Hoppa till huvudinnehåll

Sökes: Arabisktalande polis till Österbotten

Statens ämbetshus i Jakobstad
Statens ämbetshus i Jakobstad. Statens ämbetshus i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman ämbetshus,Polis,Jakobstad,utbildning

Svenskspråkiga personer söker sig inte i tillräckligt hög grad till polisutbildningen och det är ett problem. Det är också ett problem att utlandsfödda drar sig för att söka till polisyrket.

De utlandsfödda kunde bidra med språkkunskaper i andra språk än finska och svenska. I Österbotten finns en stor andel personer med ett annat modersmål än finska och svenska.

I fall engelska inte räcker till i kommunikationen måste polisen ty sig till tolktjänster och i till exempel Jakobstad förekommer det här varje vecka.

Väntsalen i statens ämbetshus i Jakobstad
Väntsalen i statens ämbetshus i Jakobstad. Väntsalen i statens ämbetshus i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman ämbetshus,Jakobstad,Polis,väntutrymmen

Ryska och arabiska finns på önskelistan

I Jakobstad har mer än åtta procent av befolkningen ett annat modersmål än finska eller svenska. Det här betyder att den andelen av befolkningen i Jakobstad snart överstiger finlandssvenskarnas andel nationellt med det dubbla.

Det finns förstås många olika språk representerade i den här gruppen.

- Vi har ganska många personer som kommer från Ryssland och Ukraina, då är det ryska som gäller. Många kommer från Afghanistan, många har arabiska som modersmål, säger kommissarie Ove Storvall i Jakobstad.

- Det kan handla om allt från trafikärenden till rena förundersökningsärenden där vi behöver tolkunderstöd.

Kriminalkommissarie Ove Storvall
Kommissarie Ove Storvall Kriminalkommissarie Ove Storvall Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,kriminalkommissarie,djurskydd

Språket är ett problem för utlandsfödda vid inträdesförhör

Överkommissarie Kjell Nylund ansvarar för den svenskspråkiga polisutbildningen i Tammerfors. Det är svårt att få svenskspråkiga sökande till utbildningen och många klarar inte heller inträdesförhören.

Det är ännu svårare att få tag i sökande med utländsk bakgrund som klarar testen.

- Vi har lagt märke till att bland utlandsfödda eller också andra generationens finländare finns det en lite negativ inställning till polisen och det är kanske inte det första yrket de tänker på, säger överkommissarie Kjell Nylund.

Kjell Nylund från Polisyrkeshögskolan.
Överkommissarie Kjell Nylund Kjell Nylund från Polisyrkeshögskolan. Bild: Yle / Hanna Othman kjell nylund,Polisyrkeshögskolan

- Vi har sökt kandidater ur den här gruppen liksom vi försökt få svenskspråkiga kandidater men vad hjälper det om vi inte får dom.