne.

Enligt Sandelin testar barnen olika idrotter och fysiska aktiviteter. Viktigast är ändå att väcka rörelseglädje hos barnen.

- Även om vi gör samma saker som på insidan så lär man sig på ett annat sätt när man är i rörelse och får ta ut svängarna. Barnen älskar att vara ute i skogen och det ger helt andra möjligheter, säger Kerstin Granroth på Vestersundsby daghem i Jakobstad.

Det finns alltså tecken på att barn i Ur och Skur har ännu bättre resultat än barn som finns i ett vanligt daghem med naturrik miljö.

Men barnen från Ur och Skur var för få för att man ska kunna dra några statistiskt säkerställda slutsatser kring det.

Odlingar av snor

Det verkar också vara så att barn på daghem med mycket uteverksamhet är friskare än andra barn. I en studie tittade forskarna på sjukfrånvaron och det finns en statistisk säkerställd skillnad.

- De är sjuka mer sällan. Vi har gjort odlingar av snor och det är mindre smittspridning när man är ute mer.

Barnen i Jakobstad äter och vilar inomhus. I övrigt är man ute. Vanligen håller man till i skogen nära daghemmet. Där har man gjort olika uterum.

- En plats är vårt vardagsrum, en annan kallar vi backen. Det finns naturliga klätterställningar som träd och stenar, men också samlingspunkter där vi kan sätta oss ner och fundera.

Nu byggs också ett uterum intill daghemmet. Man har fått cementringar att elda i och förhoppningen är att så småningom kunna bygga ett vindskydd eller en kåta att ha morgonsamlingar och kanske också matpausen i.

Ingen köldgräns

Varken i Jakobstad eller i Bennäs i Pedersöre har utedaghemmen någon köldgräns. På uteavdelningen i Bennäs får barnen värma sig i en grillkåta, eller gå in en liten stund om det är riktigt kallt.

I Jakobstad utgår man från hur barnen känner sig och ser ut.

- De säger till om de fryser och det ser man också tydligt på dem. Man måste vara uppmärksam på hur de mår och vad de själva säger om kalla fingrar och tår.

Barnen på uteavdelningen har alltid med sig torra kläder för ombyte och hållbara utekläder.

- Men det är egentligen rätt få veckor om året då det är kallt, blåsig och eländigt. Och barn som är i rörelse fryser inte så lätt, säger daghemsföreståndare Kerstin Granroth.

Får inte leka tillräckligt varierat

En studie kring hyperaktivitet visar att det är fem gånger fler barn på daghem med naturfattig miljö som uppvisar allvarliga tecken på hyperaktivitet.

- Det är för att barnen inte blir tillfredsställda, de får inte leka tillräckligt varierat, säger Grahn.

Barn som leker.
Barn som leker. lek (barnlek),barn (familjemedlemmar),daghem

Samma undersökning visar att det är tre gånger vanligare med stora brister i koncentrationsförmåga på daghem med naturfattig miljö.

- Det är tråkigt, barnen tillbringar en så stor del av sin dag på förskola. Är de mestadels inomhus eller på en jättetråkig gård så är det inte bra.

- Jag skulle förorda att barnen är mer utomhus och om det är möjligt i Ur och Skur- förskolor.

Grahn gjorde sin första studie av barn i olika förskolor år 1995 och har efter det gjort ett flertal studier i ämnet.