Hoppa till huvudinnehåll

Li Andersson: Domen mot bärplockarföretagaren var ett principiellt och politiskt betydelsefullt beslut

Blåbärsplockning i skogen
Blåbärsplockning i skogen Bild: Yle/Stefan Paavola blåbärsplockare

Både Vänsterförbundets ordförande Li Andersson och generalsekreterare för Förbundet för mänskliga rättigheter Kaari Mattila prisar dagens domslut angående en företagare i bärplockningsbranschen.

Bärföretagaren dömdes till villkorligt fängelse för bland annat människohandel i samband med värvningen av thailändska bär- och svampplockare till Finland.

Enligt tingsrätten utnyttjade företagaren bärplockarnas utsatta situation - och vilseledde dem till sin egen fördel.

Li Andersson: Politiskt och principiellt viktigt beslut

Andersson konstaterar att det här var ett principiellt och politiskt viktigt beslut.

- Domen är viktig i och med att vi har känt till de här omständigheterna kring bärplockning i Finland - det vill säga att där finns drag som hänvisar till människohandel. Det har ändå funnits rätt få rättsfall som skulle ha lett till domar i fråga om mänskohandel.

Det behövs en minimilön och ett tydligare ansvar för företagen

Li Andersson säger att hon hoppas att domslutet leder till en debatt om hur man lättare skulle kunna skapa bättre och människovänligare spelregler för skogsbärsplockningen i Finland.

- För tillfälle är det ju så att de thailändska bärplockare som flygs hit för säsongsarbete själva bär hela den ekonomiska och finansiella risken för det arbete de utför.

Fysiskt tungt arbete med långa arbetsdagar

Andersson påpekar att thailändarna dessutom utför det här arbetet under väldigt omänskliga förhållanden med 12 till 15 timmar långa arbetsdagar. De jobbar med ett fysiskt tungt arbete sju dagar i veckan under cirka tre månaders tid.

Utrymme avsett för matlagning och fritid för bärplockare i Finland
Utrymme avsett för matlagning och fritid för bärplockare. Utrymme avsett för matlagning och fritid för bärplockare i Finland Bild: Polisinrättningen i Inre Finland Bärplockare,Thailand,människohandel,thailändare

De lösningar som Li Andersson säger att hon själv stöder är att man skulle trygga en minimilön för bärplockarna och det skulle läggas ett tydligare ansvar på bärföretagen.

- Företagen måste se till att det finns service - till exempel läkarvård - tillgänglig och att det finns övernattningsfastigheter som är i gott skick.

Förbundet för mänskliga rättigheter: Problem då det inte finns något arbetsavtal

- Domen var bra, säger Kaari Mattila, generalsekreterare för Förbundet för mänskliga rättigheter.

Enligt Mattila betyder domen att man nu i Finland förstår att det är kriminellt att diskriminera någon i arbetslivet på det här sättet.

- Problemet med utländska bärplockare har varit att de inte har några arbetskontrakt, och deras rättigheter därför har kränkts så svårt.

Mattila hoppas på att det nu kommer att ske en förändring i branschen.

(Li Andersson och Kaari Mattila intervjuades av Victoria Wirén)

Läs mera:

Bärföretagare dömdes för människohandel - bärplockare tvingades till ett omänskligt och ovärdigt leverne

Tingsrätten i Mellersta Finland har dömt en företagare i bärplockarbranschen till villkorligt fängelse för människohandel. Det handlar om ett exceptionellt brott som riktats mot thailändska bärplockare.

Läs också