Hoppa till huvudinnehåll

Taxell kritisk till kulturministeriets agerande i Åbo 2011-processen

SFP:s tidigare ordförande Christoffer Taxell på partidagen i Åbo 2016
Christoffer Taxell. SFP:s tidigare ordförande Christoffer Taxell på partidagen i Åbo 2016 Bild: Yle/Bengt Östling Christoffer Taxell,sfp,SFP,Partiordförande

Christoffer Taxell, styrelseordförande för Stiftelsen Åbo 2011 mellan åren 2008- 2012, är kritisk till Undervisnings- och kulturministeriets agerande i turerna kring bidraget för kulturhuvudstadsåret i Åbo.

Stiftelsen Åbo 2011 måste betala tillbaka nästan 2 miljoner euro, som man fick i bidrag för kulturhuvudstadsåret.

Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit Åbos besvär, och nu är det klart att stiftelsen måste återbörda pengar eftersom en del av projekten stred mot villkoren för bidragen.

- HFD:s beslut om statsbidrag till Stiftelsen Åbo 2011 är överraskande. Som jurist får jag naturligtvis acceptera domstolens beslut. Sakens kärna är dock inte juridisk, skriver Christoffer Taxell i ett uttalande.

Enligt Taxell förband sig staten i det nämnda principbeslutet att finansiera projektet Åbo – Europas kulturhuvudstad 2011 enligt den så kallade 1/3 principen. Enligt den skulle staten av den totala kostnaden för projektet svara för en tredjedel, Åbo stad för en tredjedel och den privata sektorn för en tredjedel.

- Så gjorde också de olika parterna. Undervisnings- och kulturministeriet betalade Stiftelsen Åbo 2011 statsunderstöd i olika omgångar och stiftelsen rapporterade kontinuerligt hur medlen användes. En av ministeriets höga tjänstemän var medlem av Stiftelsens styrelse.

Taxell hävdar vidare att statens revisionsverk påstod, utan att ens ha träffat företrädare för stiftelsen, i sin rapport år 2012 att ministeriet hade betalat understöd på felaktiga grunder. Med detta menade revisionsverket att för mycket bidrag hade erhållits av andra bidragsgivare än staten och att denna summa skulle dras av från statens bidrag.

- Ministeriet började återkräva bidrag. Detta betydde att staten ensidigt avstod från den nämnda 1/3 principen. Det är anmärkningsvärt att Undervisnings- och kulturministeriets samma kulturavdelning som föredragit principbeslutet nu krävde återbetalning av bidrag, i konflikt med Statsrådets principbeslut.

- Litande på det hade många, bland annat stiftelser och fonder, men också andra kommuner än Åbo stad, stött projektet
ekonomiskt.

- När Stiftelsen Åbo 2011 i enlighet med Högsta förvaltningsdomstolens beslut återbetalar bidrag till Kulturministeriet utgår jag från att ministeriet på eget initiativ korrigerar det avsteg från Statsrådet beslut om 1/3, 1/3, 1/3 som kravet på återbetalning i praktiken innebär.

- Annars faller i fortsättningen bottnen bort från samtliga public private partnership–projekt, av vilka Åbo 2011 var ett utmärkt exempel, tills staten inte stod för sitt löfte.

Rubriken har uppdaterats.
Den var tidigare Taxell kritisk till HFD:s beslut om Åbo 2011

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland