Hoppa till huvudinnehåll

Nyland har fastlandets lägsta skatter – Karleby 3 000 euro dyrare än Helsingfors

Skatteförvaltningen i Åbo.
Det genomsnittliga skattetrycket minskade för hushåll med medellön. Högst skatter har invånare i Mellersta Österbotten, lägst i Nyland. Skatteförvaltningen i Åbo. Bild: Yle/Linus Hoffman skattebyrå,beskattning,skattedeklaration,förhandsifylld skattedeklaration,Skatteförvaltningen,skatteförvaltning

Skattebetalarnas Centralförbund har gjort en utredning över skattetrycket i kommunerna på det finländska fastlandet. Resultaten visar att du betalar mindre skatt om du bor i landets södra delar.

I utredningen används medellönen för kvinnor och män. Då skapas en exempelfamilj där den totala årsinkomsten, inklusive semesterersättningar, är drygt 86 000 euro.

Lägsta skatterna betalar hushållet i Grankulla, närmare bestämt går 24 229 euro av inkomsterna till skatter. Grankulla har landets lägsta kommunalskatt, 17 procent.

Det här betyder att klyftan mellan Grankulla och landets tyngst beskattande kommun, Jämijärvi i Satakunta, är hela 4 554 euro.

I Jämijärvi är kommunalskatten 22,5 procent.

Högt tryck i Mellersta Österbotten

Av fastlandets landskap – det vill säga de landskap som skapas efter landskapsreformen 2020 – är det Mellersta Österbotten som har högsta skattetrycket.

Medelinkomsttagare där kommer det här året att betala 2 202 euro mer i skatt än medelinkomsttagarna i Nyland.

Centralorten i landskapet Mellersta Österbotten, Karleby, är i sin tur den centralort som har högsta skattetrycket. Skillnaden mellan Karleby och Helsingfors är 3 071 euro.

Nyland "billigast", Gustavs med på topp-10

Av landskapen är det Nyland som i medeltal har de lägsta skatterna. Sex av de kommuner där exempelhushållet betalar minst skatter ligger i Nyland.

Grankulla, Esbo och Helsingfors står på prispallen, medan Vanda, Kervo och Sibbo är femte, åttonde respektive nionde "billigast".

Utsikt från Osnäs färjfäste 2015
Gustavs är den enda kommunen i Åboland som ryms med i landets tio lägst beskattade kommuner. Utsikt från Osnäs färjfäste 2015 Bild: Bengt Östling/Yle osnäs

Den kommun där skattetrycket är tionde lättast är Gustavs i Egentliga Finland. Skillnaden är redan där 1 865 euro till Grankulla.

Minskad genomsnittlig beskattning

I Skattebetalarnas rapport uppdagas en så till vida spännande utveckling att fastlandets genomsnittliga beskattningsgrad minskade för första gången sedan 1997.

En stor orsak är att Helsingfors sänkte kommunalskatten med en halv procentenhet.

- Helsingfors beslut att sänka skatten ökar Helsingforsbornas köpkraft på ett trevligt sätt. Boendekostnaderna är ändå de högsta i landet, vilket är bra att komma ihåg då vi jämför kommunala skatteskillnader, säger ekonom Janne Kalluinen på Skattebetalarna.

Ännu lägre skatter på Åland

I undersökningen som Skattebetalarnas Centralförbund har gjort finns bara kommunerna på det finländska fastlandet med. På Åland ligger inkomstskattesatsen i genomsnitt på 17,51 procent.

Här hittas de kommuner där de lägsta skattesatserna de facto finns: Jomala med 16,5 procent samt Brändö och Lemland med 16,75 procent. I Saltvik är skattesatsen på samma nivå som i Grankulla, 17 procent.

Korrigering 23.1.2018 kl. 08:10: Tidigare stod det felaktigt i artikeln att Karleby är centralort i Österbotten. Det är nu korrigerat till Mellersta Österbotten.

Korrigering 23.1.2018 kl.09:44:Tidigare stod det att Grankulla har den lägsta skattesatsen i landet. Det är ändå felaktigt eftersom de lägsta skattesatserna finns på Åland. Undersökningen som artikeln refererar till handlade enbart om det finländska fastlandet, vilket vi missat men nu korrigerat.

Läs mera:

Högt skattetryck i Kronoby och Karleby – medelinkomsttagare betalar tusentals euro mera i skatt än i Nyland

Kronoby hör till de kommuner med högst skattetryck år 2018. I en jämförelse mellan större städer är trycket högst i Karleby. Det framgår av Skattebetalarnas Centralförbunds undersökning.