Hoppa till huvudinnehåll

Både nya restaurangen och klubblokalen i Norra hamnen i Ekenäs behöver mera plats

Bara några stenar och bråte kvar efter rivningen av nattklubben Number one i Ekenäs.
Hamnmagasinet rivs och istället ska en restaurang växa upp på platsen. Bara några stenar och bråte kvar efter rivningen av nattklubben Number one i Ekenäs. Bild: Marica Hildén / Yle Ekenäs,Västnyland,Raseborg,hamnmagasinet

Raseborgs stad beviljar undantagstillstånd både för Tom Nylunds företag Opportunito och Ekenäs segelsällskap för att få bygga mera än vad detaljplanen tillåter i Norra hamnen i Ekenäs.

Ekenäs segelsällskap (ESS) behöver en ny klubblokal medan Nylund och Opportunito ska bygga en restaurang i hamnen.

Det gamla hamnmagasinet i Norra hamnen rivs och på den platsen byggs en restaurang medan ESS i samband med rivningen mister sin klubblokal.

Restaurang i första våningen

För Opportunitos del godkänner planen ett bygge i två våningar på totalt 700 kvadratmeter. Övre våningen får i kvadratmeter högst vara en tredje del av den nedre våningen.

Företagaren Tom Nylund har ändå vänt sig till staden och önskar få bygga 850 kvadratmeter.

En ritning av ett hus uppifrån.
Så här såg Opportunitos ritningar ut i ett skede. Hur det sist och slutligen blir klarnar senare. En ritning av ett hus uppifrån. Bild: Janina Skult/JS Bygg & Design Raseborg,Ekenäs,opportunito

Orsaken är att han inte vill ha en restaurang i två våningar eftersom det skulle bli dyrt och opraktiskt. Bland annat skulle det kräva en hiss.

Men med nuvarande plan finns det för lite plats för att bygga kök och restaurang i den nedre våningen. Därför behövs mera kvadratmeter.

Tom Nylund
Tom Nylund. Tom Nylund Bild: Yle/Christoffer Westerlund tom nylund,Raseborg,Ekenäs

Nylund motiverar också behovet av tilläggskvadratmeter med att han inte vill ha en bakgård med sopkärl vid sin restaurang.

Han vill istället att sopkärlen och förvaringslokalerna ingår i byggnaden och då behövs också mera byggrätt.

Bygglov behövs

Planläggningsnämnden godkände för sin del på onsdagen (24.1) ansökan om undantagstillstånd. Men själva bygglovet beviljas sedan av miljö- och byggnadsnämnden.

Planläggningsnämnden skickar ändå en hälsning vidare till följande nämnd.

Materialet på byggnaden ska anpassas till miljön och bygget ska framträda som en paviljong.

Museimyndigheterna bör höras.

En ritning av ett hus och några båtar.
En tidigare skiss av Opportunitos vision i hamnen. En ritning av ett hus och några båtar. Bild: Janina Skult/JS Bygg & Design Raseborg,Ekenäs,opportunito

Dessutom bör en helhetsplan för byggnaden, planteringarna och parkeringen göras upp i samband med att man ansöker om bygglov, anser planläggningsnämnden.

ESS

I och med att det gamla hamnmagasinet i Norra hamnen rivs behöver Ekenäs segelsällskap nya lokaler för sin verksamhet.

Sedan tidigare är det klart att ESS får hyra ett område mellan kajen och Norra Strandgatan, nära båtsättningsrampen, i 30 års tid.

Platsen är nära glasskiosken som tvingas flytta närmare de övriga restaurangerna som finns i närheten.

En grön och lummig park med en glasskiosk.
Här ska ESS nya klubblokal byggas. En grön och lummig park med en glasskiosk. Bild: Tove Virta / Yle Norra hamnen,Ekenäs,Raseborg,Västnyland,glasskiosk

Planen tillåter ett bygge på 75 kvadratmeter, men föreningen vill bygga 96 kvadratmeter.

ESS motiverar sin ansökan med att byggnaden genom ESS stöder småbåtsverksamheten och därmed också den plan som finns för området.

Planläggningsnämnden tycker motiveringen är bra och förändringen liten så den godkänner undantagstillståndet.

Byggnaden ska passa in och klara av vatten

Västra Nylands landskapsmuseum förordar ansökan, men anser att byggnaden ska anpassas till den värdefulla miljön när det gäller placering, utformning och färgsättning. Det anser också planläggningsnämnden.

Nämnden lyfter också fram att byggplatsen ligger på en plats där den kan utsättas för fukt vid översvämning. Det innebär att konstruktionerna bör vara sådana att de klarar av översvämning.

Dessutom vill nämnden att det är helt klart och tydligt att man kan promenera längs med kajen fram till båtrampen och därifrån ta sig upp till Norra Strandgatan.

En båtramp ner i vattnet.
Det ska gå att promenera förbi båtrampen också i framtiden, anser nämnden. En båtramp ner i vattnet. Bild: Tove Virta / Yle Norra hamnen,Ekenäs,Sunnan,Raseborg,Västnyland,båtramp

Följande steg blir nu att miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg beviljar ett bygglov.