Hoppa till huvudinnehåll

Fuktproblem kan skynda på skolrenovering i Karleby

Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium.
Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium. Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium. skolan (fenomen),Karleby,Gymnasium,karleby svenska gymnasium

De fuktproblem som har uppdagats i Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium innebär att gymnasiet måste flytta ut och eleverna får börja äta lunch i klassrummen.

Problemen kan också innebära att skolfastigheten äntligen får den renovering som har efterlysts i många år.

Det tror Donnerska skolans rektor Kaj Holmbäck.

- Det har i flera år funnits medel i stadens budget för att planera en renovering av skolan, men andra skolor har gått förbi. I årets budget nämns vi inte alls, säger Holmbäck.

Men de diskussioner han nu har fört med stadens tekniska avdelning tyder på att det kommer att ändra.

- Jag uppfattar att vi har mycket hög prioritet och att renoveringen ska komma igång.

Tekniska direktören Nina Kujala i Karleby håller med om att något måste ske snabbt.

- Vi måste ta tag i källarvåningen genast, men hela fastigheten måste helt grundrenoveras inom fem år, säger Kujala.

Kujala motiverar sin ståndpunkt med att skolan är 60 år gammal och det är mer än 30 år sedan den sist renoverades i någon större omfattning.

Nästa steg är att man gör mer undersökningar och får en prislapp för det som ska göras i första skedet.

- Vi får hitta medel redan i år till det. Men källarvåningen kommer att ta månader att åtgärda.

 Karleby svenska gymnasiums rektor Cecilia Hägglund-Nygård och Donnerska skolans rektor Kaj Holmbäck.
Karleby svenska gymnasiums rektor Cecilia Hägglund-Nygård och Donnerska skolans rektor Kaj Holmbäck. Karleby svenska gymnasiums rektor Cecilia Hägglund-Nygård och Donnerska skolans rektor Kaj Holmbäck. Karleby,rektorer,donnerska skolan

Våning stängs

Nästa steg är alltså en grundlig renovering av fastigheten. Källarvåningen med matsal, musikklass, datorklass och gymnastiksal ska göras om.

En rapport som arbetarskyddet beställt visar att golvet innehåller höga halter fukt. Man har inte mätt fukten i inneluften för att se om det finns mögel i den.

- Men man drar slutsatsen att eftersom vi har sådana här fuktighetsvärden kan inte heller inneluften vara okej. Därför stänger vi källarvåningen med kort varsel.

Regnar in genom fönster

Karleby har de senaste åren gjort flera mindre ingrepp både i källarvåningen och i första våningen.

Till exempel i biologisalen luktade det unket redan för ett par-tre år sedan. Och när det regnade kom regnet in i väggen via fönstren.

- Golvet togs bort, man göt nytt golv men nu är vi där igen.

Holmbäck berättar att i somras hade man redan fyra eller fem mindre projekt för att försöka fixa källaren. Men nu tycker han det räcker med små försök.

- Vi har diskuterat med stadens representanter att det får vara färdigt plåstrat nu. Vi måste ta till ordentliga åtgärder.

Matsalen i Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium.
Matsalen som är fuktdrabbad Matsalen i Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium. Matsal,Karleby,skolan (fenomen),elev,skolbespisning,karleby svenska gymnasium

Högre våningarna okej

Eftersom problemen finns i källarvåningen och i några klassrum räknar Holmbäck med att en ordentlig renovering räcker.

- Då vi tar bort verksamheten från dem borde resten av skolan vara en okej miljö att vistas i. Rapporten visar att luften i våning ett, två och tre kunde vara bättre, men där finns ingen fukt i väggar eller klassrum.

Mat i klassrum

Det blir ändå trångt då några klassrum stängs och man dessutom måste hitta utrymme för textilslöjden som måste flytta ut från Chydenius skola som också har problem med inneluften.

Tanken är att gymnasiet flyttar ut i vår efter studentskrivningarna.

- Det är ganska besvärligt att flytta före och hitta utrymmen för studentskrivningarna. Det handlar om kilometervis med kablar och datorer och servrar, säger gymnasiets rektor Cecilia Hägglund-Nygård.

Gymnasiet kommer troligen att flytta till social- och hälsovårdsutbildningens utrymmen på Hälsovägen. Då abiturienterna är borta blir det ungefär 135 elever kvar som flyttar.

Att ordna matsal blir också en utmaning framöver. Så länge studentskrivningarna pågår kan man till exempel inte använda skolans festsal som matsal.

- Så det blir att äta i klassrummen i första hand. Som förr i världen.

Maten kommer att tillredas i Stenängens skola. Rektorerna räknar med att gymnasiet tidigast kan flytta tillbaka efter nästa läsår.

Några elever har symptom

Eftersom fukten finns i utrymmen där eleverna bara tillbringar en del av sin tid är det ganska få som har reagerat på problemen.

- Vi har en handfull elever som kommit till hälsovårdaren. Men det är inte så många att skolhälsovården har reagerat, säger Holmbäck.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten