Hoppa till huvudinnehåll

Klamydian och gonorrén ökar - Läkare: också en trevlig och bekant person kan smitta dig

kondomer
Kondomer skyddar mot könssjukdomar. kondomer Bild: Yle/Helena von Alfthan kondomer,Preventivmedel,Preventivmedel,myrbacka social- och hälsostation

Klamydia- och gonorréfallen har ökat under de senaste åren - åtminstone om man granskar Institutet för hälsa och välfärd, THL:s statistik.

I fjol ökade både antalet gonorré- och klamydiafall inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Enligt specialläkare Niina Hieta vid polikliniken för könssjukdomar vid Åbo universitetscentralsjukhus har gonorrén överlag blivit vanligare i västvärlden.

Statistik över klamydiafall

Klamydiafallen har ökat i en måttligare takt än antalet fall av gonorré. Man kan ändå se en jämn ökning i antalet klamydiafall i Egentliga Finland. År 2017 rapporterades en rekordmängd klamydiafall i hela landet i THL:s register över smittsamma sjukdomar.

    Rapporterade fall av klamydia:

  • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2010: 1 150 (12 840 i hela landet)
  • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2012: 1 351 (13 255 i hela landet)
  • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2016: 1 447 (14 321 i hela landet)
  • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2017: 1 521 (14 383 i hela landet)

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Tidigare var sjukdomen vanligare hos äldre men i dag förekommer sjukdomen allt oftare hos ungdomar i 20-årsåldern, berättar Hieta.

- Speciellt bland ungdomar kan gonorrén vara symptomfri eller så är symptomen mycket svaga, säger Hieta. Även klamydian är oftast symptomfri vilket gör att den som har sjukdomen lätt smittar den vidare, eftersom personen inte vet om att den har klamydia.

Kondomeja kulhossa.
Kondomeja kulhossa. Bild: Mårten Lampén / Yle Diagnosis of HIV/AIDS,Aids,kondomer

Enligt Hieta är det här problematiskt, bland annat eftersom symptomfri klamydia kan orsaka ofrivillig barnlöshet.

WHO larmar om antibiotikaresistent gonorré

Världshälsoorganisationen WHO har larmat om gonorrétyper som är resistenta mot antibiotika. Den här utvecklingen är oroväckande, säger Hieta.

Statistik över gonorréfall

Gonorrén har ökat i Finland under de senaste 10 åren enligt THL. År 2017 registrerades rekordmånga fall av gonorré i hela landet i THL:s statistik över smittsamma sjukdomar. Största delen av fallen uppdagas i huvudstadsregionen, Egentliga Finland och Birkaland.

Rapporterade fall av gonorré:

  • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2010: 12 (254 fall i hela landet)
  • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2012: 20 (315 fall i hela landet)
  • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2016: 25 (416 fall i hela landet)
  • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2017: 52 (592 fall i hela landet)

Statistik:Institutet för hälsa och välfärd, THL

Enligt henne följer man med läget i Finland, men tills vidare har de fall som uppdagats i Finland kunnat botas med antiobiotika.

Samtidigt är det viktigt att relatera antalet sjukdomsfall till hur många som testar sig, säger överläkare Anneli Kivijärvi vid preventivrådgivningen vid Åbo stad.

Det kan alltså betyda att man hittar fler fall tack vare att fler testar sig.

Enligt Kivijärvi har i medeltal 1 till 2 av 100 patienter som testas inom staden klamydia.

Skylt i T-sjukhuset vid ÅUCS
Skylt i T-sjukhuset vid ÅUCS Bild: Yle/ Nora Engström ortopedisk avdelning

Kivijärvi upplever inte att antalet könssjukdomar skulle ha ökat markant under de 40 år som hon har jobbat som läkare.

Enligt Kivijärvi verkar det ändå som om många unga i gymnasieåldern inte vet tillräckligt om könssjukdomar eller om hur man blir gravid.

"Elevernas kunskaper varierar"

I gymnasiet Katedralskolan i Åbo behandlas könssjukdomarna i samband med en kurs i hälsokunskap, en kurs som inte är obligatorisk.

Enligt Marikki Sjöström, som är lärare i hälsokunskap på gymnasiet, brukar de här frågorna behandlas redan i högstadiet och därmed går den sexualkunskap som gymnasisterna får mer på djupet.

- På kursen talas det om reproduktiv hälsa, sexualhälsa, parrelationer och familjepolitik. Då tas den här frågan upp. Men tyvärr ägnas det inte mycket tid åt det.

Enligt Sjöström varierar elevernas kunskaper ganska mycket.

- De flesta vet om kondomer och p-piller. Men då det gäller kunskaper i övriga preventivmedel och hur man har skyddat sex, så då kan kunskaperna vackla eller vara felaktiga, säger Sjöström.

En man håller handen på en kvinnas knä.
En man håller handen på en kvinnas knä. Bild: Mostphotos/Sergey Nivens kärlek,Händer,parförhållande,lycka,romanser (kärleksförhållande),Beröring,ordnat par,Chen Yike

Exempelvis kan eleverna ha felaktiga uppgifter om vem som kan få en könssjukdom, så att man tror att det bara är flickor eller pojkar som kan få en viss typ av virus.

Vad tycker du att är viktigt att berätta åt ungdomarna då man talar om könssjukdomar?

- Jag vill ta upp självbestämmanderätten, att man i varje förhållande respekterar sin partner men också sig själv. Man har ett ansvar om man är sexuellt aktiv, även om det är en fin och rolig sak att vara i ett parförhållande.

"En välklädd och trevlig person kan bära på en könssjukdom"

Specialläkare Niina Hieta påminner om vikten att använda kondom om man vill slippa könssjukdomar.

- Människor har kanske svårt att tro att något sådant händer åt en själv. De flesta vet att det finns en risk för att man får könssjukdomar om man har oskyddat sex med en ny partner, säger Hieta.

Det här gäller också då man har oralsex, vilket folk ibland glömmer bort, säger Hieta.

- Du kan få sjukdomen av en bekant person. Också en trevlig, välklädd och en helt vanlig person kan ge dig en könssjukdom, fortsätter Hieta.

Läs också