Hoppa till huvudinnehåll

Livlig fusionsdiskussion i Replot – oro över språk och vägar

 informationsmöten i Korsholm kring en eventuell kommunsammanslagning i Replot-Björkö skola.
informationsmöten i Korsholm kring en eventuell kommunsammanslagning i Replot-Björkö skola. Bild: YLE/Filip Sten företagsfusioner,Korsholm,Vasa,Rurik Ahlberg,informationsmöten,kommunsammanslagningar

Skolor, vägar och fiskehamnar - bland annat det vill skärgårdsborna att Korsholm ska slå vakt om i de kommande fusionsförhandlingarna med Vasa.

Diskussionstillfället vid Replot-Björkö skola var det första i en serie av sju som kommunen ordnar under de kommande veckorna.

Tillfället var välbesökt med uppskattningsvis ett sextiotal personer, varav en stor del ändå var politiker eller kommunala tjänstemän.

”Inte en inofficiell folkomröstning”

Janne Berg och Thomas Karv från Åbo Akademi höll i diskussionen och inledde med att förklara kvällens syfte.

- Vi ska inte ha en inofficiell folkomröstning här ikväll, säger Thomas Karv.
Syftet med diskussionstillfällena är i stället att ge kommunens förhandlare kött på benen - vilka saker vill kommuninvånarna specifikt att man ska slå vakt om i uppgörandet av ett fusionsavtal mellan Vasa och Korsholm.

Kommundirektör Rurik Ahlberg konstaterar att trots att Korsholm utrett kommunfusioner förr är det här ändå en ny sits.

- Tidigare fusionsplaner har handlat om större sammanslagningar, nu är det bara Vasa och Korsholm, säger Ahlberg.

Närdemokratin ett återkommande ämne

Diskussionstillfällena är en del i kommunens förberedelser inför de egentliga fusionsdiskussionerna, som man tror att man kan inleda i april.

- Målet med en kommunfusion måste vara att man får till stånd ett bättre samhälle, säger Ahlberg.

Men blir det ett bättre samhälle? Ett återkommande ämne under kvällens diskussion rörde närdemokratin.

- Det kommer att bli ett väldigt underskott på närdemokrati. T.ex. skärgården kommer inte att kunna få representation i nämnderna i ett nytt stor-Vasa, säger Alf Hjerpe, Replotbo och fullmäktigeledamot för SDP.

I Vasa finns det områdeskommittéer eller delområdesnämnder för Lillkyro och Sundom.

- Man ska inte överdriva deras betydelse, säger Ahlberg.

Vägar var också ett samtalsämne

Politiken kring de enskilda vägarna skiljer sig markant mellan Vasa och Korsholm. I Korsholm finns ett stort antal enskilda vägar och kommunen finansierar skötseln av dem till 80 procent. Det handlar då alltså om både vinter- och sommarunderhåll.

Något liknande system finns inte i Vasa, vilket potentiellt skulle höja på vägavgifterna markant för många vägägare i Korsholm.

I skärgården hoppas man också på att få börja bygga den planerade vägen mellan Björkö och Vistan. Vägen skulle förkorta restiderna betydligt särskilt mellan Björkö och Klobbskat och skulle också fungera som en sorts skärgårdens ringväg. Den borde skrivas in i ett eventuellt fusionsavtal, tyckte en mötesdeltagare.

Kommundirektör Rurik Ahlberg kunde för sin del konstatera att en motsvarande väg fanns inskriven redan i det avtal som Replot och Björkö kommuner skrev med Korsholm inför nuvarande Korsholms kommuns bildande 1973.

- Den vägen har vi såsat bort alldeles själva, då vi gett över makten till Forststyrelsen och NTM-centralen, sa Johan Håkans (SFP), fullmäktigeledamot från Söderudden.

Fiskehamnarna oroar också

Vasas beslut att avstå från Långskärs fiskehamn i Sundom skärgård har inte gått obemärkt förbi skärgårdsborna.

Inte heller Korsholms kommun har ett helt fläckfritt förflutet när det gäller handhavandet av fiskehamnarna, men tekniske direktören Ben Antell säger att kommunen nu har ett investeringsprogram för fiskehamnarna i kommunen.

Långskärs fiskehamn i Sundom, Vasa.
Långskärs fiskehamn. Långskärs fiskehamn i Sundom, Vasa. Bild: Yle/Filip Stén Sundom,fiskehamn

Skolorna och daghemmen är viktiga både för kommunen och för dess invånare. På Replot och Björkö har flera småskolor stängt de senaste åren.

- Vallgrunds skolas framtid måste garanteras, säger Leif Bengs, tidigare mångårig fullmäktigeledamot för SFP och boende i Södra Vallgrund.

Fanns även oro för språket

Språket, och då speciellt det svenska språket har kommit att hamna i centrum i många av de fusionsdiskussioner som förs på sociala medier.

Också vid tisdagens diskussionsmöte kunde man märka en oro för svenskans framtid i ett fusionerat Vasa och Korsholm.

- Det ska göras en språkkonsekvensbedömning. I den måste vi kunna se 30 år framåt och inte bara göra en kartläggning av nuläget, säger Ahlberg.

Ändå konstaterade en i publiken att om kommunen fusioneras med Vasa begraver man frivilligt den största kommunen med svensk majoritet i Finland.

Vården kom också upp till diskussion, men här kunde de förtroendevalda som svarade snabbt konstatera att vården, efter social- och hälsovårdsreformen, inte längre hör till kommunens uppgifter.

Korsholm ordnar ytterligare sex diskussionstillfällen gällande de kommande fusionsförhandlingarna enligt följande schema:

  • 24.1.2018 Korsholms kulturhus
  • 29.1.2018 Korsholms kulturhus (finskspråkigt)
  • 31.1.2018 Solf skola
  • 7.2.2018 Norra Korsholms skola
  • 13.2.2018 Kvevlax skola
  • 20.2.2018 Tuovilan koulu
  • Samtliga diskussionstillfällen inleds kl. 18.00.