Hoppa till huvudinnehåll

FSS kräver studentprov utan språkfel - fel har förekommit så gott som årligen

Skolelev
Skolelev Bild: Mostphotos skolan (fenomen),undervisning,elev,skolelever,prov,studentskrivningar,Examen,koncentration

Finlands svenska skolungdomsförbund FSS anser att svenskan i studentproven måste granskas noggrannare.

FSS konstaterar i sitt ställningstagande att språket i direktöversättningarna från finska ibland är klumpigt och att språkfel förekommer så gott som årligen.

FSS påpekar att felen förekommer mycket oftare i de svenska versionerna än i de finska.

Enligt FSS tyder det här på att det sätts för lite resurser på översättningar och på förverkligandet av de svenskspråkiga proven.

Den studerande borde få sätta hela sin koncentration på att besvara frågan - inte tyda språket i den

- Själva provsituationen är redan stressande och krävande, och då borde den studerande kunna sätta hela sin koncentration på att besvara frågan - inte tyda språket i den, konstaterar FSS vice ordförande Nicolas Sjöberg.

Studentbetygens betydelse ökar vid antagning till högskolor

Eftersom studentbetygens betydelse ökar vid antagningen till högskolor är det viktigt att alla har samma möjlighet att klara sig i proven.

FSS påpekar att studerande har rätt att veta att proven är av hög kvalitet och att frågorna är skrivna på korrekt svenska. Det minskar stressen vid provtillfället och det är det minsta man kan begära av landets största nationella prov.

FSS anser att Studentexamensnämnden borde arbeta med de studerandes intressen i fokus.

Det gagnar ingen att så viktiga och stora prov går till spillo av den ökade stress som dåligt gjorda prov medför
Eleverna i Vasa övningsskolas gymnasium testade det elektroniska studentprovet i modersmål.
Eleverna i Vasa övningsskolas gymnasium testade det elektroniska studentprovet i modersmål. Bild: Yle/Joni Kyheröinen studerande,elektroniska studentskrivningar

Läs mera:

Förbered dig för skrivningarna med studenternas bästa tips

Vad ska man göra om läsandet smakar trä? Hur kan man hålla sig lugn under skrivningarna? Om det är någon som kan ge goda råd inför studentskrivningarna så är det tidigare studenter. Här är deras tips till dig som skriver i år!

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes