Hoppa till huvudinnehåll

Verksamheten är laglig, men ohållbar – Åbo stad kan bli tvungen att betala stort för problemen med småbarnspedagogiken

Litet barn vid staket.
Litet barn vid staket. småbarnsfostran,daghem,småbarn

Just nu råder det många frågetecken kring den svenska småbarnpedagogiken i Åbo. Staden är skyldig att erbjuda kommunala platser åt alla behövande, men platserna är slut. Snart kan regionförvaltningsverket hota med vite ifall staden inte hittar en lösning på situationen.

De kommunala daghemmen i Åbo är överfulla och det behövs akut nya utrymmen för att möta behovet.

Enligt Liliane Kjellman, direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo, har flera föräldrar uttryckt sin oro över situationen.

- Det är klart att föräldrarna är oroliga. Om man till exempel precis fått ett arbete och behöver en plats inom kort tid väcker den här situationen oro. Det har signalerats till vår serviceenhet där man tar emot daghemsanmälningar.

Har ni fått direkta klagomål?

- Jag vet inte om jag skulle kalla det klagomål men det är klart att om det finns ett behov hos familjen och vi inte kan bemöta det så inte är man ju nöjd, man är orolig.

Liliane Kjellman
Liliane Kjellman. Liliane Kjellman Bild: Yle/Marie Söderman liliane kjellman

Åbo fortsätter att växa, och i takt med det också svenskspråkiga i regionen. Men de kommunala daghemsplatserna är slut. Så vad händer ifall det nu flyttar in flera svenskspråkiga familjer i behov av kommunal dagvård?

- Det är en stor utmaning det. Då betyder det nog, som det ser ut nu, att vi inte har plats. Om behovet plötsligt växer varje år så har vi inte sådana utrymmen idag. Vi behöver få nya, säger Liliane Kjellman.

Vad har du för råd åt en svenskspråkig familj som ska flytta till Åbo och är i behov av kommunal daghemsplats?

- Det här är en sak som måste lösas. Nu krävs det att förtroendevalda, tjänstemän och övriga fastighetsaffärsverkets representanter arbetar tillsammans för att hitta lösningar så vi kan möta de behov som vi har.

Lösningarna, enligt Kjellman, är att påskynda beslutsprocessen så de får de utrymmen de behöver.

- Vi måste få den här kvarnen att mala snabbare i de här processerna.

Måste man förlita sig på privata sektorn?

I brist på kommunala platser vänder sig allt flera svenskspråkiga till den privata dagvården. Men det här ska inte vara ett tvång trots att de kommunala platserna är fyllda. Kjellman förtydligar att alla som vill ha en kommunal dagvårdsplats har rätt till en.

- Om en familj vill ha en plats på kommunal dagvård är kommunen är skyldig att se till att det finns.

Prislappen på privat dagvård varierar. En del kan liknas med kostnaden för kommunal dagvård medan andra privata aktörer kan vara betydligt dyrare.

- Vid de privata daghemmen används servicesedlar men familjen behöver inte ta emot det. Den privata sektorn ska vara ett alternativ men de är inte tvingade att ta emot en servicesedel från stadens sida.

Så om man vill ha en kommunal dagvårdsplats så får man det?

- Nog får man det. Vi måste bara se till att man får en plats.

Ingen dygnet runt – eller veckoslutsvård

Regionförvaltningsverket kräver också att Åbo stad ska ordna dygnet runt- och veckoslutsvård åt svenskspråkiga barn, vilket inte finns.

Hur ska man kunna lösa det ifall den vanliga dagvården inte ens fungerar?

- Det ingår i samma utmaningar. Så länge vi inte har utrymmen så kan vi inte ordna servicen. Personal kan vi nog få tag i men vi behöver utrymmen för att kunna ordna verksamheten.

Barn leker med grön leksakstraktor i plast.
Barn leker med grön leksakstraktor i plast. Bild: Mostphotos pojkar,småbarnsfostran,kreativitet,barnträdgårdslärare,leksaker,traktorer,förskola

- Jag hoppas att vi ska med en snabb tidtabell få snabbare processer att vi skulle kunna se över de processer vi har för att vi ska kunna ge bättre service i fortsättningen så att vi inte ska hamna i dylika situationer.

Kan bli dyra konsekvenser

Men går verkligen allting lagligt till angående den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Åbo? Hur fulla får de kommunala daghemmen bli?

Malin Eriksson, Överinspektör för bildningsväsendet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, säger att verksamheten fortfarande är inom lagliga gränser.

- Om alla barn bestämmer sig för att komma samma dag, samma tid på plats så är det överfullt och då bryter man mot lagen. Men det är många av barnen som inte är heldag på plats och därför är barnen inte på plats samtidigt. Men man får inte räkna med att det här ska fungera i längden.

Vad kan regionförvaltningsverket göra för att hjälpa till den här situationen?

- Det är upp till kommunen att göra de här politiska besluten över hur man vill ordna småbarnspedagogiken. Vi kan i efterhand granska om de har gjort rätt. Det gör vi till exempel via tillsyn eller så kan vi granska enskilda klagomål.

Eriksson säger att de tillsvidare inte fått några klagomål angående småbarnspedagogiken i Åbo, men i fall det dyker upp kan regionförvaltningsverket tillrättavisa och påpeka vad man borde göra.

- Om det är riktigt dåligt ordnat så kan vi till och med stänga ställen. Men i det här fallet så handlar det snarare om att man borde öppna fler ställen.

Ett barn tittar på ett papper genom ett förstoringsglas.
Ett barn tittar på ett papper genom ett förstoringsglas. Bild: Mostphotos dagvård,förskola,barn,undervisning

Ifall Åbo stad inte åtgärdar situationen kan regionförvaltningsverket hota med vite.

- Det handlar om att vi i princip bötfäller kommunen för att de inte skött sina ålägganden. Det här är en summa som rullar på tills problematiken är åtgärdad. Det kan vara frågan om ganska stora summor.

Hur länge har Åbo stad på sig att rätta till situationen innan staden blir hotad med vite?

- Det kan jag inte svara på. Det måste man se på från fall till fall. Det beror på vilka beslut och processer som är på gång inom kommunen, och om man håller på att lösa ett problem.

Finns det något föräldrar kan göra för att förbättra situationen?

- Jag tycker att man helst ska vända sig till kommunen direkt. Jag tycker det är trist att man ska behöva gå via regionförvaltningsverket eftersom det är något som ska skötas på lokal nivå. Det är först när man vanskött något som jag anser att man ska gå via regionförvaltningsverket. Kommunen i det här fallet är fullt medveten om problematiken och försöker lösa det.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland