Hoppa till huvudinnehåll

Ali var barn när han sökte asyl i Finland - nu tvingas han lämna landet

År 2015 kom ett rekordantal ensamma asylsökande barn till Finland. En av dem var sjuttonåriga Ali som hade flytt från Irak där han säger sig vara förföljd och hotad till livet. Tidigare hade minderåriga asylsökande nästan undantagsvis fått stanna i Finland men så blev inte fallet med Ali.

– Jag är rädd, förstås. Samma faror finns kvar i Irak som fanns där när jag lämnade landet, säger Ali och rättar till sin skärmmössa.

Efter två och ett halvt år i Finland pratar han finska men byter ändå till engelska när han vill få sin sak förklarad på djupet. Han ser ut som vilken tonåring som helst med sin munkjacka, skärmmössa och de bara vristerna i vinterkylan.

Ali ska träffa sin "mamma" Mira Soini i Brändö i Helsingfors för att gå till Iraks ambassad för att hämta ett engångspass. Båda två håller masken, kramar om varandra och småpratar, trots allvaret.

Ali har fått sitt sista negativa asylbeslut och även fått nekande svar på sin ansökan om arbetsuppehållstillstånd som han hade hoppats på i och med att han skrev på ett fotbollsavtal i andra divisionen.

Jag är rädd, förstås― 19-åriga Ali

Han vill inte bli papperslös och inte heller vara med om en tvångsutvisning, alltså har han gått med på en så kallad frivillig återresa.

Om några dagar ska han kliva på flyget till Irak. Vad som händer där är helt öppet.

– Jag har ingen chans att återvända till Bagdad och kan inte heller fara till Kurdistan. Jag vet faktiskt inte vart jag ska, säger nittonåriga Ali.

Trodde barnen fick stanna

Mira Soini ställde upp som frivillig stödperson för Ali när han fortfarande bodde på gruppboende med andra asylsökande unga. Ali flyttade in hos Miras familj när han blev myndig och inte längre fick stanna på boendet. Han har blivit som en son för Soini.

Jag kom inte ens att tänka på att det fanns ett sådant alternativ att minderåriga inte skulle få stanna― Mira Soini

Till en början var det en självklarhet för Soini att Ali skulle få stanna i Finland. Före flyktingvågen 2015 hade nästan alla minderåriga asylsökande utan undantag fått stanna i landet.

– Jag kom inte ens att tänka på att det fanns ett sådant alternativ att minderåriga inte skulle få stanna, säger Soini.

Personer med liknande bakgrund fick positivt beslut

Men efter hand var hon tvungen att se att det var möjligt även i Finland. Ali fick avslag på sin ansökan, trots att alla andra i hans gruppboende fick positivt beslut, också en del med alldeles liknande bakgrund.

Eftersom tiden för Migrationsverkets beslut drog ut från det uppskattade tre månader till sex månader, hann Ali fylla arton år innan beslutet kom.

Finländsk kvinna och irakisk pojke jämför sina tatueringar.
De starka banden mellan Mira och Ali blir kvar trots Alis återresa till Irak Finländsk kvinna och irakisk pojke jämför sina tatueringar. Bild: Yle / Ann-Charlotte Åkerholm Ali

Enligt Migrationsverket borde ålder inte påverka beslutet, men det finns ändå skillnader på barnbeslut och vuxenbeslut. Dels fick barn ännu 2016 i nio fall av tio stanna i Finland, medan andelen var betydligt lägre bland vuxna asylsökande.

Dessutom bör alltid det så kallade ”barnets bästa” beaktas när man fattar asylbeslut om barn. Barn är dessutom berättigade till mera stöd och hjälp om man vill överklaga beslutet.

Och om ett barn får ett nekande asylbeslut så ska det alltid finnas en vuxen som möter barnet på flygplatsen i samband med en återresa.

Finlands linje har skärpts

Under de 2,5 år som Ali har väntat på sina beslut har Finlands linje med asylbeslut skärpts. Mira Soini är besviken på asylpolitiken och tycker att åtminstone alla som är minderåriga när de söker asyl borde få stanna i Finland, med undantag av brottslingar.

Det handlar om cirka tre tusen unga människor som sökte asyl under rekordåret 2015.

– Jag hoppas att det blir en förändring i asylpolitiken. Även om det inte gagnar Ali mer, så krävs det snabba förändringar som även skulle vara till nytta för Finland, till exempel borde man ändra praxis för arbetstillstånd, säger Soini.

Ali ja Mira, Helsinki, 10.01.2018
Ali ja Mira, Helsinki, 10.01.2018 Bild: Antti Haanpää / Yle asylsökande,Ali,Irak,ambassad

Migrationsverkets linje prövas i rätten

Förvaltningsdomstolen tar som bäst ställning till ett stort antal fall där Migrationsverkets linje gällande minderåriga asylsökande prövas.

Flyktingrådgivningen, som ger juridisk hjälp åt asylsökande, har överklagat 69 beslut där Migrationsverket endast har gett korta, ofta ettåriga uppehållstillstånd till den minderåriga asylsökanden tills hen har fyllt arton, eller där den minderåriga asylsökanden först fått kort uppehållstillstånd och sedan fått avslag på sin asylansökan efter att den unga har blivit myndig.

Orsaken till ett asylbeslut måste vara något annat än bara åldern― Pia Lindfors, Flyktingrådgivningen

Enligt Pia Lindfors, t.f. verksamhetsledare på Flyktingrådgivningen, tyder det på en linjeändring hos Migri där åldern spelar en avgörande roll, även om det uttryckligen enligt Migris regelverk inte får vara så.

- Man borde ha riktiga skäl för att ge korta uppehållstillstånd eller utvisa unga. Orsaken till ett asylbeslut måste vara något annat än bara åldern, säger Pia Lindfors på Flyktingrådgivningen.

På Migrationsverket tillbakavisar man kritiken och säger att det aldrig i Finland enbart är en orsak till utvisning att den asylsökande fyller arton.

Vid Migrationsverket är man ändå beredd att ändra på sin linje vid behov. Förvaltningsdomstolens beslut kommer tidigast inom några månader.

Läs mera:

Hur frivillig är egentligen en frivillig återresa? Många irakier i Finland har inga andra alternativ

Tusentals personer uppges ha lämnat Finland frivilligt under de senaste åren. Men kan man tala om frivillig återresa då de flesta inte har några andra alternativ?