Hoppa till huvudinnehåll

Ny skola byggs i Nedervetil

Nedervetil skola
Nuvarande Nedervetil skola. Nedervetil skola Bild: Nathalie Lindvall Nedervetil,lågstadium

Nedervetil ska få en ny skola och en planeringsgrupp tillsättas. Planeringen ska inledas så snabbt som möjligt. Det beslöt kommunstyrelsen i Kronoby på måndag kväll.

En planeringsgrupp tillsätts för att komma igång med planeringen av ett nybygge så snabbt som möjligt. Sen när man valt plats för nybygget tillsätter man en byggnadskommitté.

- Alla tyckte att ett nybygge var vettigt, säger styrelseordförande Liane Byggmästar (SFP).

Utredningar under 2017

Konditionsgranskningar gjordes under år 2017 för både Nedervetil och Terjärv skola i Kronoby. Konditionsgranskningarna visade att renoveringsbehovet är stort i båda skolorna men företaget som gjorde undersökningarna tog inte ställning till vilken skola som står först i tur.

En livscykelberäkning gjord av ett annat företag visade att ett nybygge jämfört med renovering för Nedervetil skolas del skulle vara ett förmånligare alternativ redan efter sju år medan det för Terjärv skolas del skulle dröja 19 år.

Anslag finns för Nedervetil skola

I årets budget finns ett anslag på 100 000 euro för Nedervetil skola, 2 miljoner 2019 och 1,9 miljoner för 2020.

Kristdemokraterna i Kronoby har lämnat in ett initiativ om att kommunen ska slå fast ett maxbelopp på kostnaden för en ny skola i Nedervetil och begära in anbud och välja den byggnad som anses mest lämplig.

Församlingen har visat intresse för att också få ta del av en ny byggnad. Den saken diskuterades inte ännu på måndagens möte.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten